Onderwerp: Vlaamse Beweging

Bij het overlijden van Willy Kuijpers: ‘Bovenal een héle lieve mens…’

Nelly Maes, Piet De Zaeger, Bart Staes en Karl Drabbe blikken terug op het leven…

‘Waar de hoefslag van het Turksche paard heeft geklonken, groeit geen gras meer’

Vlaams-Armeense verbondenheid tijdens het interbellum: erkenning en vergelijking van de historische strijd voor zelfbestuur.

Wie verbond al de burgers als broeders in een band?

Een feestrede voor Willy Kuijpers van Artevelde, in het Sportcentrum te Herent op zondag 26…

VOORUIT, of flamingante socialisten

Als de sp.a refereert naar een oud blad als inspiratie voor 'Vooruit', kan de partij…

Op de schouders van een reus

Herinneringen bij het overlijden van Cyriel Moeyaert, priester, taalkundige en Frans-Vlaanderenkenner.

Het project van Jambon

Heeft de Vlaamse regering dan toch een wervend project? Bij Pro Flandria sprak Jan Jambon…

Een Frans-Vlaamse stem met gezag

Een interview met Damien Top, voorzitter van de Andries Stevenkring, over de actualiteit van onze…

De Vlaamse beweging: meer gevoel dan verstand?

De Vlaams-nationalisten moeten de Vlamingen zelf laten nadenken over de actuele vrijheidsstrijd van ons volk,…

Terugblik naar de eerste IJzerbedevaart

De IJzerbedevaart was van in het begin een 'verbroederingsdag' van strijdende levenden met in de…

Het probleem van de hoffelijke Vlaming

Het is vooral de 'klantvriendelijkheid' van Vlaamse handelaars die anderstaligen het gevoel geeft dat Nederlands…

Vlaanderen wil een Vlaams Front

N-VA lijkt er alles aan te doen om in een regering te raken, zelfs de…

De waarheid in een paleis van leugens

In de jaren 20 inspireerde een dodelijke epidemie Walen en Vlamingen tot antimilitaristische, anti-elitaire kritiek…

Een frisse wind in de Franse Nederlanden

50 jaar geleden werden de Etudiants Fédéralistes Lillois, een studentenkring van Federalistische Studenten in Rijsel…

‘Wij, Vlaamsche Yzerzonen …’

Honderd jaar geleden maakten de 11 julivieringen deel uit van de heropleving van een gehavende…

Bart De Wever: ‘We moeten de Vlaamse identiteit ook vandaag relevant zien te houden’

11 juli-interview met Bart De Wever over sociale mobiliteit, identity politics en slimme PS-politici.

Vlaamse Volksbeweging: ‘Vlaamse meerderheid voor betaalde Vlaamse feestdag’

Uit een rondvraag van de Vlaamse Volksbeweging blijkt dat er een Vlaamse meerderheid is om…

De zomer van 1920: dodelijk voor flaminganten

Op 10 september 1920 stierf Marten Rudelsheim na een leven van toewijding voor de Vlaamse…

‘Leve het internationaal socialisme! Leve Vlaanderen!’

3de en laatste deel van een terugblik naar het proces van de communistische flamingant Jef…

‘Dan zwijg ik!’

Deel 2 van een terugblik naar het proces van de communistische flamingant en oud-activist Jef…

‘Zij zullen hem niet temmen!’

Het eerste deel van een terugblik naar de veroordeling van de communistische flamingant en oud-activist…

Pleidooi voor minder verdeeldheid in Vlaanderen

Zou minder verdeeldheid in Vlaanderen niet sneller leiden tot meer autonomie, vraagt Karel Van Butsel…

Moord Joris van Severen: ‘De Belgische staat heeft zich nooit verontschuldigd’

De moord op Joris van Severen roept nog altijd vragen op over de verantwoordelijkheid van…

Cyriel Moeyaert (100) krijgt Orde Vlaamse Leeuw

Cyriel Moeyaert, bekende taalkundige en Frans-Vlaanderen kenner viert zijn 100ste verjaardag op 23 mei.

Eerste autonoom Vlaams Parlement schraagt natie- en staatswording

Vandaag is het 25 jaar geleden dat het Vlaams Parlement voor het eerst rechtstreeks werd…

Honderd jaar klaprozen plukken

Coppieters had steeds een duidelijke visie op de weg die zijn volk moest afleggen om…

Coppieters: Vlaamse beweging verruimen en verbreden

100 jaar geleden is Maurits Coppieters geboren, hij synthetiseerde als Vlaams beweger en Volksuniepoliticus Vlaamse…

Zijn kinderen ‘cooler’ als je ze ‘kids’ noemt?

Moedertaal onder druk? Waarom zouden u en ik ons nog schromen om ons taalgebruik te…

Het democratische tekort van Wallonië

Wallonië is gehecht aan het genocidaire gedachtegoed van de Franse Revolutie, aangedikt met imperialisme en…

Links en Vlaams: een onbestaande relatie?

In de Vlaamse beweging was er altijd plaats voor een uitgesproken linkse stem. Jan Peumans…

Vlaamse natievorming: streven naar een eigen-omschreven doel

Na deze crisisperiode zal de Vlaamse natievorming, de zoektocht naar een relevante politieke structuur opnieuw…