fbpx


Niet gecategoriseerd
Herman Moeremans

Open brief aan minister De Block

Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen stelt zich vragenGeachte minister,
Geachte collega,

Als Syndicaat van Vlaamse Huisartsen waren we verheugd dat er eindelijk iemand met een medische opleiding het ministerie van Volksgezondheid mag leiden. Dat u, als gewezen huisarts die eer te beurt valt betekent dan ook voor ons, Vlaamse huisartsen dat de verwachtingen hoog gespannen staan.

De dossiers die u erfde, nadat ze jarenlang konden blijven liggen op de tafels van PS-excellenties zijn echter geen cadeau’s. Het onderwerp dat vandaag in de schijnwerpers staat is een schoolvoorbeeld van jarenlang ‘niets doen’.

Het siert u dan ook dat u meteen bereid bent een oplossing te zoeken voor de 400 Franstalige studenten die afstudeerden, maar die geen RIZIV-nummer kunnen krijgen. Terecht vraagt u meteen een drastisch inperken van het aantal instromende studenten. Wat ons minder kan bekoren is uw bereidheid om meteen nummers toe te kennen aan de wachtende studenten. Erger wordt het nog wanneer u belofte doet om het toegekende aantal nummers af te trekken van toekomstige quota. Ook de belofte om nu eindelijk werk te maken van een kadaster maakt geen indruk: die belofte hoorden we al zo vaak. Trouwens, dat kadaster bestaat blijkbaar wel binnen het RIZIV… maar dat bestaan moet om één of andere reden toch steeds opnieuw ontkend worden.

Wij vrezen dat u zich hier al te gemakkelijk met een spreekwoordelijk kluitje in het riet laat sturen. Of wordt het een tendens: doe vandaag het geld op dat je pas volgend jaar verdient, een belofte dat je het later met wat minder zal doen volstaat als garantie…

Intussen zijn er in Vlaanderen reeds sinds 1997 toelatingsproeven georganiseerd. Honderden kandidaat-studenten hebben wegens deze selectie hun droom om geneeskunde te studeren moeten opzij zetten. In een persmededeling merkte het Vlaams Geneesherenverbond terecht op dat je met een artsendiploma ook andere carrièremogelijkheden hebt. Aan de Vlaamse geweigerde studenten werd die kans niet geboden.

Vandaag zijn er al een vierhonderdtal afgestudeerden buiten de quota. En hoe zit het voor de volgende vijf jaren? Want die zijn immers intussen reeds enige tijd hun studies aangevangen. Betekent dit dat u voor de volgende vijf nog op tweeduizend ‘buiten de quota’ artsen rekent? Hoe gaat u garanderen dat die ’toekomstige afname’ gegarandeerd blijft, ook na de legislatuur van deze regering?

Is het niet wenselijk, mevrouw de minister, dat er enige duidelijkheid komt over deze cijfers? Het zal immers nog zeker zes jaar duren vooraleer een beperking van studenten aan Franstalige zijde merkbaar zal worden. In die tussentijd is elke erkenning boven de quota ook een factor die een nieuwe transfer vanuit Vlaanderen opstart. U weet immers dat het te grote aanbod mee verantwoordelijk is voor de stijging van kosten in gezondheidszorg aan de andere kant van de taalgrens… we laten nog buiten beschouwing dat Vlaanderen intussen meebetaalt in de studie- en opleidingskosten…

We hopen, mevrouw de minister dat u duidelijkheid schept. De contingentering: daar kan niet aan geraakt worden. En afgesproken quota, die moeten gerespecteerd blijven. Er is duidelijk afgesproken dat enkel objectieve criteria mogen gehanteerd worden om die quota aan te passen. Een “evidence based” aanpak dringt zich op. Daar kan u, als collega, toch geen bezwaar tegen maken.

We kijken als Vlaamse huisartsen hier met veel belangstelling naar uw antwoord op onze vragen.

Met huisartsgenegen groeten,

 

Dr. Herman Moeremans

Voorzitter Syndicaat van Vlaamse Huisartsen

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Herman Moeremans