Geen categorie

Provincieraadsel uit VLAAMS-BRABANT

Even snel


Die stemming was geheim. De verkozene zetelt, als raadgevend lid, in de Raad van Bestuur van de cultuurregio Pajottenland-Zennevalei.

Philippe Thiéry van de UF (Union des Francophones) en Linda Van Den Eede van de N-VA waren de enige kandidaten.

Tot daar niets bijzonders.

Volgt nu evenwel een interessant ‘provincieraadsel’:

Indien u weet dat er 4 stemgerechtigde UF-raadsleden aanwezig waren tijdens de vergadering en we er redelijkerwijze van uitgaan dat de oppositiepartijen N-VA en VB geen stem uitbrachten op de kandidaat van het UF, hoe kan dan vervolgens verklaard worden dat de UF-kandidaat vooralsnog 11 stemmen achter zijn naam kon verzamelen?

We durven uiteraard niet insinueren dat sommige provincieraadsleden van de meerderheid (CD&V, Open VLD, sp.a en Groen) de UF-kandidaat boven die van de N-VA verkiezen. Maar de enige andere mogelijkheid is dan wel dat de stemming vervalst werd.

In de strijd tegen de verfransing in Vlaams-Brabant hebben sommigen vertegenwoordigers van de meerderheid in de Vlaams-Brabantse provincieraad de leuze l’union fait la force kennelijk anders begrepen.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Ik word vriend van Doorbraak.

Doorbraak redactie