fbpx


Economie
failliet

Oproep tot een Belgische energierevolutie
De situatie in België is dramatisch. Terwijl onze buurlanden maatregelen namen om de energiecrisis op te vangen, hun begroting gezond te houden en hun energievoorziening te garanderen, bevindt België zich in een situatie waarin het op alle drie die punten duidelijk faalt. Dit artikel gaat alleen in op de energie-ellende, die volledig vermijdbaar is en er kwam door de anti-realiteit van twee ecologistische partijen, Ecolo en Groen, verstrikt in een fanatieke anti-kernenergie drift. Veiligheid van energievoorziening lijkt een abstract concept.…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


De situatie in België is dramatisch. Terwijl onze buurlanden maatregelen namen om de energiecrisis op te vangen, hun begroting gezond te houden en hun energievoorziening te garanderen, bevindt België zich in een situatie waarin het op alle drie die punten duidelijk faalt. Dit artikel gaat alleen in op de energie-ellende, die volledig vermijdbaar is en er kwam door de anti-realiteit van twee ecologistische partijen, Ecolo en Groen, verstrikt in een fanatieke anti-kernenergie drift.

Veiligheid van energievoorziening lijkt een abstract concept. Wanneer die zekerheid niet gewaarborgd is, betekent dat in de praktijk stroomuitvallen en een explosie van de energiekosten. De welvaart van Vlaanderen is grotendeels te danken aan zijn industrie, en meer bepaald aan de haven van Antwerpen. In het succes ervan speelt de chemische industrie een beslissende rol.

In tegenstelling tot politici, die voortdurend grote verklaringen afleggen die ze zelden door daden laten volgen, verklaart de industrie niets. Zij fluistert hooguit en maakt geluiden in de marge. Maar wanneer de energiekosten krankzinnig worden, nog erger dan bij onze buren, stopt de industrie met investeren. Dan stopt ze met het in stand houden van het bestaande productieapparaat. Uiteindelijk gaat ze weg. Oh, niet per se heel ver weg: alleen al het oversteken van de Nederlandse grens is verleidelijk, als het de energiekosten met 25% en de belastingdruk met evenveel vermindert.

Astronomische transfers

De resterende welvaart van Wallonië heeft deze ongelukkig gesocialiseerde regio al een halve eeuw te danken aan financiële transfers vanuit Vlaanderen (direct en indirect): zes miljard per jaar. Bedragen die we vergeten zijn, astronomisch en van levensbelang, gezien de Waalse economische cijfers. Als deze transfers opdrogen, zal Wallonië onmiddellijk in bittere armoede vervallen, met daarop volgend onvermijdelijke politieke onrust en geweld.

De verantwoordelijkheid van de partijen Ecolo en Groen in deze versnelde energie-zelfmoord is overweldigend. De vernietiging van civiele nucleaire capaciteit is de raison d’être in de politiek van de milieuactivisten, de historische reden voor hun intrede in de politiek. Milieuactivisten hebben een bovenmatige haat tegen civiele kernenergie, gebaseerd op geen enkel rationeel argument, en geen enkele energierealiteit of menselijk lijden zal dat veranderen.

Sinds de inval in Oekraïne is België het enige westerse land dat een volledig operationele kernreactor heeft stilgelegd, die voldoet aan de hoogste normen ter wereld en die nog twintig jaar had kunnen en moeten werken. Een afgeschreven energiebron, een van de goedkoopst denkbare, niet vervuilend en geen CO2 uitstotend. De sluiting van een tweede Belgische reactor, onder precies dezelfde omstandigheden en zonder het minste operationele alternatief, a fortiori niet-vervuilend, is gepland voor begin 2023.

Gascentrales

Dit alles zonder enig ernstig alternatief, behalve de dringende bouw van gascentrales die grote hoeveelheden CO2 uitstoten – de ecologen geven niet om echte ecologie – die onder andere en noodzakelijkerwijs door autoritaire regimes zullen worden geleverd. Bovenal zal België slaafs afhankelijk worden van zijn buren, die zelf een grote energiebehoefte hebben. Dat wil zeggen: Frankrijk, dat onder druk van milieuactivisten zijn nucleaire park heeft vernietigd, en Duitsland, dat onder druk van… milieuactivisten de voorkeur geeft aan de meest vervuilende CO2-uitstotende energie van allemaal: bruinkool.

Herinner u dat volgens de secretaris-generaal van de NAVO, volgens de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Hillary Clinton, en volgens Duitse milieuactivisten de meeste grote milieuorganisaties actief door de Russische Federatie worden gesteund en gefinancierd. Deze financiële steun hoefde niet rechtstreeks te zijn: het volstond om “milieustichtingen” op te richten, geleid door de leiders van de grote milieuorganisaties en massaal gefinancierd door Moskou. Herinner u ook dat de huidige Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), die al jaren fanatiek strijdt tegen civiele kernenergie, voor 50% vennoot was van een advocatenkantoor, BLIXT, dat in België de belangen vertegenwoordigde van GAZPROM, het belangrijkste Russische energiebedrijf, dat volledig door de Moskouse regering wordt gecontroleerd.

17 graden

Kiezers hebben een kort geheugen. De laatste keer dat de ecologen aan de macht kwamen, eindigden ze met een andere ramp – de “groene certificaten”, beheerd door de opmerkelijk incompetente en norse heer Nollet – die zeker niet zo groot is als de cataclysme die staat te gebeuren. Het is waar dat 46% van de Belgische journalisten Ecolo stemt, wat deze partij een soort democratische straffeloosheid geeft, in woord en daad. Waar waren de beroemde factcheckers toen de ecologen de ergste contra-feitelijke leugens in de pers verspreidden?

Kiezers hebben een kort geheugen, maar ze hebben ogen om te zien, een slinkende bankrekening en een huiskamer van 17 graden. De kiezer ziet winters met afschakeling en stroomuitval opdoemen. Het donker en de kou. Werkloosheid en het versneld wegsmelten van zijn spaargeld. Hij voelt de ellende aankomen en begrijpt de overweldigende verantwoordelijkheid van sektarische ecologen in deze stand van zaken. De laatste peilingen wijzen op een ineenstorting van de ecologen, die slechts 16 van de 150 zetels in de Kamer zouden vertegenwoordigen.

De energie-zelfmoord van België is niet onvermijdelijk. Parlementariërs als Marie-Christine Marghem zijn zich hiervan bewust. Er is een overweldigende meerderheid in de Kamer om de wet van 2003 over de vernietiging van de Belgische civiele kernenergie in te trekken. De regering toestaan serieuze onderhandelingen aan te gaan met ENGIE-Electrabel over de uitbreiding van het gehele Belgische nucleaire park. Besluiten tot massale investeringen in de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales, naar het voorbeeld van wat Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden onlangs besloten.

Is het niet tijd dat deze parlementaire meerderheid, gesteund door een overweldigende meerderheid van de bevolking, haar verantwoordelijkheid neemt? Laten we oppassen dat we niet terugkeren naar de natuurtoestand van Thomas Hobbes.

Drieu Godefridi

Drieu Godefridi is een Brussels ondernemer en liberaal filosoof met aandacht voor internationale politiek en klimaatopwarming.