JavaScript is required for this website to work.

Over het vaccin Spoetnik V

NieuwsMarc Vanfraechem10/4/2021Leestijd 1 minuut

Als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel. Dat is zo. En ook als de EU iets besluit volgen wij braaf …maar de Duitsers niet langer

De krant Le Temps (de Genève) wijdde gisteren zijn hoofdartikel aan een beslissing die in Duitsland gevallen is, een beslissing die diplomatiek wel wat te betekenen heeft. Ik vertaal het stuk even, want je weet maar nooit: misschien kunnen onze politici hierbij iets opsteken, en hun schaapachtige anti-Russische politiek eens overdenken. Vergeten we ook niet dat de verblinde ideoloogjes van de EU het eerder nog hadden over ‘Russische roulette’ in verband met het spoetnikvaccin.

Vrijdag 9 april 2021
Marc Allgöwer

Beste lezer,

Aanvankelijk was er Viktor Orbán die november laatstleden in Rusland een bestelling plaatste. Daarna arriveerden er ook dosissen Sputnik V in Tsjechië en Slowakije. Oostenrijk zal zich binnenkort bij hen vervoegen. Maar door de tegenkanting van Duitsland wierp Europa een stevige dijk op tegen het Russische vaccin. Dat land liet nu donderdag weten, in een mededeling van minister van Volksgezondheid Jens Spahn, dat het klaarstond om met Moskou te onderhandelen.

In vele Europese hoofdsteden – om te beginnen in Parijs – bekijkt men de kwestie met Spoetnik V door het prisma van het grote spel der invloedssferen dat zich aftekent in de ‘vaccindiplomatie’. In Berlijn echter denkt men nu resoluut in termen van volksgezondheid. De Duitse overheid beschouwt het Russische product als voldoende efficiënt, en als een instrument te meer in de gereedschapskoffer met vaccins die maar traag gevuld raakt.

Angela Merkel heeft het immers beloofd: elke burger zal een inenting krijgen tegen eind september, datum van de verkiezingen. De kanselierster, zelf wetenschapster van vorming, is van oordeel dat het indijken van de pandemie voorrang heeft op welke overweging ook, zelfs als dat een overwinning zou zijn voor het imago van Moskou, want dit zou toelaten de economische motor van Europa weer op gang te trekken.

Marc Vanfraechem (1946) werkte voor Klara (VRT-radio); vertaler, blogger http://victacausa.blogspot.com sinds 2003. Hij schrijft het liefst, en dus meestal, artikels met daarin verwerkt vertaalde citaten van oude auteurs, die hem plots heel actueel lijken.

Commentaren en reacties
Gerelateerde artikelen

‘Niet de geestelijke werd veroordeeld en gestraft, wel Eva zelf’, schrijft Devillé in zijn boek over misbruik in de Kerk. Een ode aan een slachtoffer dat haar hele leven naar gerechtigheid streefde.