fbpx


Onderwijs

Pikante foto: verzonden

Grensoverschrijdend gedrag in de klasSeksueel misbruik blijft een hardnekkige etterbuil die op tijd en stond openbarst. Zelfs in sectoren waarvan je dat het minst verwacht. Weldenkende academische milieus en gerespecteerde professoren maken zich blijkbaar even schuldig als tv-presentatoren die weggezet worden als ideale schoonzoon. Ook scholieren en studenten blijven niet gespaard, hoewel dat allicht eerder te maken heeft met die vermaledijde onvolgroeide prefrontale cortex dan met wellustige machtshonger. Hoe het ook zij, elke school in Vlaanderen krijgt te maken met jonge mensen die seksueel of relationeel over de schreef gaan. Een moeilijke evenwichtsoefening, omdat de feiten zich grotendeels afspelen in de privésfeer.

Naaktfoto van jezelf

Ondanks de massale uitrol van lovenswaardige initiatieven zoals theaterstukken, monologen, vormingen over relationeel welzijn en bewustzijn rond het permanente karakter van het internet, trappen veel jongeren nog altijd in dezelfde valkuil. Een naaktfoto van jezelf doorsturen is zo gauw gebeurd. Zonder veel erg in het moment zelf. Met donkerrode wangen en dikwijls helaas blijvende reputatieschade tot gevolg. En daar knelt precies het schoentje. Niet de reputatie van de ontvanger van pikante beelden ligt te grabbel, wel de goede naam van het meisje of de jongen die de beelden van zichzelf maakte. Dom, ondoordacht en roekeloos. Wie doet nu zoiets? Hoog tijd voor een kentering van dat hoogst onrechtvaardige beeld.

Lucretia

Afgelopen week lazen mijn leerlingen tijdens de les Latijn een verhaal dat zich afgespeeld heeft in de 6de eeuw voor Christus. Lucretia was een bloedmooie en belezen dame die zich vooral liet opmerken door haar bescheiden voorkomen en vriendelijke houding. Daardoor trok zij de aandacht van Sextus Tarquinius, zoon van de laatste koning van Rome. Lucretia zou koste wat kost de zijne worden.

Op een avond zag de kroonprins zijn kans schoon. De man klopte aan bij haar huis. Lucretia’s echtgenoot was namelijk vertrokken op een militaire campagne ter meerdere eer en glorie van de eeuwige stad. Tarquinius wachtte na het eten tot iedereen in diepe rust verzonken was, sloop naar Lucretia’s kamer en verkrachtte haar. De volgende ochtend vertrok hij, vol opgepompte adrenaline omdat hij zijn slag had thuis gehaald. Vernederd tot in het diepste van haar ziel stuurde de ontredderde Lucretia een boodschap naar haar man met de dringende vraag snel naar huis te komen. Waardig vertelde ze over wat haar was aangedaan. Haar man moest de schuldige straffen, zelf kon ze met de schande en het opgelopen trauma niet leven. Rustig en vastberaden maakte Lucretia nadat ze onthuld had wat er gebeurd was, een einde aan haar leven.

U hebt gelijk. Pikante foto’s van jezelf of iemand anders doorsturen is van een totaal andere orde dan wat Lucretia overkomen is. Maar de principes die erachter schuilgaan, zijn krek dezelfde. Het totale gebrek aan empathie met het slachtoffer, bijvoorbeeld. De kick die het gevoel van absolute controle over de ander met zich meebrengt. Het herleiden van een mens tot lichaam, functioneel en enkel gericht op de eigen genotsbevrediging of populariteit. Voer voor psychologen, ongetwijfeld.

Mannen en vrouwen zijn gelijk

Terwijl de waarheid toch even eenvoudig als weerbarstig is: mannen en vrouwen zijn gelijk, evenwaardig en allebei broodnodig. Simple comme bonjour. Wie het omgekeerde beweert met een of ander geloofsboek in de hand, leert best opnieuw begrijpend lezen. Wie als zogenaamde president van Europa onbehouwen op zijn stoel blijft zitten terwijl zijn vrouwelijke evenknie grofweg genegeerd wordt, leert best opnieuw manieren. Of beter nog, zoekt een andere job.

Maar er is hoop. De verbijsterde reactie van mijn leerlingen na afloop van het verhaal over Lucretia vormt daarvan het beste bewijs. Meisjes en jongens in de klas werden allemaal muisstil toen het ging over de zielige Tarquiniusfiguren van vandaag. Net zoals hun verontwaardigde afkeur even luid weerklonk toen voorbeelden van ingebakken maatschappelijke ongelijkheid ter sprake kwamen. Heerlijk kritisch. Precies waar goed onderwijs moet om gaan.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Pieter Van den Bossche