fbpx


Actualiteit, Analyse, Multicultuur & samenleven
FN Herstal

Paul Magnette: “nagenoeg geen onderscheid tussen N-VA en Vlaams Belang op vlak van idéologie xenophobe”



In een gesprek met de huidige burgemeester van Charleroi, tegelijk ex-minister-president van Wallonië, waarvan een ruime samenvatting verscheen in La Libre en in La Dernière Heure, stelde de geïnterviewde dat de partij van staatssecretaris Theo Francken ‘flirt met racistische opinies’. Magnette liet ook weten dat links nooit ‘zomaar voor open grenzen’ heeft gepleit.

Commentaar

In de krant Le Soir van woensdag 13 juni 2018 werd een korte samenvatting van het gesprek gegeven, waarop binnen een tijdsspanne van nauwelijks enkele uren 30 reacties vanwege de lezers terechtkwam op de website van die krant. Ik geef u graag een chronologische bloemlezing, in eigen vertaling, van de eerste helft hiervan (met weglating van de onderlinge, en vaak nogal heftig gevoerde, gedachtewisselingen tussen de verschillende commentatoren; ook heb ik de opinies die louter een herhaling waren van wat iemand anders al gezegd had geschrapt).

« Pleit links dan niet voor open grenzen? In elk geval zou links terug geloofwaardig zijn indien het ermee zou ophouden om op concrete vragen in te gaan met abstracte antwoorden die op waarden betrekking hebben die relatief universeel zijn. »

« Wat wilt u dan eigenlijk anders dan wat Francken wil? Ook hij wil reguleren, en degenen die geweigerd werden daadwerkelijk laten vertrekken. (…) Wat zou u dan anders doen ? »

« De resultaten en het cijfermateriaal wijken onderling nauwelijks af. Alleen het discours verschilt [tussen links en rechts]. »

« De N-VA diaboliseren, zoals de Franstalige pers doet, leidt nergens toe. De kiezers in het noorden van het land zullen hoogstwaarschijnlijk blijven stemmen voor deze partij. (…) Zonder twijfel zullen we met hen een toekomstige regering moeten vormen. Wat wij verwachten zijn politici met een visie op de toekomst van hun regio (…), geen knufffelbeertjes die dreinen dat het de anderen zijn die slecht zijn ».

« De PS is niet de oplossing, ze is het probleem en biedt geen enkele uitweg aan. Ze beperkt zich ertoe om rechts de diaboliseren. »

« Er heeft nooit een verschil bestaan, behalve de façade en de blabla om mensen te doen geloven ( …). De NV-A wortelt in het Vlaams Belang, hetgeen een afgeleide is van het Vlaams Blok > Volksunie en andere Christelijk-Vlaamse Volksunies. »

« Ach, indien we tenminste bij Frankrijk hoorden zouden we tenminste weten voor wie we moesten stemmen …»

« Kritiek uitoefenen op NVA/VB waarvoor de Walen niet kunnen stemmen,  het is belangrijk om angst op te wekken bij de kiezers zodat ze voor de PS zouden kiezen … ». En vlak daarna: « Vlaanderen, met zijn rechtervleugel, doet het beter dan de Walen en de Brusselaars met hun links gedachtengoed. Misschien toch eens nadenken vooraleer PS te stemmen. »

«  (…) En daarnaast “klandestienen” omvormen tot “vreemdelingen” via regularisaties, en hen daarna van “vreemdelingen” tot “Belgen” via naturalisaties, dat heeft links al klaargespeeld. Wat denken ze nu te gaan doen? »

«Niet alleen heeft links [open grenzen] gewenst, maar ze moeten er thans de gevolgen van dragen, nu de islamkolonisatie als een olievlek onze steden binnendringt. Ze zijn er de belangrijkste verantwoordelijken voor. »

«Hotspots creëren in Noord-Afrika en de Europese grenzen sluiten lijkt me toch niet zo’n slecht idee. Dat zou duizenden doden schelen  op de Middellandse Zee. Maar natuurlijk zouden de NGOs en de mensensmokkelaars hun handeltje kwijtspelen. »

« Mijnheer Magnette, de Vlamingen in Antwerpen, Gent en Brugge stellen het erg goed, en hoe staat het met Charleroi? »

«Absurde en idiote bespiegelingen vanwege Magnette. »

Ik veronderstel dat de lezer hiermee verder kan. Er volgen intussen nog tientallen reacties, waarvan de overgrote meerderheid in dezelfde richting gaat.

Om maar duidelijk te maken dat de Franstalige opinie geen monolitisch blok is, dat het zuiden van het land niet echt (meer) een PS-staat kan genoemd worden – en ook dat ongenuanceerde meningen niet alleen in Vlaanderen te lezen vallen. Natuurlijk mag hierbij niet vergeten worden dat Le Soir een centrumkrant is die zich voornamelijk tot het Brusselse Franstaligen richt, en dus minder op la Wallonie profonde.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Jan Van Peteghem

Jan Van Peteghem is emeritus-gasthoogleraar aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven