fbpx


Binnenland

Only Dutch Tweets? #WTF
Even reconstrueren. Het begon allemaal met een artikel in ’13’ het personeelsblad van de Vlaamse overheid. Daarin kwam Thomas Leys van het “steunpunt Taalwetwijzer van het departement DAR” aan het woord. Die DAR is Vlaamse-ambtenaren-code voor Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, een soort coördinerende en overkoepelend departement. Thomas Leys: ‘De taalwetgeving geldt voor alle berichten en mededelingen van de Vlaamse overheid, dus ook voor wat verschijnt op Twitter, Facebook en andere sociale media. (…) Wie twittert vanuit zijn functie als Vlaams ambtenaar, of als entiteit van de Vlaamse overheid, moet dat in het Nederlands doen.’ En verder staat er nog: ‘Voor retweeten gelden dezelfde regels. Als u anderstalige berichten opnieuw tweet, werkt u mee aan het verspreiden van informatie die niet conform de taalwetgeving is opgesteld.’ Dit aangevuld met de aansporing de regels zeker te volgen want wie ze negeert mag sancties verwachten.

’13’ wil ook weten hoe dat zit met de tweets die Vlaamse ambtenaren privé versturen. Thomas Leys is duidelijk: ‘Wie twittert als privépersoon, kiest uiteraard zelf in welke taal hij dat doet. Als burger ben je niet onderworpen aan de taalwetgeving die geldt voor de Vlaamse overheid. Dan mag u dus doen wat u wilt. Voor alle duidelijkheid kunt u in uw persoonlijk Twitterprofiel ook aangeven dat u wel ambtenaar bent, maar twittert in eigen naam.’ Het artikel concludeert: ‘Als u in naam van de Vlaamse overheid twittert, moet u dat in het Nederlands doen. Als privé-persoon kunt u kiezen in welke taal u twittert.’ Heel erg duidelijk toch?

Eigen leven

Hoewel het artikel in ’13’ heel duidelijk is, wordt al snel het beeld opgehangen dat ‘Vlaamse ambtenaren niet mogen twitteren in een andere taal dan het Nederlands’. De Morgen (26 aprril 2013) titelt ‘In Vlaanderen tweet elke ambtenaar in het Nederlands’. De aanhef van het artikel luidt: ‘Tweets van Vlaamse ambtenaren moeten in het Nederlands. Wie zich hier niet aan houdt, riskeert een disciplinaire straf.’ Pas op het einde van de alinea volgt de vermelding dat het enkel over officiële communicatie gaat. De slotzin luidt: ‘Als privépersoon mogen ambtenaren dus twitteren in de taal die ze verkiezen.’ Waarmee de laatste zin van het artikel het tegenovergestelde zegt van de eerste. Het online-artikel dat DeMorgen.be een dag eerder publiceerde begon met het correcte: ‘Vlaamse ambtenaren die vanuit hun functie actief zijn op Twitter mogen enkel in het Nederlands tweeten.’

Het Laatste Nieuws gaf een overzichtje van de reacties (27 april 2013): “‘Hoe kleingeestig!’, liet Q-music-presentator Sven Ornelis zich ontvallen. ‘Dit krijg ik in het buitenland nooit uitgelegd’, tweette Europees Parlementslid Saïd El Khadraoui (sp.a). Bij de Vlaamse ambtenaren viel de betutteling evenmin in goede aarde. ‘I am a free man’, ‘Ik ben een vrij man’, tweette VDAB-topman Fons Leroy. Ook Geert Mareels, de E-government-manager van de Vlaamse overheid, stak de draak met de voorschriften. Tegen een medewerker van het vakblad Datanews zei hij: ‘Gelieve uw blaadje te herdopen tot Gegevensnieuws want Datanews kan ik beter niet meer citeren.’ ‘Al mijn steun voor de Vlaamse ambtenaren die in verschillende talen willen tweeten’, schreef MR-voorzitter Charles Michel. En Jean-Marc Nollet (Ecolo), de evenknie van Bourgeois als minister van Ambtenarenzaken in de Waalse regering, spoorde zijn personeel aan om op Twitter ‘alle talen die ze maar willen te gebruiken!’ ‘Wallonië, land van openheid en dialoog’, voegde hij eraan toe.’

Volgens De Standaard zorgde de taalrichtlijn voor Vlaamse ambtenaren op Twitter een hele dag voor ophef en joligheid, met ook hier de tweets van Jean-Marc Nollet (Ecolo) en Charles Michel.

Vlaanderen?

DeMorgen.be citeerde Elisabeth Meuleman, fractieleider van Groen in het Vlaams Parlement. Volgens haar is dit een voorbeeld van ‘regelneverij en overdreven controle zucht. (…) Vlaanderen boert achteruit en deze eilandmentaliteit is daar een van de oorzaken van.’ De Groen-politica gaat verder: ‘het soort gecrispeerde omgang met de digitale wereld die we zien in landen die alles onder controle willen houden, zoals China’. Maar mevrouw Meuleman maakt een denkfoutje. De taalwet waarvan sprake heeft op zich niets met Vlaanderen te maken. Dat is federale materie. Niets Vlaamse regelneverij, Belgisch compromis, daar is het een gevolg van. Die regels zouden dus in Wallonië ook moeten gelden. Geen enkele partij heeft ze willen veranderen bij de zesde staatshervorming. En de wet wordt nagevolgd. Einde van die discussie.

Zijn die taalwetten zo bijzonder dat Saïd El Khadraoui vreest het niet uitgelegd te krijgen in het buitenland? Hij kan bijvoorbeeld eens op reis gaan naar Québec. Daar kunnen ze zien hoe de Franstaligen met een heuse taalpolitie het Frans proberen te beschermen tegen de druk van het Engels. Nog nooit gezien dat Charles Michel of Jean-Marc Nollet daar iets fout in zagen. Niemand noemt het middeleeuws of vergelijkt het met een dictatuur.

Brand!

Daarnaast is die hele heisa opnieuw een perfect voorbeeld hoe sociale-media hand in hand kunnen gaan met de perceptiepolitiek. De reacties zijn, zoals zo vaak in deze tijd, wel snel en snedig, maar dikwijls gespeend van enige inhoudelijke kennis, gebaseerd op overdreven krantenkoppen en uit de context gerukte citaten. De reacties op sociale media worden dan op hun beurt vlot geciteerd en voor waar overgenomen door de media die ze zelf uitlokte. Als die cirkel rond is, is het over naar een andere mediabrandje om met z’n allen wat sociale mediaolie op te gooien. En zo is de perceptie verspreid dat de Vlaamse overheid, N-VA op kop alle ambtenaren verbied om in een andere taal dan het Nederlands te tweeten. #not

<Vindt u dit artikel informatief? Misschien is het dan ook een goed idee om ons te steunen. Klik hier.>

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak