Politiek

Vrijheid

Voor mij ligt het nieuwe geschrift van Zijne Arrogantie, EU-Commissaris Karel De Gucht, lid van de kleine club van staatslui die aan wereldpolitiek plegen te doen en dus ver verheven staan boven het nationale politieke gekriel.

Geen categorie

De vergeten verjaardag

Bart Maddens herdenkt de eerste verjaardag van het institutionele akkoord.

Er zijn zo van die verjaardagen die men het liefst van al onopgemerkt voorbij laat gaan. De eerste verjaardag van het institutionele akkoord (11 oktober 2011) was er zo een. Natuurlijk werd die gebeurtenis overschaduwd door de lokale verkiezingen. Maar toch kan men er niet omheen dat de jubelstemming rond het akkoord vandaag helemaal is verdwenen.

Buitenland

Opmars van Duitse Groenen in stad en staat

Wat zich in Antwerpen afspeelde, hebben de bewoners van Stuttgart, hoofdstad van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, afgelopen weken ook meegemaakt: een harde strijd tussen twee kandidaten voor het ambt van Oberbürgermeister en polarisering van de kiezers. Nu het stof van de verkiezingsstrijd is gaan liggen, breekt de tijd aan voor verzoening. Maar de uitslag zal ook gevolgen hebben voor de Bondsdagverkiezingen van september 2013.

Geen categorie

Aan solidariteit zijn er grenzen

De transfers vanuit Vlaanderen naar Wallonië, die jaarlijks 16 miljard bedragen zoals VIVES vorige week becijferde, vormen een regelrechte aanslag op de welvaart en toekomst van onze kinderen. Een maatschappelijk debat hieromtrent komt vreemd genoeg nauwelijks tot stand. Anders is het gesteld in Duitsland, waar de “Länderfinanzausgleich” die voor alle ontvangende bondstaten samen niet eens het Vlaamse bedrag bereikt, al aanleiding geeft tot frictie. En in Duitsland gaat het om transfers binnen een homogene natie met dankbare ontvangers die geen verfransingsgolf aansturen.

Kurt Moons en Hans Verboven
Actualiteit

Er is nog veel te doen

De lokale verkiezingen van 14 oktober 2012 waren een onverhoopt succes voor de N-VA. Vele gemeenteraadsleden en zeker schepenen en burgemeesters versterken het weefsel van de partij en zullen de plaatselijke ‘innesteling’ verbeteren. Toch is er vanuit het perspectief van het grote project in 2014 geen reden tot euforie.

Binnenland

Het lot van de B-partijen

De B-partijen laten zich Vlaams verkiezen, maar regeren Belgisch en dat belgicisme is nu hun enig overblijvende ideologie. Volgens Jean-Pierre Rondas zullen ze er aan ten onder gaan, maar dat risico kenden ze.

Geen categorie

De EU is de oorzaak van het separatisme

Een referendum over de onafhankelijkheid van Schotland in 2014, vervroegde verkiezingen in Catalonië die uitdrukkelijk de onafhankelijkheid tot thema hebben. Na het uiteenvallen van de multinationale landen in Europa buiten de Europese Unie lijkt er ook schot te komen in hetzelfde fenomeen bij de resterende multinationale staten binnen die EU.

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans