fbpx


Actualiteit
Piet Lamberts-Van Assche

Over het migratiepact van Marrakesh en de N-VAMarrakesh

Ik heb gisteren de hele dag de tussenkomsten en debatten over het VN pact over migratie in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken gevolgd. De tussenkomsten van de experts waren relevant. Het compact is juridisch niet bindend, maar zoals Anne Peters van het Max Planck instituut al eerder schreef, het is niet irrelevant. Als soft lawzal het op termijn in onze regelgeving binnendringen. Zoals Fernand Keuleneer stelde is dit gewoon een verdere stap in de reeds decennialang aan de gang zijnde uitholling van de statelijke soevereiniteit door een transnationale orde. Keuleneer is deze ontwikkeling niet genegen. Hij stelde nadrukkelijk dat een kritische houding ten aanzien van het pact om die reden legitiem is. Ik onthoud ook dat Marc Bossuyt zijn uiteenzetting begon met zijn begrip uit te spreken voor het standpunt van zijn collega professoren Mark Elchardus, Paul Scheffer (beiden sociologen) en Leo Neels. Die professoren zien dit pact om inhoudelijke redenen liever niet goedgekeurd. Ik deel hun standpunt.

Interpretatieve tekst

Persoonlijk ben ik er na al wat ik er over gelezen en gehoord heb voorstander van dat men de aanbeveling van Marc Bossuyt volgt. Die aanbeveling bestaat erin dat het pact goedgekeurd wordt en dat het vergezeld gaat van een interpretatieve tekst (een ‘inlegvelletje’) waarin voorbehoud gemaakt wordt voor wat er in het pact niet goed is. Het best doen we dat volgens Bossuyt samen met zoveel mogelijk andere landen. Ik beveel N-VA aan om daaraan mee te werken en dus in de regering te blijven. N-VA heeft een visie op migratie en moet die blijven verdedigen en dat vanuit het beleid en niet vanaf de zijlijn. Het zogenaamde compactwordt later nog eens in New York goedgekeurd en ook daar kunnen nog bijkomende verklaringen worden afgelegd. Ook het democratisch deficit dat in dit type van intergouvernementele besluitvorming besloten ligt kan daarbij aan de orde worden gesteld. Wat dat laatste betreft meen ik dat N-VA alvast de sympathie heeft van een aantal van de experten die we gisteren aan het woord hoorden.

Walgelijke

Terwijl de besprekingen in de commissie bezig waren plaatste N-VA nationaal walgelijke foto’s op haar website. Ik wil mij daar bij deze nadrukkelijk van distantiëren. Dit is Vlaams Blok-stijl. Dit is niet mijn stijl. Men kan tegen een beleid zijn, maar niet tegen mensen.

Bart De Wever erkende nadien dat er een fout was begaan. Hij draaide daarbij wel wat rond de pot en erg doorleefd klonk het allemaal niet. Het had meer weg van eenverkoopraatje. Vandaar dat ik het nog eens duidelijk stel: dergelijke foto’s posten doe je niet. Punt aan de lijn.

Momentum

Recht uw rug N-VA, maak een bocht van 180° en creëer een nieuw momentum. Blijf in die regering, laat het om inhoud draaien en zie de verkiezingen van mei met vertrouwen tegemoet. Uw militanten staan er klaar voor.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Piet Lamberts-Van Assche

Piet Lamberts-Van Assche is bestuurslid van N-VA in Mol en lector staatsrecht, filosofie en macro-economie aan de Thomas More Hogeschool.