Multicultuur & samenleven

Léonard promoot confederalisme

Open brief Willy Kuijpers

Willy Kuijpers, gewezen progressief boegbeeld van de Volksunie, reageert op een interview met aartsbisschop Léonard. Let ook op de spelling die de auteur ‘konsekwent’ hanteert.

Willy Kuijpers
Binnenland, Communautair

We leven in een geweldige tijd

Open VLD congresseert

Dit weekeinde houdt Open VLD congres. De teksten hebben iets weg van een nieuwjaarsbrief. Veel beloven maar eigenlijk weet iedereen dat de beloftes niet houdbaar zijn. Dat hoeft ook niet. Wat is er namelijk liberaler dan de zaken blauw-blauw laten? 

Actualiteit, Binnenland

De Vlaming gepeild

Vlaams Belang heeft ‘de Vlaming’ aan een wetenschappelijk verantwoordde enquête onderworpen over de kernpunten van haar politiek programma. Blijkt dat ze de stem van het volk vertolkt. De echte vraag is hoe ze dat denkt om te zetten in zetels.

Binnenland, Onderwijs

De school kan de wereld niet redden

onderwijs

Een Leuvens studie leert dat de sociale mix er in het Vlaams onderwijs niet op vooruit gaat. Peter De Roover waarschuwt in een opiniestuk voor De Standaard (19 november 2013) dat scholen met sociale realiteiten worden geconfronteerd maar die niet scheppen.

Actualiteit, Europa

Merkel III kritischer voor EU

Maandag - Europadag

De coalitiegesprekken in Duitsland zijn nog bezig maar de gesprekken lijken een iets eurokritischere richting uit te gaan. Er wordt gesproken over referenda bij bevoegdheidsoverdrachten en een afgeslankte bankenunie, zonder impact op de Duitse belastingbetaler.

Binnenland, Media

Hulde aan Mark Grammens

verslag

Zaterdagnamiddag tekenden velen present in Antwerpen voor de inhuldiging van Sinterklaas. In de voormiddag verzamelden honderden mensen in Aula Rector Dhanis van de Antwerpse Universiteit om eveneens hulde te brengen, meer bepaald aan Mark Grammens. 

Geen categorie

‘Help De Wever in de 16 om iets te veranderen’

Ze delen een pagina in Doorbraak, nu ook echt samen. Voor deze laatste keer zelfs meerdere pagina’s. Maddens en Rondas. Twee politieke waarnemers met een eigen stem, een eigen analyse, die wel in dezelfde richting gaat, maar niet altijd hetzelfde zeggen. ‘Laat ons die eens samen zetten voor de laatste gedrukte Doorbraak.’ Het leek een goed plan. Het resultaat is geen interview maar een gesprek over wat is en zou moeten zijn.

Actualiteit, Commentaar, Europa

Een wereldgrondwet

Mijmer bij de eerste vrij-spraak

Dit weekeinde werd Mark Grammens gevierd voor zijn lange loopbaan als dwarse Vlaamse journalist. Ditzelfde weekeinde schreef Peter De Roover zijn Vrij-spraak voor de laatste papieren Doorbraak. In de eerste Vrij-spraak, die verscheen in januari 1999, begon een ‘gedachtespielerei’ bij Mark Grammens.

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans