Onderwerp: Onderwijs

Het onderwijs en het sluipend gif

Harry De Paepe schrijft over kleurcodes, de moord in Parijs, Mozes en puberzweet. Bedenkingen recht…

Katholiek onderwijs legt bom onder nieuwe eindtermen

Nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs: late kritiek van katholieke koepel maar matig geapprecieerd door…

Code oranje

Geel of oranje? Harry De Paepe begrijpt het niet meer goed, en met hem veel…

Elke onderwijshervorming leidde tot meer kwaliteitsverlies

Kwaliteitsvol algemeen vormend onderwijs moet durven inzetten op leerinhouden die niet nuttig lijken, zoals Latijn,…

Klassieke talen behouden hun waarde in het onderwijs

Onderwijs draait om meer dan het afvinken van eindtermen en leerplandoelen. Verdiepend lezen en kritisch…

De ‘progressieve gedachte’ en de ontlezing

Als het onderwijs slabakt, verdwijnt de leescultuur en vervolgens de kritische rede. Om het even…

International Equal Pay Day

International Equal Pay day is het moment om het te hebben over de correlatie tussen…

Universiteiten zijn geen ‘safe space’

Durven we lessen trekken uit de gekkigheid in Amerika om hier te focussen op de…

Zorgt de verengelsing van ons onderwijs voor meer welvaart?

VARIO een adviesraad van de Vlaamse regering pleit voor meer buitenlandse universiteitsstudenten om meer richtingen…

1 septemberstress

1 september bezorgt elke leraar - hoe ervaren ook - een zekere stress. Dit jaar…

Lezen en laten lezen

Jongeren moeten het verschil leren tussen geschreven teksten en digitale informatie, tussen scanning en skimming.

Afstandsonderwijs: behoud wat goed is, maar geen volwaardig alternatief voor fysieke les

Afstandsonderwijs kan nooit een volwaardige vervanging zijn van de klassieke, goed opgebouwde, fysieke les.

Uitgeverij Averbode: ‘We stellen expliciet democratie als bestuursvorm niet in vraag’

Uitgeverij Averbode reageert op artikel 'Vlaamse schoolboeken stellen democratie in vraag'.

Vlaamse schoolboeken stellen democratie in vraag

In enkele veelgebruikte Vlaamse schoolboeken wordt onze democratie in vraag gesteld en worden autoritaire, linkse…

Onderwijs heropbouwen in plaats van blussen

Gecentraliseerde toetsen in het onderwijs zijn geen mirakeloplossing. Beleidsmakers pakken beter eerst de werkelijke problemen…

100% voorrang voor Nederlandstaligen in Vlaams onderwijs Brussel?

Vlaams Belang wil 100% voorrang voor Nederlandstaligen in het Vlaams onderwijs in Brussel. Is dit…

Campus Cup blameert onderwijs

De kennis die Vlaamse studenten van (hun eigen) cultuur hebben, is ondermaats, doordat het onderwijs…

Een middenvinger voor Weyts

Ouders juichen, leraren joelen: kunnen de basisscholen weer volledig open?

Zijn kinderen ‘cooler’ als je ze ‘kids’ noemt?

Moedertaal onder druk? Waarom zouden u en ik ons nog schromen om ons taalgebruik te…

En wat nu met de scholen?

Scholen worden verwacht 18 mei op te starten. Wat mag men verwachten, waar wringt het…

Digitaal onderwijs stimuleert poco denken

De lockdown brengt je kind nog meer in aanraking met digitaal onderwijs dan vroeger. Let…

Sociale kloof onderwijs: ouderlijke verantwoordelijkheid als brug

Het onderwijs in Vlaanderen kampt met een sociale kloof. Om een brug te bouwen over…

Laat leerkrachten lesgeven

Om leerachterstanden te voorkomen, moeten we leerkrachten zoveel mogelijk les laten geven en scholen heropenen…

‘We passen ons aan, met een klaar doel: de leerlingen’

De school nog aan de slag in juli? Geen 'kaakslag' voor Harry De Paepe, wel…

Fuck U Gent!

Over de pretentie, de brutaliteit, de onwetendheid en de simpele stupiditeit van professor dr. Frederik…

Ondergedoken in coronatijden

Voor achttienjarigen in lockdown lijkt het wel of er een coronavloek rust op hun laatste…

Lockdown-lessen: van bier brouwen tot Reinaert de Vos

MOOC: geen nieuw virus, wel een interessante manier om te leren van topwetenschappers van universiteiten…

Verengelsing hoger onderwijs is slecht idee

De verengelsing in het hoger onderwijs zet zich door, maar is geen eensluidend hoera-verhaal. Nederlands…

‘Nederlands is een volwaardige taal, ook in de aula en in het laboratorium’

Er komt voorlopig geen versoepeling van de taalregeling in ons hoger onderwijs. Dat heeft de…

Nederlands, een nutteloze taal

VOS Vlaamse Vredesvereniging is bezorgd over toekomst van het Nederlands in het onderwijs. De standpunten…