fbpx


Binnenland

Prikplicht zorg: Modrikamen viseert Vandenbroucke burger- en strafrechtelijk

Wijst op mogelijke aansprakelijkheid bij aangetoonde vaccinschadeAdvocaat Mischaël Modrikamen heeft een brief naar alle federale regerings- en parlementsleden en Belgische partijvoorzitters gestuurd. Daarin laat hij verstaan dat de vaccinatieplicht in de zorg een wetenschappelijk wankele basis heeft. Komt er toch een verplichting, dan verwijst Modrikamen naar de individuele burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van regeringsleden en partijvoorzitters en naar het geweten van politiek immune volksvertegenwoordigers. Modrikamen verdedigt een groep van een niet nader genoemd aantal gezondheidswerkers – dokters, verplegers en therapeuten. De advocaat stelt in zijn officieel…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Advocaat Mischaël Modrikamen heeft een brief naar alle federale regerings- en parlementsleden en Belgische partijvoorzitters gestuurd. Daarin laat hij verstaan dat de vaccinatieplicht in de zorg een wetenschappelijk wankele basis heeft. Komt er toch een verplichting, dan verwijst Modrikamen naar de individuele burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van regeringsleden en partijvoorzitters en naar het geweten van politiek immune volksvertegenwoordigers.

Modrikamen verdedigt een groep van een niet nader genoemd aantal gezondheidswerkers – dokters, verplegers en therapeuten. De advocaat stelt in zijn officieel schrijven dat wettelijke verplichte vaccinatie van zijn cliënten op ‘geen enkele manier de doelstelling van het wetsontwerp zal bereiken’. Die doelstelling is dubbel: vermijden dat gezondheidswerkers patiënten besmetten en vermijden dat gezondheidswerkers zelf uitvallen door ziekte.

Voor de bekende Franstalig-Brusselse advocaat verergert een verplichting in de zorg het personeelstekort alleen maar. Modrikamen zegt ook dat de verplichting discriminerend is omdat ze geen onderscheid maakt tussen gezondheidswerkers die natuurlijke antistoffen hebben na infectie, en anderen. Daar komt nog eens bij dat de discriminatie volgens hem ook bestaat uit het feit dat alleen een allergisch risico momenteel voldoende grond is om zich niet te moeten laten vaccineren, terwijl algemeen gedocumenteerde cardiovasculaire risico’s na vaccinatie niet in aanmerking worden genomen als argument contra vaccinatie.

Link tussen vaccinatie en bijwerkingen

Modrikamen zegt dat er dus een risico blijft bestaan voor de eigen gezondheid na vaccinatie. Hij verwijst daarbij naar de Europese database die gemelde bijwerkingen na vaccinatie bijhoudt. Om de causaliteit tussen vaccinatie en bijwerkingen bij min-40-jarigen te staven, verwijst Modrikamen naar een Israëlisch wetenschappelijk rapport van eind april 2022 in het wetenschappelijke vakblad Nature.

Dat rapport stelt voornamelijk: 1. ‘De grote toename van de incidentie van harstilstand- en “Acuut Coronair Syndroom” in de populatie van 16-39 jaar, parallel aan de introductie van vaccinatie en de associatie met de vaccinatiegraad, zou consistent kunnen zijn met het bekende causale verband tussen de mRNA-vaccins en incidenten van myocarditis bij jonge mensen’. En 2. ‘Snel onderzoek is nodig om de mogelijke onderliggende oorzaken van de waargenomen toename van hartgerelateerde noodoproepen, inclusief vaccin- en Covid-19-infectiegerelateerde factoren, evenals aanvullende factoren, zoals: verminderde bereidheid om ziekenhuis- of EMS-zorg te zoeken, verminderde toegang tot zorg en groter publiek bewustzijn om bijwerkingen na vaccinatie, beter te begrijpen.’ (Eigen vertaling, red.)

Het rapport vermeldt ook: ‘Het is belangrijk om de belangrijkste beperking van dit onderzoek op te merken, namelijk dat ze gebaseerd is op geaggregeerde gegevens die geen specifieke informatie bevatten over de getroffen patiënten, ziekenhuisgegevens, onderliggende comorbiditeiten, evenals vaccinatie- en Covid-19-positieve status’.

Het bestaan van een causaal verband tussen ernstige bijwerkingen en Covid-vaccinatie wordt door de wetenschappelijke consensus in België vaak ontkend of afgezet tegen het potentieel grotere gezondheidsrisico dat een Covid-besmetting met zich meebrengt, zoals andere studies vaak suggereren.

PowerPoint

Bij Modrikamens brief aan politici is ook een PowerPoint-presentatie toegevoegd die enkele bijkomende argumenten aanbrengt waarom de Covid-vaccinatieverplichting in de zorg op dit moment geen wetenschappelijke basis heeft. Eén argument is bijvoorbeeld dat volgens de bekende Franstalige microbioloog en hoofd van het PCR-testlab Emmanuel André (KU Leuven), vaccinatie niet tegen besmetting beschermt. Modrikamen baseert zich ook op officiële gegevens van Sciensano die aantonen dat voornamelijk driemaal gevaccineerden besmet worden, zoals ook aangetoond in het jongste epidemiologische bulletin van Sciensano.’

Dat de uitsluiting van niet-gevaccineerd zorgpersoneel zal leiden tot stijgende tekorten in de zorg, beargumenteert Modrikamen met een artikel van Belga, dat vertelt dat nu al 80% van de zorginstellingen in België met een personeelsgebrek zitten. Ook citeert Modrikamen een opiniestuk van de Franstalige epidemioloog Yves Coppieters (ULB), die zegt dat de vaccinatieplicht tot gevolg kan hebben dat de beschikbare werkkrachten afnemen en dat de sociale ongelijkheid daardoor kan toenemen.

Modrikamen haalt ook miljardair en vaccin-investeerder Bill Gates aan, die in februari 2022 in München verklaarde dat ‘Jammer genoeg het virus zelf – en specifiek de Omikronvariant – zelf een type vaccin is dat een belangrijke immuniteit creëert en dat die variant beter mensen bereikt dan de vaccins’. Hierop baseert Modrikamen zijn argument dat niet-gevaccineerden mogelijk een natuurlijke immuniteit hebben verworven, en dus gediscrimineerd worden. Modrikamen: ‘Personen die zich in een andere objectieve situatie bevinden, mogen niet op een gelijkaardige wijze worden behandeld – dat is constante rechtspraak bij het Grondwettelijk Hof’.

Aansprakelijkheid

Tenslotte refereert Modrikamen naar wat voor hem de clou is: in Duitsland hebben parlementsleden van de Bundestag ‘hun gezond verstand doen zegevieren’ en tegen verplichte vaccinatie voor iedereen gestemd.

Voor de advocaat dreigt straf- of burgerrechtelijke aansprakelijkheid van regeringsleden en politieke partijvoorzitters als ze de vaccinatieplicht voor de zorg aannemen. Regeringsleden en partijvoorzitters genieten in tegenstelling tot parlementsleden niet van immuniteit, en kunnen voor het hof van beroep in Brussel veroordeeld worden in geval van aangetoonde schade door vaccinatie als er volgens Modrikamen ‘een vermoedelijke en vermeende band bestaat tussen vaccinatie en ernstige bijwerkingen’.

Het kabinet van Frank Vandenbroucke – als volksgezondheidsminister in het bijzonder door Modrikamen geviseerd – wil ook na aandringen alleen kort reageren bij Doorbraak. ‘We hebben de brief ontvangen, maar deze voegt geen nieuwe elementen toe. Ondertussen is de parlementaire behandeling lopende’, zegt Vandenbrouckes woordvoerder Arne Brinckman.

Christophe Degreef