fbpx


Binnenland

Oplossing voor problemen bij Onderlinge Hulpkas Brandweerlieden KNKOHAangeboden door deze bibliotheek


Dit plus-artikel wordt u aangeboden door deze bibliotheek die voor u een abonnement nam.

Vindt u het interessant? Neem dan vandaag uw eigen gratis proefabonnement van 30 dagen.De problemen met de uitbetaling van brandweerlieden door de Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der Brandweerlieden van België, kortweg de KNKOH, raken opgelost. Vorige week kon u in deze kolommen lezen hoe meer dan 500 brandweerlui al ruim drie jaar wachten op de uitbetaling van een vergoeding in het kader van een ongeval tijdens inzet. De vragen van Doorbraak over de impasse hebben blijkbaar iets in beweging gezet, want bij publicatie kregen we bericht van Brandweervereniging Vlaanderen (BVV)-voorzitter Hans…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


De problemen met de uitbetaling van brandweerlieden door de Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der Brandweerlieden van België, kortweg de KNKOH, raken opgelost. Vorige week kon u in deze kolommen lezen hoe meer dan 500 brandweerlui al ruim drie jaar wachten op de uitbetaling van een vergoeding in het kader van een ongeval tijdens inzet. De vragen van Doorbraak over de impasse hebben blijkbaar iets in beweging gezet, want bij publicatie kregen we bericht van Brandweervereniging Vlaanderen (BVV)-voorzitter Hans Clarysse dat er schot in de zaak kwam. Clarysse hoopt binnen afzienbare tijd alle achterstallige dossiers te verwerken.

Wat vooraf ging

De Brandweer is sinds 2015 ondergebracht in de toen opgerichte Hulpverleningszones. De hiermee gepaard gaande hervorming zorgt er voor dat de statuten van de KNKOH niet meer conform de nieuwe realiteit zijn. De oubollige werking, waarbij geen ruimte is voor digitale communicatie, zorgt voor spanningen.

In december 2020 richten Netwerk Brandweer, BVV, ReZonWal (Reseau de Zones de Secours de Wallonie) en FRCSPB (Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique) het Belgisch Brandweerfonds op dat de oude feitelijke vereniging KNKOH moet vervangen. Bij ontbinding moeten de BVV en de FRCSPB instaan voor de vereffening van de hulpkas. Die duidden daarvoor twee vereffenaars aan: Hans Clarysse, als voorzitter van de BVV, en Frédéric Lex, (ondertussen ex-) voorzitter van de FRCSPB. Eén probleem: de fondsen worden beheerd door secretaris-penningmeester Dirk Cauwelier, vrijwillig brandweerman op rust en advocaat. Onmin tussen de vereffenaars, de verschillende brandweerverenigingen en de oud secretaris-penningmeester blokkeerden tot voor kort alle uitbetalingsdossiers.

KNKOH van Feitelijke Vereniging naar VZW

Sinds maandag jl. is er officieel een doorbraak in het aanslepende dossier van de KNKOH. Op die dag verschenen de nieuwe statuten van de KNKOH, nu niet langer een feitelijke vereniging maar een VZW. De nieuwe statuten werden neergelegd bij de griffie op 16 juni, toevallig ook de verschijningsdatum van het Doorbraakartikel.

‘De KNKOH blijft als solidariteitsfonds bestaan’, verduidelijkt Clarysse. ‘We hebben de werking wel uitgebreid. Zo kunnen we onze leden nu ruimer ondersteunen. In de nieuwe statuten staat ingeschreven dat we, naast financiële steun bij overlijden of arbeidsongeschiktheid, ook leningen kunnen verschaffen aan de leden. Dat laatste kan weliswaar enkel na een beslissing van de algemene vergadering waarbij een 4/5de meerderheid nodig is. We kunnen ook andere projecten ondersteunen. Daarvoor zal dan eveneens een democratische meerderheid nodig zijn. Daarmee is tegemoet gekomen aan het belangrijkste bezwaar van mr. Cauwelier. Door uitspraken van bepaalde (ex) zonecommandanten was bij hem de vrees ontstaan dat de gedurende jaren bijeen gespaarde middelen oneigenlijk konden worden aangewend.’

Ledenlijsten

‘We hebben in overleg met mr. Dirk Cauwelier, de oud secretaris-penningmeester, gezorgd voor de overdracht van alle fondsen naar de nieuwe VZW KNKOH. De vier bestaande rekeningen blijven wat ze zijn, maar de gevolmachtigden werden aangepast. Dat zijn nu de nieuwe bestuurders: Franz-Joseph MARGRÈVE als voorzitter, ikzelf als vice-voorzitter en Filip Corselis wordt secretaris-penningmeester. Mr. Cauwelier heeft alle nodige formaliteiten vervult om deze doorstart mogelijk te maken.”

‘De belangrijkste problematiek hebben we opgelost. We kregen namelijk geen namenlijsten met leden meer door van de zonecommandanten. Om geen problemen te hebben met de GDPR-wetgeving volstaat het nu om jaarlijks het aantal ingeschreven personeelsleden en vrijwilligers door te geven. We gaan er van uit dat alle hulpverleningszones lid blijven. Indien sommigen zouden beslissen om niet meer als zone deel te nemen aan de KNKOH, blijft de mogelijkheid voor elke individuele brandweerman of vrouw om zich aan te sluiten.’

Snelle afhandeling

Nu de middelen gedeblokkeerd zijn, staat niets nog in de weg om de drie jaar lang opgestapelde dossiers te behandelen en uit te betalen. ‘De uiteindelijke afhandeling kan nog wel even in beslag nemen’, tempert Clarysse het enthousiasme. ‘Alle bestuurders en personen die verantwoordelijkheid dragen in de nieuwe VZW moeten in het UBO-register (het Belgisch register voor uiteindelijk begunstigden) worden opgenomen. Dat kan enige tijd duren. Eens die formaliteiten achter de rug zijn, kan de bank de nieuwe begunstigden activeren.’

‘Alle banken werden ondertussen gecontacteerd, ook door mr. Cauwelier. Die heeft in zijn communicatie de nieuwe begunstigden meegegeven. Langs onze kant is dus al het nodige gedaan. Het is nu wachten op de registratie in het UBO-register. Ik ga er van uit dat er nu geen kinken meer in de kabel komen en dat er en einde komt aan deze lijdensweg. Ik merk in ieder geval bij alle betrokkenen grote opluchting.’

‘Ik ga alle zones contacteren met het bericht dat er een oplossing is. Ik hoop tegen het einde van de zomer de hangende dossiers af te handelen, al kan ik wat dat betreft geen beloftes doen. Maar de 500 brandweerlui die een aangifte hebben gedaan, mogen er op rekenen dat we alles zo snel mogelijk gaan verwerken.’

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.