Binnenland

WELKE ONDERBROEK DRAGEN VLAAMSE CHRISTENDEMOCRATEN?

CD&V organiseert vandaag haar ‘goed gezinddag’ en wil daar in brede dialoog gaan met de leden. Geen lid zijnde wil onze chef-politiek toch ook zijn bijdrage leveren via het in herinnering brengen van een vroegere maar nog altijd actuele bijdrage.

‘Peter De Roover reageert op Mark Eyskens, die een kloof ziet tussen christendemocratie en Vlaams-nationalisme. Om zijn kritiek aanschouwelijk te maken vergelijkt De Roover nationalisme met een onderbroek: een kledingstuk, maar geen volledige outfit. (oorspronkelijk verschenen in De Standaard – 12 september 2008)’

Actualiteit, Buitenland

Vive les Vers Mons libre

Secessie ‘alive and kicking’ in de VS

De Amerikaanse staat Vermont: zijn beroemde landschappen, zijn vermaarde stroop én zijn hardnekkig separatisme. In het noordoosten van de VS pleit een kleine maar overtuigde groep voor een afscheiding en een zelfstandige republiek.

Buitenland

Andreu Mas-Colell, nationalist en professor

Professoren en politiek, het is geen onmogelijk huwelijk. De voorbeelden zijn legio of het nu gaat om Open Vld, LDD, Groen, sp.a of CD&V. Die laatste partij kan uit het brede middenveld van vooral de KULeuven putten. Wat men ook van de ijdelheid van Rik Torfs denkt, men moet stellen dat hij inhoudelijk een verrijking voor de politiek was. Hij keerde met het hoofd omhoog terug naar zijn alma mater en wordt nu rector.

Paul Antser
Multicultuur & samenleven

Vergangenheitsbewältigung: Duits woord zonder vertaling

Waarheen met het verleden?

De  ‘onthullingen’ over het verleden van Angela Merkel zouden bijna doen vergeten dat Duitsland meedogenloos open omgaat met de eigen geschiedenis. We kunnen ons maar beter niet te vrolijk maken bij de gedachte aan een jonge Merkel die met het rode boekje zwaait: er valt heel wat te leren van de Duitse confrontatie met het verleden. Want niets zo hedendaags Europees als een moeilijk gisteren. 

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans