Binnenland

Opmerkelijke oproep van Ivan Van de Cloot

Kritische econoom voelt zich geïntimideerd

Knack publiceert een openhartig interview met twee kritische economen, die geen blad voor de mond nemen. Eén van hen, Ivan van de Cloot, beschuldigt een minister van totaal ontoelaatbaar gedrag en lanceert vandaag een opmerkelijk moreel appel. 

Actualiteit, Binnenland, Europa

Arithmétique belge? – deel 2

zetelverdeling in het Europees Parlement

Gisteren werd geanalyseerd hoe de zetelverdeling voor het Europees parlement gebeurt onder Duitstaligen, Franstaligen en Vlamingen. Vandaag worden de criteria die de huidige wet gebruikt nader ontleed. Zijn ze gunstig of ongunstig voor Vlaanderen? Wat met de voorstellen van N-VA en Vlaams Belang? En tot slot een antwoord op de vraag: hoe komt het toch dat de V-partijen die historisch altijd veel sympathie hadden voor de Duitstalige Gemeenschap, nu de gewaarborgde zetel voor Duitstalig België willen schrappen?

Binnenland

BBP: ook maar een afspraak

In de VS wordt het bruto binnenlands product vanaf vandaag anders berekend en dat levert in één klap 3% economische groei op. Alsof de koorts daalt als je een nieuwe thermometer gebruikt. Vrijwilligerswerk blijkt alvast uit den boze voor wie het bbp lief is.

Buitenland

Negationisme op z’n Noord-Koreaans

Standpunt

Het is zestig jaar geleden dat een staakt-het-vuren werd afgekondigd tussen de strijdende partijen op het Koreaanse schiereiland. Tom Sauer wijdde op www.deredactie.be een opiniestuk aan onze huidige houding tegenover Noord-Korea. Het werd een vergoelijkend werkstukje, dat bij momenten aan negationisme grenst. 

Actualiteit, Binnenland, Europa

arithmétique belge? – deel 1

zetelverdeling in het Europees Parlement

Na de verkiezingen van 2014 zetelen er slechts 12 Vlamingen in het Europees Parlement. Op heden zijn dat er nog 13. Betaalt Vlaanderen hier een Belgische rekening?  Wie bepaalt hoeveel zitjes het Europees Parlement telt? Hoe zit het binnen België met de verdeling van de zetels onder Duitstaligen, Franstaligen en Vlamingen?

Binnenland

Een gearrangeerd huwelijk is voor altijd miserie

The Economist over koning Philippe en zijn land

‘Flawless handover, full of pomp and emotion’. Net zoals veel Vlamingen heeft het Britse opinieblad The Economist een incidentloze troonswissel gezien. Maar achter de schone schijn en de mooie woorden gaat nog altijd een verscheurd land schuil: ‘Belgium is an ever-looser union and, even so, may be a model of perpetual misery’. 

Binnenland

Het gedeelde federalisme

Overheveling kinderbijslag

De Vlaamse Beweging loopt niet warm voor de zesde staatshervorming. Toch worden bevoegdheden overgedragen, zoals de kinderbijslagen. Toch mooi nieuws voor de aanhangers van méér Vlaanderen? En hoe ziet iemand als Bea Cantillon, een klassieke tegenstander van zo’n overheveling, dat? 

Binnenland

In het zweet des aanschijns

standpunt

Twee jonge CD&V-parlementsleden (Vlaams Parlement) deden de goegemeente opschrikken uit de ligzetel met een ogenschijnlijk spectaculair idee voor een pensioenhervorming. Robrecht Bothuyne en Peter Van Rompuy werden echter door zowat iedereen teruggefloten. Ten onrechte maar begrijpelijk.

Multicultuur & samenleven

‘Verlatende met rechte den Coninc van Spaegnien’

De Nederlanden tussen tirannie en republiek

De Belgische koningswissel en de geboorte van een Britse troonopvolger reduceerden de voorbije week heel wat commentatoren tot kritiekloze onderdanen van onverkozen monarchen. Reeds 432 jaar geleden, op 26 juli 1581, bewezen de Staten-Generaal van de Nederlanden dat men een dynastieke heerser ook voorwaardelijk en kritisch kan benaderen. Hun ‘Plakkaat van Verlatinghe’ werd een van de eerste onafhankelijkheidsverklaringen ter wereld, een ondubbelzinnige afwijzing van de ‘rechtmatige’ koning Filip(s). 

Binnenland

Villa Politica wordt Villa Kakelbont

Standpunt

De onthulling van de koninklijke borstbeelden wél. De laatste, goedgevulde plenaire vergaderingen van de parlementen níet. Het politieke magazine Villa Politica bewandelt de laatste tijd nieuwe wegen, en die hebben steeds minder te maken met de oorspronkelijke opzet van het programma. 

Binnenland

Brussel blijft tweetaligheid aan de laars lappen

De Brusselse gemeentebesturen wierven in 2012 elf procent minder eentalig personeel aan dan in 2011. Toch werden er nog altijd een kleine duizend personeelsleden (58%) in dienst genomen zonder taalattest. Omdat de Brusselse regering de geschorste benoemingen niet vernietigt, wil het Vlaams Belang die macht aan de vicegouverneur geven.

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans