Actualiteit

Twee drietrapsraketten

De opiniepeiling van begin deze week was de vierde op rij die voor de radicale Vlaams-nationalisten (N-VA en het Vlaams Belang) een absolute zetelmeerderheid voorspelt in het Vlaams Parlement. Sinds december vorig jaar wijzen alle peilingen, op één na, in dezelfde richting : de V-partijen verwerven een absolute meerderheid in zetels, waardoor de N-VA in elk geval ‘incontournable’ wordt bij de Vlaamse regeringsvorming stelt politicoloog Bart Maddens.

Geen categorie

Loze leuzen

‘Vote for Change’ (Conservatives, VK, 2010), ‘Le changement, c’est maintenant’ (PS, Frankrijk, 2012), ‘De kracht van verandering’ (N-VA, 2012) … Het blijft verbazen hoe afgeknaagde slogans die appeleren aan een of ander vaag veranderingsvooruitzicht verkiezing na verkiezing telkens weer als vondst aan de kiezer worden gesleten. Alsof er een alternatief zou zijn. ‘De kracht van ongewijzigdheid’ klinkt bovendien belabberd.

Geen categorie

Franstaligen tegen Vlamingen

Weinig buitenlanders kennen of begrijpen de Belgische toestanden zo goed als Paul vanVelthoven. Jarenlang werkte hij als Nederlands correspondent in Brussel. Het inspireerdehem tot een boek dat wel hard moet aankomen bij de aanhangers van het ‘nieuwe belgicisme’.

Politiek

Konkordanzdemokratie. Ein Demokratietyp der Vergangenheit?

Met ‘Konkordanzdemokratie’ doelen onderzoekers op het democratietype dat zoveel mogelijk politieke actoren in het beslissingsproces wil inbinden en naar ‘consensus’ streeft. Het onderscheidt zich van het Angelsaksische ‘Westminstermodel’ waar de nadruk ligt op concurrentie onder het motto ‘the winner takes it all’.

In het boek komen naast theoretische bijdragen ook heel wat landenstudies aan bod, zoals over België, Luxemburg, Nederland, Italië, Oostenrijk en Zwitserland. De bijdrage van onze redacteur is getiteld: “Belgien: Konsens- oder ‘Dissensdemokratie’?”

Buitenland

De Republikeinen is een meervoud

De GOP: een huis met vele kamers

De Republikeinse Partij in de Verenigde Staten is allesbehalve een monolithisch blok. Elke vier jaar worden de interne verschillen op scherp gesteld tijdens de voorverkiezingen voor het presidentschap. 2012 was op dat vlak zeker geen uitzondering.

Vincent De Roeck
Buitenland

Merkel, “de Vreemde”

Het schuchtere ‘meisje’ dat zeven jaar geleden kanselier van Duitsland werd, is onlangs door het Amerikaanse magazine Forbes uitgeroepen tot ‘machtigste vrouw van de wereld’. Dirk Rochtus, docent buitenlandse politiek en Doorbraak-redacteur analyseert.

Actualiteit, Binnenland

UF of N-VA

De voorbeschouwingen op de lokale verkiezingen focussen op die ene vraag: hoe groot wordt de doorbraak van de N-VA? En daarmee verbonden, zal die doorbraak de overblijvende absolute meerderheden breken? Toch is de inzet van de lokale verkiezingen op 14 oktober niet tot die vraag te herleiden. Wij focussen ons op de evolutie in Vlaams Brabant, met een sterke interesse voor de Vlaamse rand (rond Brussel).

Actualiteit

Open brief aan Michel Doomst

Ere-burgemeester Willy De Waele schrijft een brief naar zijn gewezen spitsbroeder in de BHV-strijd, Michel Doomst. Hij wijst hem op zijn eigen woorden en inconsequentie. In een allerlaatste poging te proberen hem op het rechte pad te loodsen…

Geen categorie

Thierry Baudet, de Europese Unie en de geschonden Europese ziel.

Recensie van 'De aanval op de natiestaat'

De Europese Unie holt de soevereine beslissingsmacht van de nationale staten uit, neemt beslissingen in voor het plebs ontoegankelijke besloten kringen en ontneemt de bevolkingen van Europa zo hun zelfbestuur. De EU ontwikkelt zich tot een reusachtig “ZIJ” tegenover mede door de crisis wanhopiger wordende “WIJ’s”. Niet alleen wordt de democratie onderuit gehaald, maar ook de rechtstaat zelf, omdat die slechts kan functioneren binnen een door iedereen als legitiem ervaren nationaal “wij”. Zo ongeveer klinkt alvast een belangrijk deel van het verhaal van Thierry Baudet in zijn De aanval op de natiestaat (Bert Bakker 2012).

Baudet staat echt niet alleen.

Jaak Peeters
Geen categorie

‘Fuck dit artikel’

De digitale revolutie gooit ons aller levens in min of meerdere mate door elkaar. Eén voorbeeld slechts: om de reacties te kennen op wat in kranten en bladen verschijnt, moeten we niet meer op café, naar de fitnesszaal of het repetitielokaal van de fanfare. De fanfare is vandaag als het ware een huisorkest geworden. Via diverse fora lopen reacties van nobele onbekenden – die dat doorgaans ook willen blijven en zich dus van pseudoniemen bedienen – via het computerscherm de eigen woonkamer binnen.

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans