JavaScript is required for this website to work.

Profiterende hangmatpolitici verdienen geen werkloosheidsuitkering maar hun C4

Vrije TribunePeter Reekmans23/6/2017Leestijd 3 minuten

Burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters die werkloos zijn kunnen een extra werkloosheidsuitkering ontvangen.

Voor de research van mijn nieuwe boek De Vlaamse ziekte, dat na de zomer schijnt bij uitgeverij Doorbraak, onderzocht ik niet alleen het web van de intercommunales. Ik ontdekte ook heel wat onaanvaardbare politieke achterpoortjes die graaien zelfs wettelijk mogelijk maken. Bovendien reik ik oplossingen aan om terug meer ethiek in de politiek te brengen door komaf te maken met alle graaiers en profiteurs die je in elke partij kan vinden. Sinds begin dit jaar ontdekken we week na week het ene schandaal na het andere en de bevolking is het beu. Ook ik ben het als hardwerkende burgemeester die elke dag dit mandaat met hart en ziel doet beu. Ik ben het beu mij als politicus die niet in de potten graait te moeten verdedigen tegenover de terecht boze publieke opinie.

Het enige beroep waar je bovenop een wedde nog een werkloosheidsuitkering kan ontvangen

Een van de dossiers die ik belicht in mijn boek is het feit dat burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters die werkloos zijn of geen job hebben naast hun mandaat volgens regelgeving een extra werkloosheidsuitkering kunnen ontvangen uit de OCMW- of gemeentekas. In 2009 werd dit in het decreet over het statuut van de lokale mandataris zelfs nog hervormd voor OCMW- en gemeenteraadsleden. Een werkloosheidsuitkering dient om een periode te overbruggen tijdens de zoektocht naar een andere job. Maar in Vlaanderen zijn er blijkbaar meerdere lokale mandatarissen die daar anders over denken en zelfs niet op zoek gaan naar een nieuwe job naast hun mandaat. Waarom zouden ze ook? De wet laat toe dat ze een extra uitkering kunnen bekomen bovenop hun wedde van burgemeester of schepen. Deze mandatarissen hun reactie is dat ze dit doen om zich net meer voor hun gemeente te kunnen inzetten en de wet het hen toelaat. Ikzelf ben intussen 20 jaar politiek actief en kende het bestaan van deze praktijken zelfs niet tot ik onlangs op de regelgeving stootte die dit mogelijk maakt. Figuren die dit normaal vinden horen niet thuis in de politiek en hebben een totaal gebrek aan enige ethiek. Het is een kaakslag voor alle burgemeesters en schepenen die wel nog moeten werken naast hun mandaat en die niet profiteren van extra drinkgeld uit de gemeentekas. Deze hangmatpolitici verdienen eerder hun C4 dan een uitkering. Want geen enkele van deze politici is namelijk op zoek naar werk, waarom zou men ook als je het zo krijgt voor niets te doen. Burgemeesters en schepenen in Vlaanderen zijn duidelijk de enige beroepen ter wereld waar je bovenop een mooie wedde nog een werkloosheidsuitkering bovenop kan ontvangen.

Ik ontdekte tijdens mijn onderzoek 4 gevallen, maar er zijn er wellicht veel meer in Vlaanderen die gebruik maken van deze hangmatpraktijken. De liberale OCMW-voorzitter van Haaltert doet het en vindt het meer dan normaal, want ze verloor haar job na de verkiezingen. Dat is allemaal heel erg, maar we zijn intussen 4 jaar later. Als je dan nog geen nieuwe job hebt, bewijs je dat je er ook geen wil en liever profiteert. De vorige socialistische burgemeester van Denderleeuw was nog straffer, hij ontving jaren een werkloosheidsuitkering op zijn burgemeesterwedde en werd in 2011 uit de sp.a gezet omdat hij al jaren weigerde een partijafdracht te doen. Duidelijk is hiermee wel dat geld voor deze socialist enorm belangrijk was. Maar ook de gemeente Retie kent er wat van, zowel de burgemeester als de eerste schepen van de lokale partij Nieuw Retie vinden dat ze fulltime hun mandaat moeten kunnen doen met een extra uitkering. Ik durf te wedden dat er de komende dagen en weken nog tientallen andere voorbeelden naar boven gaan komen van deze wanpraktijken.

 

Sluit dit achterpoortje

Opmerkelijk is de reactie van bevoegd Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) die in de media verklaart er niets te kunnen aan doen omdat het hier federale wetgeving betreft. Dit is manifest onwaar en duidelijk kent de minister haar eigen regelgeving niet. Deze werkloosheidsuitkeringen voor lokale mandatarissen zitten vervat in het decreet lokaal bestuur en werd in 2009 zelfs nog aangepast onder haar voorganger. Mocht de minister enig gevoel voor ethiek hebben, dan stelt zij vandaag nog een decreetwijziging op die dit voor elke Vlaming onaanvaardbaar politiek achterpoortje sluit. Of wil men nu echt vanuit de Wetstraat het laatste greintje respect van de modale Vlamingen verliezen door niets te doen aan deze ronduit onaanvaardbare praktijken van graaiers en profiteurs de naam politicus onwaardig?

 

De auteur van deze opinie is Peter Reekmans, burgemeester van Glabbeek, nationaal ondervoorzitter van LDD en gewezen parlementslid en fractievoorzitter in het Vlaams Parlement

Peter Reekmans (1975) is burgemeester van Glabbeek, nationaal ondervoorzitter LDD en gewezen volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter in het Vlaams Parlement.

Commentaren en reacties