fbpx


Binnenland
regering

Peter De Roover: ‘Afwezigheid regeringsleden in parlement moet verdeeldheid verdoezelen’

Regering belooft beterschap en meer respect voor parlementOp 24 juni jl. richtte Kamervoorzitster Eliane Tillieux (PS) een verontwaardigde brief aan eerste minister Alexander De Croo. Hierin maakte ze melding van het feit dat op 23 juni geen enkel lid van de regering aanwezig was in het parlementaire halfrond. Terwijl er toch verscheidene belangrijke wetsontwerpen ter bespreking voorlagen. Daardoor moesten de parlementaire werkzaamheden gedurende meer dan een uur onderbroken worden. Ordemotie Eerder had de voorzitster ook al een mail gericht aan de eerste minister met de melding van…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Op 24 juni jl. richtte Kamervoorzitster Eliane Tillieux (PS) een verontwaardigde brief aan eerste minister Alexander De Croo. Hierin maakte ze melding van het feit dat op 23 juni geen enkel lid van de regering aanwezig was in het parlementaire halfrond. Terwijl er toch verscheidene belangrijke wetsontwerpen ter bespreking voorlagen. Daardoor moesten de parlementaire werkzaamheden gedurende meer dan een uur onderbroken worden.

Ordemotie

Eerder had de voorzitster ook al een mail gericht aan de eerste minister met de melding van een gelijkaardig incident op 28 mei. Naar aanleiding van dit aanhoudend gebrek van de leden van de regering ten overstaan van de assemblee diende Peter De Roover (N-VA) op 24 juni een ordemotie in over dit onderwerp. De Roover vroeg niet direct een stemming over de motie, omdat de parlementaire meerderheid er mee akkoord ging het thema te bespreken tijdens de vergadering van de Conferentie van voorzitters op 30 juni. Ondertussen reageerde de regering op het schrijven van de Kamervoorzitster. Peter De Roover licht toe.

‘De regering heeft beloofd in de toekomst te vermijden dat deze situatie zich nog voordoet. Ik heb begrepen dat alle fractievoorzitters achter mijn ordemotie staan en het daarin aangekaarte probleem ook ernstig nemen. Collega Ahmed Laaouej (fractievoorzitter PS) had dit vorige week al duidelijk gemaakt, wat op zich al verregaand was als lid van de meerderheid. Wat vorige week gebeurd is, was zo verregaand dat de meerderheid haar schild heeft laten vallen. Door die steun heb ik toen besloten mijn ordemotie niet ter stemming te brengen. Nu heeft de regering dus beterschap beloofd. Wij gaan dat natuurlijk strikt opvolgen.’

Weinig collegiaal

Dat zal ook nodig zijn. In de wandelgangen klinkt al langer ontevredenheid over het gebrek aan respect van bepaalde leden van de regering voor het parlement…

‘Inderdaad. Deze week nog bleef minister Pierre-Yves Dermagne (PS, minister van Werk en Economie) afwezig in de commissie Economie tijdens de behandeling van zijn wetsontwerp. De regering zal goed bij de les moeten blijven en terug keurig haar parlementaire verplichtingen vervullen. De indruk bestaat dat sommigen menen dat ze niet aanwezig moeten zijn op de momenten dat het parlementaire werk dit vereist. Vorige week ging het over minister Vincent Van Quickenborne (Open Vld, minister van Justitie) die schitterde door afwezigheid tijdens de bespreking van zijn wetsontwerp om alle straffen, ook die onder de drie jaar, effectief uit te voeren. Een zaak die we voor de duidelijkheid als N-VA steunen.’

‘Van Quickenborne had dit wetsontwerp uitgebreid in de media naar voren gebracht en becommentarieerd. Daar krijgt hij natuurlijk geen kritische vragen over de concretisering van dit voorstel. In de plenaire mag hij zich daar wel aan verwachten, maar hier blijft hij dan manifest afwezig. Meer zelfs, hij duwde zijn collega minister Vincent Van Peteghem (CD&V, minister van Financiën) in de onaangename positie om uiteindelijk wat antwoorden af te lezen vanop zijn iPad terwijl de vragen werden gesteld. U mag niet vergeten dat Van Peteghem als minister met dit dossier niets te maken heeft. Dat is weinig collegiaal.’

Neerbuigende houding

Zoals gezegd vangen wij reeds langer signalen op dat parlementairen zich blauw ergeren aan het stuitend gebrek aan respect voor het parlement. Sommigen opperen dat dit te maken heeft met een gebrek aan bekendheid met de parlementaire geplogenheden. We horen dan regelmatig de naam vallen van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden..

‘Het gaat niet enkel over minister Verlinden. Het gebrek aan vertrouwdheid met het parlementaire werk is een deel van de verklaring, maar er bestaat ook een zekere neerbuigendheid ten overstaan van het parlement. Minister Verlinden wil zo snel mogelijk haar pandemiewet goedgekeurd zien. Daarna zal ze niet veel last meer hebben van het parlement. Je merkt dat zij bijzonder defensief reageert wanneer je haar als Kamerlid aanspreekt op haar beleid. Ze wekt op z’n minst de indruk daar niet echt van gediend is…’

Media vs. Kamerdebat

‘Maar er bestaat al langer een fundamenteel probleem binnen deze regering. Ik had enkele weken geleden al een actuele vraag gesteld aan de premier. Daarin vroeg ik of de regering eindelijk eens passend respect zou willen opbrengen voor onze assemblee. De Croo heeft ooit in de Zevende Dag gezegd dat de pandemiewet niet meer van toepassing zou zijn op de huidige pandemie. Minister Verlinden beweert dat dit wel het geval zou zijn.’

