Geen categorie

Nieuwjaarsbrief voor de voorzitters van de christelijke-, socialistische- en liberale vakbond

Tav Rudy De Leeuw, Marc Leemans, Jan Vercamst

Gezien de gebeurtenissen van de voorbije weken, (nationale– en regionale stakingsdagen en de huidige houding van deze vakbonden na het overleg van de groep van tien) lijkt het mij meer dan ooit actueel om vraagtekens te plaatsen bij het huidige statuut van vakbonden en het gebrek aan transparantie over hun boekhouding/inkomsten en de onwil tot het aangeven van inkomsten gegenereerd op buitenlandse rekeningen. 

Sven Dekimpe
Economie

Generatie sandwich

Noodkreet van een jongere - Opinie

Het huidige opinielandschap wordt grotendeels bevolkt door twee groepen: Een aantal intellectuelen is van mening dat de toekomstige sociaaleconomische uitdagingen verwaarloosbaar van aard zijn. Anderen erkennen de problemen maar zien niet in dat ook de huidige generatie verantwoordelijkheid dient op te nemen. Het kind van de rekening is in beide gevallen de jongere generatie.

Binnenland

Vakbond legt sociaal overleg neer

Even snel

De vakbondstoplui reageerden bijzonder gebeten op het verwijt dat ze het cruciale sociaal overleg over het eenheidsstatuut arbeiders/bedienden hebben verlaten. Ze verkozen ‘actief’ te zijn in Genève, want konden daar niet worden gemist.

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans