fbpx


Actualiteit, Politiek
Vlinks

Open brief aan John CrombezCrombez

Geachte heer Crombez,

Met onze beweging Vlinks ijveren we voor een sociale, inclusieve samenleving. Gelukkig is die samenleving georganiseerd volgens een aantal principes die elke burger fundamentele rechten en vrijheden verlenen. Bovendien heeft de burger inspraak in het beleid, door middel van parlementsverkiezingen. Wat een fantastisch systeem!

We vatten dit imperfecte maar wonderbaarlijke samenlevingsmodel meestal in de termen democratie en rechtsstaat. Deze twee schragende principes zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze democratische rechtsstaat is de behoeder van onze rechten. Rechten die juridisch afdwingbaar zijn en worden beschermd door onafhankelijke rechtbanken. Een van de basisrechten is dat mensen vrij hun mening mogen uiten, ook op het politieke forum. Dit is niet het geval in landen die niet democratisch georganiseerd zijn. Gemeenzaam worden deze regimes met het woord ‘dictatuur’ aangeduid. Dat komt van het Latijnse woord ‘dictare’ en betekent ‘zeggen wat iemand moet doen.’ Inderdaad, gedaan met de vrijheid.

Rechtstaat

Welnu, mijnheer Crombez, wij zijn bang. Bang dat de essentiële waarden en vrijheden waarvoor in Europa werd gevochten, zowel militair als politiek, in het gedrang komen. Met name in Spanje, waar de zeer rechtse partij Partido Popular, die nu via een minderheidsregering aan de macht is, haar Catalaanse politieke tegenstanders aan het uitschakelen is. Weliswaar via de legale weg, want zo gaat dat in een democratie die er geen meer is.

Er werden al politieke activisten opgesloten, leiders van vreedzame burgerbewegingen. Er werd door de Guardia Civil al massaal geweld uitgeoefend op Catalaanse burgers omdat ze hun democratische recht op inspraak wilden uitoefenen. Nu worden ook de leden van de Generalitat – de democratisch verkozen Catalaanse regering – gerechtelijk vervolgd. Heeft die zich schuldig gemaakt aan misdrijven van gemeen recht? Heeft die zich bezondigd aan de vleespotten van de macht?

Nee, hoegenaamd niet. De Catalaanse regering wordt beschuldigd van, en leest u goed: rebellie, opruiing en misbruik van overheidsgeld. Aanklachten wegens ‘rebellie en opruiing’, het zijn praktijken de betere bananenrepubliek of de Chinese Volksrepubliek waardig, maar toch niet in Europa?

Referendum

Wat blijkt? Die rebellie en opruiing bestonden er in dat deze democraten het hadden aangedurfd een referendum te organiseren met de vraag of Catalonië onafhankelijk diende te worden. Je kan daar voor of tegen zijn, maar om dat nu te bestraffen met gevangenisstraffen waarvoor in België een seriemoordenaar nog in beroep zou gaan? Geef toe, mijnheer Crombez, is dat er niet wat over voor een staat die pretendeert een democratische rechtsstaat te zijn?

En wat dat misbruik van overheidsgeld betreft – houdt u nu goed vast mijnheer Crombez – dat blijkt te gaan over de geschatte kosten van het illegaal verklaarde referendum van 1 oktober.

Groot was dan ook onze verbazing toen u zich in Terzake van 31 oktober volledig inschreef in de repressieve logica van een ontspoord regime. U zei over Carles Puigdemont dat hij – een politicus die uit zijn functies werd ontzet – hier het land kwam overhoop zetten met instemming van de regering. Hij wordt zelfs vervolgd, voor fraude dan nog wel, voor een bedrag van 6 miljoen euro! En als klap op de vuurpijl ontkende u met klem dat het om politieke vervolging zou gaan. We dachten even dat we het niet goed gehoord hadden, maar u herhaalde het zelfs.

Van twee dingen één mijnheer Crombez. Ofwel wist u niet waar die aanklacht wegens fraude/misbruik van overheidsgeld over ging. Dat is dan betreurenswaardig. In dat geval raden we u aan iets meer tijd te besteden aan een grondige voorbereiding en goede debatfiches.
Ofwel – en dat lijkt ons meer plausibel – werd er politieke druk uitgeoefend door uw geestesgenoten van de PSOE; de Spaanse sociaaldemocraten die gedoogsteun leveren aan het Spaanse minderheidskabinet.

Vlinks, Anciaux en Crombez

De tweede optie lijkt ons nog veel erger, want in dat geval verkoopt u uw politieke overtuiging voor een bord Spaanse linzen. En dat is iets wat we van u niet hadden verwacht. Zo veel meer – maar dan in de goede zin – waren we onder de indruk van de open brief die uw senator Bert Anciaux in de sociale media naar voor bracht.

Hij gaf helder aan waar het in deze kwestie op staat: democratie, mensenrechten, fundamentele rechten en vrijheden. Misschien moet u maar eens met Bert praten. Hervonden inzichten zouden u dan in staat moeten stellen uw ethische kompas te herijken. Het zou de kredietwaardigheid van de Vlaamse sociaaldemocratie enkel ten goede kunnen komen.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Vlinks