fbpx


Communautair

Pyrrusoverwinning voor tweetalig Ronse
‘Ronse bilingue, Renaix tweetalig’ trommelde maandag de leden op voor de gemeenteraad in Ronse. Zelfs RTL TVI vond nog eens de weg naar onze stad. Het zou de apotheose worden van hun strategie om Ronse nog maar eens aan de schandpaal te nagelen voor het zogenaamd niet toepassen van de taalfaciliteiten.

Ze werden daarbij gesterkt door een aantal adviezen van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) en een brief van Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) die de stad oproept om de taalfaciliteiten toe te passen. Het werd echter een pyrrusoverwinning.

Tsunami van klachten bij de VCT

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht werd bestookt met tal van klachten tegen het stadsbestuur van Ronse voor mogelijke inbreuken tegen de taalfaciliteiten. Zo gaat het over een ééntalige vermelding van de woorden ‘openingsuren’ en ‘sluitingsdagen’ in het containerpark en de bibliotheek, het ééntalig stadsmagazine of website, de Nederlandstalige berichten van de politie op Facebook, ééntalige straatnaamborden en wegwijzers, de Nederlandstalige aanduiding van de loketten in de stad en het sociaal huis en noem maar op.

Je kan het zo zot niet bedenken of de klagers vinden wel zogenaamde inbreuken om aan de kaak te stellen. Denkt men nu werkelijk dat inwoners de weg naar het stadhuis of sociaal huis niet vinden omdat er geen Franstalig opschrift is of dat men geen openingsuren kan lezen?

Omdat de stad niet inging op de adviezen van de VCT, richtten de klagers zich naar de bevoegde Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden. In een mededeling van het Agentschap Binnenlands Bestuur liet de minister Bart Somers (Open VLD) op 8 september 2021 weten dat de stad de taalwetgeving moet respecteren.

Een advies is een advies

Het eerste agendapunt van de gemeenteraad van 11 oktober 2021 was de kennisgeving van het schrijven van de minister. De burgemeester van Ronse, Luc Dupont (CD&V), zette direct de puntjes op de i, ‘De Vaste Commissie voor Taaltoezicht geeft een advies en een advies is nog altijd een advies. Men is vrij om het al dan niet eens te zijn met dat advies.’

Trouwens de minister stelde niet dat Ronse de beslissingen van de VCT moet uitvoeren. Hij geeft alleen aan dat de stad de taalwet moet respecteren.

De burgemeester zoomde bij wijze van voorbeeld in op de officiële website van de stad Ronse. Daarop staan duizenden pagina’s tekst. Het is praktisch onbegonnen en duur om al deze teksten te vertalen. Bovendien heeft het ook geen enkele zin als er geen vraag naar is. Zoals de omzendbrief Peeters voorschrijft, dient de vertaling voor ieder document apart te worden aangevraagd.

Trouwens alle personeelsleden die met het publiek in contact komen, hebben een taalexamen Frans afgelegd. Bewoners die erom vragen worden dan ook steeds keurig en gastvrij in het Frans geholpen.

Feitelijke tweetaligheid tegengaan

De stad is het helemaal niet eens met de adviezen van de VCT. De burgemeester geeft aan dat als ze alle standpunten van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht volgen, er dan eigenlijk geen onderscheid meer is tussen de taalfaciliteiten en de tweetaligheid.

‘Dan zie ik geen enkel verschil met het taalstatuut van Brussel dat een tweetalige stad is en waar men de tweetaligheid al niet respecteert,’ aldus Dupont. ‘Ronse past de regelgeving toe conform de geest van de faciliteiten en de wetgeving.

Wat is de rol van de VCT?

De adviezen van de VCT roepen echter vragen op. Dient men de integriteit en grondwettelijk verankerde ééntaligheid van de Nederlandse, Franse en Duitse taalgebieden en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad te beschermen of bestaat men om een feitelijke tweetaligheid in de rand- en taalgrensgemeenten in te voeren?

Laat men zich voor de kar spannen van organisaties die de klok liever terugdraaien, de taalgrens in vraag stellen en de taalstrijd opnieuw willen opvoeren? De voorliggende adviezen zouden immers leiden tot een feitelijke en veralgemeende tweetaligheid, hetgeen de regelgever destijds heeft willen vermijden door de taalfaciliteiten te duiden als een individueel recht van een bewoner.

Ronse is een Vlaamse stad. Het maakt deel uit van het ééntalig Nederlandstalig gebied. Daar doen de taalfaciliteiten geen afbreuk aan. Deze zinloze saga toont eens te meer aan dat je dit probleem bij de wortel moet aanpakken. Schaf de taalfaciliteiten af en laat Ronse volwaardig tot Vlaanderen behoren.

post: 179541

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Tijl Rommelaere en Paul Carteus

Tijl Rommelaere en Paul Carteus zijn lid van N-VA Ronse en Ontgrendel Ronse.