‘Ik heb daarop een interpellatie ingediend in de plenaire om aan De Croo te vragen hoe het hu eigenlijk zat. Die heeft de plenaire verlaten en het aan minister Verlinden overgelaten om uitleg te verschaffen bij zijn uitspraak. Dat is kenmerkend: De Croo zegt iets in de media en komt dat niet verdedigen in de Kamer. En dan is er nog het incident met de leugen die hij vertelde in de Kamer toen hij beweerde dat niemand binnen de regering zich verzette tegen de aanstelling van een dame met hoofddoek als regeringscommissaris. Als premier iets zeggen in een parlement in volle zitting dat niet met de waarheid strookt is in de meeste landen not done.’

Verdeeldheid verdoezelen

Daaruit blijkt misschien dat de leden van de regering zich comfortabel voelen bij al deze incidenten. Ze lijken er toch gemakkelijk mee om te gaan…

‘Toch niet. Het optrekken van die barrière is een techniek om de verdeeldheid binnen de regering te verdoezelen. Wanneer je je goed voelt in je vel kan je de confrontatie in het parlement aan en ga je die niet uit de weg. Ze trachten echter de discussie te vermijden. Ik weet dat de bevolking het parlement niet zo hoog inschat, maar het parlementaire debat heeft zijn eigen dynamiek. Daar worden zaken gezegd waar je niet zo gemakkelijk meer onderuit kan. Die dynamiek ontlopen heeft als resultaat dat enkel de wereld van Twitter en de pers nog overblijft. Daar gelden andere regels, waardoor je eigenlijk je parlementaire verantwoordelijkheid kan ontlopen. Ik denk dat een regering waarin de cohesie groot is minder verkrampt met het parlement omspringt. Het is een publiek geheim dat er in deze regering weinig vriendschappen worden gesloten…’

Pandemiewet

U had het daarnet nog over de pandemiewet. De stemming is nu weer uitgesteld. Mogen we daaruit afleiden dat de stemming over het zomerreces wordt getild?

‘Voor de Franstaligen is het belangrijk dat die er zo snel mogelijk komt. Zeker voor Ecolo/Groen is dit dossier pijnlijk, want de Liga voor Mensenrechten heeft een proces gewonnen tegen de regering. Dat vonnis is nadien wel herroepen in beroep, maar dit gaat wel degelijk over onvrede vanuit hun achterban.’

‘Wat de stemming betreft: die hebben we kunnen uitstellen door terug een advies te vragen aan de Raad van State (RvS). Het vorige advies heeft twee weken op zich laten wachten. We zijn nu de dertigste. Het zal dus nipt zijn om nog voor het reces tot een stemming te komen.’

Kan u nog even schetsen waar het de verenigde oppositie om te doen is? Velen zijn het er over eens dat er nood is aan een pandemiewet…

‘Wij stellen op dit moment nog steeds een lacune in het huidige wetsvoorstel vast. We willen dat daar eerst duidelijkheid over gecreëerd wordt. Wij gaan als N-VA sowieso tegen de pandemiewet stemmen, omdat zij een democratisch probleem schept. Maar nu bestaat er ook een technisch-juridische onduidelijkheid. Momenteel wordt er gewerkt met Ministeriële Besluiten op basis van twee urgentiewetten. Daar kan je je geen anderhalf jaar lang op blijven beroepen.’

Urgentiewetten

‘De pandemiewet voert een systeem van volmachten in, waardoor het parlement dus zijn macht afstaat. Het probleem is dat men door de pandemiewet in haar huidige vorm de urgentiewetten niet meer toepasbaar maakt op het ogenblik dat de epidemische noodsituatie zich voordoet. Op dat ogenblik is die nog niet door de regering vastgesteld. Die moet eerst een Koninklijk Besluit hieromtrent formuleren, waarvoor eerst advies moet worden ingewonnen. Hierdoor zit je dus met een hiaat waarin je geen beroep meer kan doen op de urgentiewetten, terwijl de pandemiewet nog niet kan worden ingezet. Op dat moment beschikt de regering dus niet over een instrument om op te treden en maatregelen te nemen.’

‘Dit is onze interpretatie van de vorige adviezen van de RvS, maar daar bestaat dus discussie over. Wij willen nu dat de RvS in klare bewoordingen bevestigt dat de urgentiewetten niet meer gebruikt kunnen worden wanneer er een epidemische noodtoestand is. Indien dit gebeurt, is het duidelijk dat er een lacune in het huidige voorstel tot pandemiewet zit. Hierdoor sluit je de mogelijkheid af dat op het moment van een volgende uitbraak deze discussie weer naar boven komt. De regering zal dan ook via een amendement deze lacune moeten wegwerken. Indien ze daar onze voorstellen niet voor willen overnemen, zullen ze een andere oplossing moeten bedenken. Maar dat er een oplossing voor moet komen, lijkt me duidelijk. We willen in de toekomst toch niet in voorspelbare miserie terecht komen?

[ARForms id=103]

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.