fbpx


Media
migratiepact

Ontcijfering van de ontcijfering van de N-VA-campagne rond het migratiepact
Je ziet veel ‘factchecks’ betreffende de voorlichtingscampagne rond het VN-Migratiepact, die de N-VA eergisteren online zette, en dan weer terugtrok.

Om de beelden ervan te beoordelen acht ik mezelf niet beslagen. Dat ben ik anderzijds wél als het gaat om het beoordelen van de juridische consequenties van genoemd pact, en dan kan ik enkel vaststellen dat de meeste van die factchecks stijf staan van de absurditeiten. Laat ik een enkel voorbeeld geven: ‘Vijf van de zes campagneslogans van de N-VA zijn vals,’ legt een journaliste van Le Vif uit.*

Ik toon hier de ongeldigheid van het merendeel van haar argumenten aan, en hieronder staat voor elk van de zes beweringen eerst de formulering van de N-VA, daarna de ontcijfering van de journaliste van Le Vif, en vervolgens mijn ontcijfering van die ontcijfering:

VN-migratiepact = verbod op terugsturen illegale gezinnen

‘Vals. Zelfs als het onderscheid tussen de types van migratie niet duidelijk is vastgelegd, heeft België bij de voorbereidende discussies onderstreept dat de clandestiene immigratie niet mocht toenemen. Jean-Luc Bodson, die namens ons land over het pact heeft onderhandeld, stelde nog: ‘Men heeft rekening gehouden met mijn voorstellen.

Valse factcheck: heel het opzet van het pact is erop gericht het wettelijk regime voor clandestiene immigranten dichter bij dat van legale migranten te brengen, en gaat dus de richting uit van een uitbreiding van de rechten van de clandestienen, met name wat betreft uitzettingen. Wat meer is: de speciale schikkingen geven aanleiding uit tot een uitbreiding van de rechten van illegale minderjarigen, bijvoorbeeld wat gezinshereniging aangaat, of een verbod op uitzetting.

VN-migratiepact = opsluiting van illegalen moeilijker maken

‘Vals. Het pact stipuleert expliciet en met grote precisie dat de migratiepolitiek – met inbegrip van aanhoudings- en terugkeerbeleid – een nationale bevoegdheid blijft. Duidelijker kan niet.

Valse factcheck: het pact valt onder ‘soft law’, zachte wetgeving – soort van beïnvloeding van de rechter in het juridische veld – en nodigt uitdrukkelijk uit om slechts als laatste stap over te gaan tot administratieve aanhouding. Er bestaat zo goed als geen enkel misdrijf van een clandestiene immigrant waarbij deze beschikking niet zou kunnen worden ingeroepen – voorzeker, in bijkomende orde, maar dat is juist de hele kneep.

VN-migratiepact = focus op behoud eigen cultuur van de migrant

‘Correct. Al verandert die migrant meer door in Vlaanderen te leven dan Vlaanderen dat zelf doet…

Correcte factcheck!

VN-migratiepact = toegang tot sociale rechten, ook voor illegalen

‘Vals. Het pact wijzigt de huidige Belgische wetgeving over migratie niet. Wij kunnen er bijvoorbeeld nog altijd voor kiezen aan illegale migranten enkel dringende medische hulp te bieden.

Valse factcheck, die zelfs weinig eerlijk is: geen mens beweert dat dit pact – ‘soft law,’ soort van beïnvloeding zoals gezegd –  op een directe manier de betekenis van de Belgische wetgeving zou wijzigen. Dat zou lachwekkend zijn, maar het retorische procedé hier bestaat erin een stroman op te richten en hem dan neer te slaan. Heel de strekking van het pact en de bijzondere bepalingen proberen de rechten van de clandestiene immigrant en de legale vluchteling meer gelijkend te maken, door aan de eerste meer rechten toe te kennen, te beginnen bij de ‘sociale’ rechten en uitkeringen natuurlijk.

VN-migratiepact = versoepeling procedures gezinshereniging

‘Vals. De criteria voor gezinshereniging blijven ongewijzigd. Het migratiepact legt geen enkele bijkomende verplichting op, zelfs niet wat gezinshereniging betreft.

Valse factcheck: Alweer, er is geen mens die volhoudt dat het pact, ‘soft law’, op directe wijze de Belgische wetgeving wijzigt. Maar het pact nodigt de ondertekenende landen wel rechtstreeks uit om de voorwaarden voor gezinshereniging te versoepelen.

VN-migratiepact = illegaal verblijf niet langer strafbaar

‘Vals. Het tekstontwerp vermeldde inderdaad wel de niet-strafbaarheidsstelling van clandestiene migratie, maar dit werd geschrapt, met name op vraag van België.

Onduidelijke factcheck: Zeker, clandestiniteit zonder meer depenaliseren – overigens een logische onbetamelijkheid – wordt in het pact niet vermeld, al stond dit de auteurs wel voor ogen (!). Blijft in elk geval overeind dat de totaliteit van het pact, zowel wat de algemene opzet als wat de specifieke bepalingen betreft, moet gelezen worden als een ‘normalisatie’ van de clandestiene migratie, doordat het juridische regime ervan dichter bij dat van legale vluchtelingen wordt gebracht.

En dan mag het besluit zijn dat, zelfs al had men één van die zes communicatieslogans beter kunnen herschrijven, alle andere perfect klopten.
Laat ik herhalen dat wat de beelden betreft ik mij onbevoegd verklaar, maar het is dus niet de campagne die fout zat, ook al moest er één amendement bij. Wél fout was de terugtrekking ervan, want ze stelde grondige vragen.
____________
* De journaliste neemt de argumentatie over van een artikel in De Morgen. (nvdv)

vertaling Marc Vanfraechem

post: 38917

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Drieu Godefridi

Drieu Godefridi is een Brussels ondernemer en liberaal filosoof met aandacht voor internationale politiek en klimaatopwarming.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.