Actualiteit

De foute paus

De Paus is afgetreden. Sinds de aankondiging dat hij dat zou doen stonden de kranten vol met nieuws en beschouwingen daarover. Ze zijn gelukkig niet allemaal even zuur of gespeend van enige kennis.

Actualiteit

De kreten van Michel klinken vals

Herman Deweerdt countert de argumenten pro Belgica van Charles Michel

In Doorbraak van februari noemde de hoofdredacteur de drie argumenten van Charles Michel pro Belgica ‘populistische bangmakerij’. Hij vroeg ook de handschoen op te nemen om de argumenten te weerleggen. Herman Deweerdt wil graag een steentje bijdragen.

Actualiteit

(PDW) gvd, Muskatnuss nog aan toe!

‘Krijg weer zin een paar koortsige ego’s tot aan de oorlellen in de zeik te zetten’, waarschuwde Patrick De Witte enkele dagen terug nog veelbelovend aan zijn ruim 10 000 volgers op Twitter. Het is er helaas niet meer van gekomen. Of zoals een Twitteraar het verwoordde: ‘Wij maakten geregeld stevig ruzie en deden dat allebei graag. Ik zal hem missen.’ Een portret van (pdw) ofte Patrick De Witte (54). 

Actualiteit

Robert Senelle als ‘Vernunftmonarchist’

Robert Senelle was een ‘politischer Professor’, een type dat in de 19de eeuw nog wel eens meer voorkwam, – zeker in het Duitse keizerrijk -, maar in tijden van publicatiedwang (liefst in Engelstalige journals) met uitsterven bedreigd is. Maatschappelijk, laat staan politiek engagement komt de academische carrière niet altijd ten goede.

Actualiteit, Europa

Zijn we te dom voor de EU?

opiniestuk voor de.redactie.be van onze medewerker Sander Roelandt

De euro dwingt de Europese lidstaten tot véél meer centralisatie. Maar hoe moet die Europese Unie 2.0 er in de toekomst dan gaan uitzien? In Vlaanderen blijft het debat daarover uit. De Vlaamse politici moeten open kaart spelen over hun visie op de toekomst van de EU.

Geen categorie

Makakken? Met uitsterven bedreigd

opiniestuk in De Standaard

De opiniebijdrage ‘Antwerpen, schrap het woord makak’ (DS 19 februari, klik hier) verknoeide mijn ochtend grondig. De bewering dat het woord ‘nog steeds algemeen verspreid’ is, vond ik stuitend. Gebruiken, buiten de uiterste marginaliteit, echt veel mensen dát woord nog? Zijn we zelfs daar nog niet voorbij? Ben ik, die het zich niet kan voorstellen een mens zo aan te spreken, zo losgeslagen van de realiteit dat ik daar blind voor ben? Zou kunnen, want eigen waarnemingen worden te gemakkelijk gelijkgesteld aan de waarheid.

Geen categorie

Fin de siècle

‘Je wordt er zo moe van’, zingt De Mens. Altijd weer hetzelfde en het houdt niet op. Ik ben bang dat vele anderen dat gevoel ook krijgen en dat de vermoeienis wel eens zou kunnen overgaan naar chronische onverschilligheid, en daar gaat een maatschappij aan kapot.

Geschiedenis

De grote oorlog voor kleine kinderen

‘Als kind zou ik er zelf een trauma aan overhouden’, bekent Nicky Langley. Het boeiend en kleurrijk boek dat ze samen met haar broer Anthony tot stand bracht, is een buitenbeentje in de actuele stroom werken over de Eerste Wereldoorlog. Uit zijn enorme collectie aan tijdschriften en ander materiaal over die oorlog, selecteerde socioloog Langley materiaal dat expliciet op kinderen was gericht.

Geen categorie

Die andere beslissingsmacht

De zogenaamde sociale partners, vakbonden en werkgeversorganisaties spelen in de Belgische constructie een hoofdrol die voor vele burgers niet zo […]

PDR
Politiek

Het briefje van Bleker

Dat de constituerende machten in Noordwest-Europa zich in een schizofrene situatie bevinden, weten we al sinds de twee lijvige boeken over media en politiek van onze collega Frank Thevissen (Media en journalistiek in Vlaanderen en De vierde onmacht, Van Halewyck). In Nederland, net als in België, is de verstrengeling van politiek en media zo sterk, dat je je de vraag kunt stellen wie aan wiens touwtjes danst.

Geen categorie

Hij over wij & zij

Hugo Camps jubelde omdat het stadsbestuur van Gent besliste het woord ‘allochtoon’ te schrappen. ‘In tegenstelling tot Antwerpen, waar het stadsbestuur zich lijkt in te graven in een treitercultuur, is Gent de etnische tweedeling voorbij.’

Media

Verwacht het onverwachte?

De gedramatiseerde T-shirtrel met Bart De Wever in De Standaard van 2 februari was om verschillende redenen leerrijk. Niet wegens de nieuwswaarde. Die was er – ondanks vele krampachtige pogingen – hoegenaamd niet. Ook niet wegens de door de krant – en niét door Bart De Wever – opgezette provocatie over het verbod op virtuele regenboog-shirts achter de Antwerpse stadsloketten. Zelfs niet omdat het zoveelste incident op rij ons iets bijbracht over de beleidsvisie van een politieke partij.

Geen categorie

Van Latino Laat tot Arabische lente

Het is niet allemaal kommer en kwel in Vlaanderen medialand. Zo zond Canvas afgelopen maand twee afwijkende programma’s uit die – tegen alle misvattingen over duidingsprogramma’s in – opvallende appreciatie bij de meerwaardezoeker oogstten.

Binnenland

Nec spe, nec metu

Noch door hoop, noch door vrees, zo staat het gebeiteld in de gevel van het Aalsterse schepenhuis, naast het oudste Belfort van Vlaanderen. En het is ook het motto van de huidige bestuursploeg in Aalst van N-VA, CD&V en sp.a, die daarvoor tegen de schenen van het nationaal partijbestuur schopte.

Geen categorie

Napoleon, een Waalse held

De Waalse regering investeert zwaar in de opwaarding van de site rond het slagveld van Waterloo. Dat gebeurt met het oog op de herdenking van de 200ste verjaardag van de slag in 2015. De fascinatie voor Napoleon is in Wallonië altijd groot geweest.

Geen categorie

Republikeins burgerschap

Jaak Peeters over nationalisme en burgerschap

Geïnterviewd worden heeft op de spreker een uitwerking die gelijkaardig is met de uitwerking die het schrijven op de auteur heeft: het zet aan tot verder overdenken en opent vaak nieuwe perspectieven of legt verbanden die voorheen verborgen bleven.

Jaak Peeters
Geen categorie

Polariserende koppenjagers

Het rommelt al een tijdje tussen X en Y. In het begin namen deze ruziezoekers het nog sportief op. X kon het niet laten Y te tackelen, terwijl Y zelf X maar bleef counteren. Maar toen X zijn spierballen liet rollen, lagen de twee daadwerkelijk op ramkoers. Gelukkig beet X van zich af, maar Y bleef maar uithalen naar X, die van zijn kant duchtig op Y inhakte. Deze laatste probeerde X daarvoor aan de schandpaal te nagelen, maar ten slotte slaagde X erin Y totaal af te slachten.

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans