Binnenland

Haatmail, havenots en BV’s

Iain Banks, Janice Galloway, David Greig en Al Kennedy: drie grote Schotse schrijvers, een dito standup comedian. Hun Schotse hart gaat misschien niet sneller kloppen bij het zien van de Saltyre, de Schotse vlag, maar hun hart ligt wel in Schotland. Hun politiek verstand ligt bij de SNP (Guardian, 28 aug.). Vlaamse kunstenaars horen we zoiets niet snel zeggen.

Geen categorie

Louis Vos (portret)

Louis Vos, u zult hem niet gauw terugvinden als wild om zich heen slaande opiniemaker. Hoewel hij een volledige academische carrière bouwde op de studie van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging in het bijzonder en van natievorming en nationalisme in het algemeen, duikt zijn naam weinig op in krantenartikels of vrije tribunes. Toch is Louis Vos (Mol, 1945) geen kamergeleerde die zich liefst in zijn bibliotheek terugtrekt. Sociaal geëngageerd was hij altijd al, als mede-oprichter van de uit het KVHV voortgesproten Studenten Vakbeweging, een typisch mei’68-fenomeen, in de jeugdbeweging en nadien als vertegenwoordiger van de assistenten aan de Leuvense universiteit. Deze maand gaat hij met emeritaat als hoogleraar aan de KU Leuven.

Geen categorie

11 juli voor de webstek

De VVB vraagt niet alleen in Doorbraak dat 11 juli een officiële betaalde feestdag zou zijn voor iedereen, maar ook op de webstek. En niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Argentinië. Al zijn de Vlamingen daar overwegend met pensioen.

Actualiteit

Een akkoord voor wie snel tevreden is

Geen Copernicaanse omwenteling

Het communautair akkoord komt niet tegemoet aan de hooggespannen verwachtingen van de Vlaamse kiezer. De staatshervorming blijft ver weg van een fundamentele ombouw, zegt PETER DE ROOVER in De Standaard van 27 september 2011.

Geen categorie

Vrije tribune Bart Laeremans

BHV-akkoord: nachtmerrie voor de Vlamingen uit Brussel en de faciliteitengemeenten en nieuwe zweepslag voor verfransing in de rest van Vlaams-Brabant. Vlaamse tevredenheid hopeloos misplaatst. 21 september 2011

De Vlaamse onderhandelaars en de meeste commentatoren doen euforisch en lyrisch over het akkoord dat op 14 september werd bereikt. Er wordt alom gesproken van een ‘historisch akkoord’ en ‘een zuivere splitsing’. Maar dat is een mythe. Wie het dossier ernstig tegen het licht houdt, kan niet anders dan toegeven dat de Vlamingen stevig gerold zijn. De situatie wordt én in Brussel én in de faciliteitengemeenten én in de rest van Vlaams-Brabant stukken erger dan ze vandaag al is.

Bart Laeremans
Actualiteit

Mediaoverzicht ‘Dwars door Linkebeek’

Dwarsdoor Linkebeek heeft heel wat inkt doen vloeien of voor heel wat bits en bites gezorgd en camera’s doen draaien. Op deze pagina een overzicht met links naar verslaggeving over de betoging op het net.

Geen categorie

Opmerkingen vanuit Brussel over het BHV-akkoord

Het BHV akkoord is niet positief voor De Zes, maar ook niet voor de Vlamingen in Brussel. Bernard Daelemans, politiek secretaris van het Vlaams Komitee voor Brussel en redacteur van Doorbraak en Meervoud, zet enkele minpunten op een rijtje.

Geen categorie

Ook Franstalige Vlamingen zijn hier thuis

Vanwaar komt toch die angst van Franstaligen voor het eigen lot binnen een meer autonoom Vlaanderen? Zijn er soms aanwijzingen dat ze vervolgd zullen worden? Dat vraagt Doorbraak-redacteur Dirk Rochtus zich af in De Morgen (17 september 2011).

Geen categorie

Van propere, vuile en slappe was

De uitkomst van het BHV-akkoord is voor Vlaanderen aan alle kanten negatief, concludeert Doorbraak redacteur JEAN-PIERRE RONDAS in De Standaard. Er is geen sprake van een propere splitsing van de kieskring.

Geen categorie

BHV gesplitst, VVB niet enthousiast

In een mededeling verwerpen Guido Moons en Steven Vergauwen, voorzitter en directeur van de Vlaamse Volksbeweging VVB, het akkoord over BHV dat de acht partijen sloten. Ze roepen op om zondag 18 september te betogen om de Vlaming in De Zes te laten zien dat nog medestanders hebben. Hieronder de mededeling van de VVB.

Geen categorie

Bart Maddens: Wat baten opinies en strategieën?

Bart Maddens legt nog eens uit, voor de slechte verstaanders, waar het eigenlijke allemaal om draait. Wat is het doel en welke de middelen van de Vlaamse politici en misschien nog meer, hoe hard willen ze het spel spelen?

Geen categorie

Houd uw manieren imbecielen

de 'onbetamelijke mening' van mediawatcher Frank Thevissen

Hoe vrij is de discussie op het internet nog? Redacties stoppen zich vaak weg achter een muur van regeltjes om het ‘beleefd’ te houden, maar voor prominenten gelden die regels niet, die mogen er op los schelden.

Geen categorie

Een Belgisch recept uit de crisis

Zakenman Roland Duchâtelet kiest voor België en een ‘gedurfd’ politiek model.

Geen categorie

Faciliteiten werken verfransend

Vlaamse rand blijft Vlaams

Wout Frees van het centrum voor politiicologie onderzocht voor VIVES de verfransing van de Vlaamse rand rond Brussel. De resultaten zijn opmerkelijk. Op een aantal uitzonderingen na blijven het aantal Nederlandstalige stemmen status quo. De stijging van de Franstalige lijsten is vaak ten koste van tweetalige lijsten en bijna enkel in faciliteitengemeenten.

Geen categorie

Verstoten sloren

Jean-Pierre Rondas is er in zijn tweewekelijkse column in De Morgen (voortaan op dinsdag) van overtuigd dat de Vlaamse onderhandelaars niet hun plan of dat van hun kiezers willen uitvoeren, maar dat van hun zogezegde tegenstanders, de Franstaligen.

Geen categorie

AKVSZ analyseert uitspraken Vanhengel

Griekenland aan de Maas, Finland aan de Noordzee

Volgens de uitspraken die ontslagnemend minister van begroting Guy Vanhengel opeenstapelt in Knack van 24 augustus 2011, zijn de financiële problemen in dit land vooral veroorzaakt door de financieringswet en in het bijzonder door de Vlamingen. Dit verplicht het AKVSZ (Actiecomité Vlaamse Sociale zekerheid) om stelling te nemen. Ze doen dat zoals altijd met een stevige argumentatie.

Onderwijs

De lat hoog voor talen … in Vlaanderen

Vreemdetalenonderwijs moet meer aandacht krijgen. Immersieonderwijs moet kunnen. Hoe doe je dat in Vlaanderen? En kun je überhaupt lessen trekken uit de Waalse aanpak? In het septembernummer 2011 van Doorbraak besteedden we daar al een kritisch stuk aan.

Geen categorie

Neen, oh neen, oh niet met mij

Een gewaarschuwd man is er twee waard. Ik wil u waarschuwen voor een regeerakkoord op basis van de Nota-Di Rupo. U kan niet zeggen dat u van niets wist. Waarom? Er zitten enkele fundamentele problemen in die nota. Eigenlijk moet ik zeggen: die nota is een fundamenteel probleem.

Geen categorie

Het Cijfer (september 2011)

Van de 1081 militairen die op 1 april van dit jaar een tweetaligheidspremie kregen, was 76 % Vlaming. Dat meldde La Dernière Heure op 6 augustus. Volgens de krant wil dat echter niet zeggen dat die tweetalige Vlaamse soldaten ook Frans praten met hun Franstalige collega’s.

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans