Geen categorie

Een coalitie met de ChristenUnie?

Het langst zetelende parlementslid in Nederland ziet een rol weggelegd voor religieuze partijen in de kabinetsformatie.

Stijn Everaert
Buitenland

Wilders, indo in de politiek?

De Vlaamse media stonden bol van Wilders’ uitspraken over ‘minder Marokkanen’ en stelden vol leedvermaak vast dat de PVV verloor bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar Wilders noch de PVV zijn weg te slaan uit de Nederlandse politiek. Portret van een partij en haar leider.

Buitenland

(Alweer) het einde van Wilders

Hoe overleeft een overlever?

‘Willen jullie meer of minder Marokkanen?’ vroeg Wilders zijn volgelingen op 19 maart, de avond van verkiezingsuitslag. ‘Minder, minder, minder,’ schreeuwden ze terug. ‘Gaan we regelen,’ beloofde hij lachend.

Binnenland

Modrikamen, een Franstalige Pim Fortuyn?

Vraaggesprek

Modrikamen is rechts, confederalist en Franstalig, een zeldzame combinatie. Als partijleider van de Parti Populaire wil hij in mei 2014 doorbreken in Brussel en Wallonië. In deel één van dit vraaggesprek gaat het over zijn partij, de linkse grondstroom van Wallonie en de politieke voorbeelden van de PP.

Binnenland

Les in democratie en transparantie

regeringsvorming in Nederland

Regeringsvorming op een transparante en democratische wijze, het kan ook. Waar Belgische regeringen het levenslicht zien in het verborgene, zonder enige parlementaire inspraak maar wel in nauw overleg met een overblijfsel uit het ancien régime, doen ze het in Nederland anders. Helemaal anders zelfs. Niet de koning, maar het parlement stuurt er de formatie. Regeringsvorming kan dus ook democratisch.

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans