Buitenland

Negationisme op z’n Noord-Koreaans

Standpunt

Het is zestig jaar geleden dat een staakt-het-vuren werd afgekondigd tussen de strijdende partijen op het Koreaanse schiereiland. Tom Sauer wijdde op www.deredactie.be een opiniestuk aan onze huidige houding tegenover Noord-Korea. Het werd een vergoelijkend werkstukje, dat bij momenten aan negationisme grenst. 

Actualiteit, Binnenland, Europa

arithmétique belge? – deel 1

zetelverdeling in het Europees Parlement

Na de verkiezingen van 2014 zetelen er slechts 12 Vlamingen in het Europees Parlement. Op heden zijn dat er nog 13. Betaalt Vlaanderen hier een Belgische rekening?  Wie bepaalt hoeveel zitjes het Europees Parlement telt? Hoe zit het binnen België met de verdeling van de zetels onder Duitstaligen, Franstaligen en Vlamingen?

Binnenland

Een gearrangeerd huwelijk is voor altijd miserie

The Economist over koning Philippe en zijn land

‘Flawless handover, full of pomp and emotion’. Net zoals veel Vlamingen heeft het Britse opinieblad The Economist een incidentloze troonswissel gezien. Maar achter de schone schijn en de mooie woorden gaat nog altijd een verscheurd land schuil: ‘Belgium is an ever-looser union and, even so, may be a model of perpetual misery’. 

Binnenland

Het gedeelde federalisme

Overheveling kinderbijslag

De Vlaamse Beweging loopt niet warm voor de zesde staatshervorming. Toch worden bevoegdheden overgedragen, zoals de kinderbijslagen. Toch mooi nieuws voor de aanhangers van méér Vlaanderen? En hoe ziet iemand als Bea Cantillon, een klassieke tegenstander van zo’n overheveling, dat? 

Binnenland

In het zweet des aanschijns

standpunt

Twee jonge CD&V-parlementsleden (Vlaams Parlement) deden de goegemeente opschrikken uit de ligzetel met een ogenschijnlijk spectaculair idee voor een pensioenhervorming. Robrecht Bothuyne en Peter Van Rompuy werden echter door zowat iedereen teruggefloten. Ten onrechte maar begrijpelijk.

Multicultuur & samenleven

‘Verlatende met rechte den Coninc van Spaegnien’

De Nederlanden tussen tirannie en republiek

De Belgische koningswissel en de geboorte van een Britse troonopvolger reduceerden de voorbije week heel wat commentatoren tot kritiekloze onderdanen van onverkozen monarchen. Reeds 432 jaar geleden, op 26 juli 1581, bewezen de Staten-Generaal van de Nederlanden dat men een dynastieke heerser ook voorwaardelijk en kritisch kan benaderen. Hun ‘Plakkaat van Verlatinghe’ werd een van de eerste onafhankelijkheidsverklaringen ter wereld, een ondubbelzinnige afwijzing van de ‘rechtmatige’ koning Filip(s). 

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans