Multicultuur & samenleven

Multicultuur & samenleven

‘Dunam na dunam’. Hoe de joden Israël vormden

Nu het Israëlisch-Palestijns conflict oplaait en er al te vaak een loopje wordt genomen met de geschiedenis is het niet slecht eens achterom te kijken. De geschiedenis van het ontstaan van Israël, leert ons veel over de rol van particuliere joden in de opbouw van een eenzame lap beschaving in een woestijn waar geweld wet is en achterlijkheid koning.

Multicultuur & samenleven

‘Laat ons oprechte Amerikanen van onze jongens maken’

'Boer vindt land' - boeiende tentoonstelling over Vlaamse migranten in Noord-Amerika

De tentoonstelling ‘boer vindt land’ is een initiatief van het ADVN in het mooie cultuurcentrum Caermersklooster in het Gentse Patershol. De expositie is een interessante reis door een stukje vergeten geschiedenis en houdt een opmerkelijke spiegel voor aan onze huidige samenleving waar migratie een belangrijk fenomeen is.

Multicultuur & samenleven

2015: 800 jaar Magna Carta

... en hoe Vlaanderen 700 jaar Kortenberg (2012) verprutste

Volgend jaar wordt Magna Carta 800 jaar. In 1215 tekende koning Jan zonder Land onder druk van de Engelse adel het legendarische document waarin rechten en vrijheden worden gewaarborgd voor ‘vrije mannen’ in het Engelse koninkrijk. Het ‘Commons Political Reform Committee’, een parlementaire hervormingscommissie, riep voorbije week alvast, naar aanleiding van de verjaardag, het parlement op om een vernieuwde versie van dit charter op te stellen of om er toch ten minste over na te denken. Daarmee opent deze commissie, waarin leden van alle in het parlement zetelende partijen zitten, een interessant politiek debat over een grondwettelijk kader in het grondwetloze Verenigd Koninkrijk. Met heftige voor-en tegenstanders van een geschreven constitutie.

Multicultuur & samenleven

De mythe van de Vlaamse jongens aan het IJzerfront

80 % was Vlaams, maar dat mag je niet (meer) zeggen

Op 4 augustus herdenken we de Duitse inval in België. Het begin van de Eerste Wereldoorlog ook voor ons land. Er verschenen al tonnen boeken over. En straks dienen weer wat mythes doorprikt. Zoals die ene, dat vooral Vlamingen aan het IJzerfront zaten. 80%? Allemaal overdreven, niets van waar? Of toch?

Herman Verstraete
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans