fbpx


Binnenland, Communautair

Politiek-correcte hypocrisie van Bpost
Eind 2015 wilde de Vlaamse Volksbeweging een postzegel laten maken, zoals ze dat al vaak deden, maar die werd geweigerd. U kon dit op Doorbraak lezen. De reden was eenvoudig. Op de postzegel stond ‘voor samenwerken onafhankelijkheid’ en een vlag met een Vlaamse Leeuw met zwarte klauwen en zwarte tong, en dat, zeker in die combinatie, is een politiek symbool. Dat mag niet volgens de regels van Bpost, daarin staat dat ‘de postzegels geen elementen mogen bevatten met een religieuze, politieke, filosofische of etnische strekking’. Dat gaat eigenlijk nogal ver als je daar eens diep over nadenkt. Dat dacht ook Peter Dedecker (N-VA). Die ondervroeg minister de Croo nog eens en wees hem op enkel inconsequenties.

Earth Hour

De algemene voorwaarden die gelden voor wie zelf een postzegel wil laten maken, die euhm… gelden niet voor Bpost en dus niet voor officiële postzegels. Eerder had minister Labille in De Kamer al gezegd dat er ‘geen richtlijnen bestaan voor de keuze van afbeeldingen en eventuele bijhorende tekst op officiële postzegels, zelfs niet ten aanzien van (al dan niet impliciete) morele, politieke, ethische of ideologische boodschappen of propaganda.’  Alstublieft.

Dedecker zocht en vond inderdaad dat Bpost zelf postzegels uitgeeft die elementen bevatten met een politieke of filosofische strekking. Enkele voorbeelden:
–  in 2014 vermeldt Bpost de uitgifte van een speciale postzegel ter gelegenheid van ‘Earth our’ (sic).
– in 2016 vermeldt Bpost de uitgifte van een speciale postzegel met als thema ‘tolerantie’.
– ook in 2016 de uitgifte van een speciale postzegel met als thema ‘Think Green’

Dedecker wijst erop dat zijn voorbeelden geen voorkeur of afwijzing inhouden van de inhoud. Maar dat die zegels in de voorbeelden wel ‘elementen mogen [bevatten] met een religieuze, politieke, filosofische of etnische strekking.’

Filatelistische Commissie

De postzegels die Dedecker als voorbeeld geeft, zijn er gekomen op voorstel van de ‘Filatelistische Commissie’ binnen Bpost. Volgens minister De Croo (Open VLD), verantwoordelijk voor Bpost, wil die Filatelistische Commissie ‘verschillende thema’s aanbrengen, die uitgevoerd worden in verschillende stijlen, zodat het geheel aantrekkelijk is voor verzamelaars. Om het geheel actueel en aantrekkelijk te houden, wordt er aansluiting gezocht bij maatschappelijke thema’s die leven in België, op allerlei vlakken. In ieder geval zal de neutraliteit bewaard worden en worden er geen partijpolitieke of politieke standpunten ingenomen.’

Volgens De Croo is Bpost niet van oordeel dat die postzegels ook maar enige politieke of filosofische elementen bevatten. ‘Al’, stelt de minister der posterijen, ‘moet het voor mij kunnen dat de officiële postzegels thema’s naar voren brengen die in de samenleving breed worden gedragen en die bepaalde universele waarden ondersteunen en die de neutraliteit bewaren en geen partijpolitieke of politieke standpunten innemen.’

Kerstmis-eindejaar

Dedecker vroeg ook waarom ‘de speciale postzegel rond het thema ‘Kerstmis en Nieuwjaar’ zoals die vanouds uitgegeven werd, sinds twee jaar vervangen wordt door een zegel met als thema ‘Eindejaarszegel’? Minister De Croo verdedigt dat ‘de zegel die u vernoemt, niet is vervangen. Het is nog steeds dezelfde uitgave, die nu omschreven wordt als eindejaarszegel en die dus zowel op Kerstmis als op Nieuwjaar betrekking heeft.’

Die zegel is dus wel-niet veranderd, of niet-wel, zoals u wil.

Streng

Dedecker ‘vindt niet dat er met twee maten en twee gewichten gewerkt kan worden. Iedereen moet gelijk voor de wet zijn, zeker als het gaat over een initiatief dat niet vanuit Bpost zelf, maar vanuit particulieren komt. Het is raar dat de beoordeling voor particulieren strenger is dan voor initiatieven van Bpost. Een dergelijke willekeur kan echt niet.’

‘Ik zie ook een beetje politieke correctheid opduiken. Zo werd een verwijzing naar Kerstmis verwijderd. Daarover kan gediscussieerd worden. Ik vind het wel een beetje vreemd om rondom Kerstmis neutraal te zijn, maar inzake Earth Hour niet. Volgens mij moet men attent zijn voor de propaganda die wordt verspreid. Neutraliteitsregels gelden volgens mij voor iedereen.’

Voorbeeld

Eigenlijk is dit hele verhaal een schitterend voorbeeld hoe die hele politieke correctheid werkt. Politieke en andere voorkeuren worden voorgesteld als breed gedragen en dus neutraal, terwijl ze dat helemaal niet zijn. Verder verstop je je achter wat gewouwel, liefst over universele waarden.

Earth Hour roept op tot politieke actie, je kan daar voor of tegen zijn, maar het is niet neutraal. Het mag dan zeer politiek correct zijn om je achter Earth Hour te zetten, maar als je daar een postzegel van toelaat, dan moet je ook een postzegel met zwarte leeuw van de VVB toelaten, ‘onafhankelijkheid en samenwerking’ lijken mij zeer universele waarden. Iets anders beweren is hypocriet. Dedecker legde hier de vinger op een zere plek.

En over die kerstzegel… Kerstmis is in onze cultuur toch meer dan een religieus feest? Ik wil geen kalkoen kopen voor iedere niet-gelovige die kerstmis viert. Ach ja laat maar. We sturen met een neutrale postzegel wel eens een kaars en een bril.

En euh, ik maak bezwaar tegen een postzegel met de koning… ik ben namelijk republikein, telt dat ook?

Foto (c) Bpost 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak