fbpx


Economie
Aelbrecht Van Damme

Aelbrecht Van Damme: ‘Overheid moet investeringen in Belgische bedrijven aantrekkelijker maken’De coronapandemie zet niet enkel onze gezondheidszorg onder zware druk, maar kent ook zijn weerslag op de economie. Veel bedrijven moeten het tijdelijk met minder inkomsten doen, wat grote gevolgen heeft voor zij die plannen hadden om te groeien. In deze aflevering van Doorbraak radio komt Aelbrecht Van Damme aan het woord.

Jonge bedrijven en KMO’s

Van Damme is zaakvoerder van The Harbour, een advieskantoor gespecialiseerd in groeifinanciering dat zich toelegt op het ondersteunen van voornamelijk bedrijven die op zoek zijn naar groeifinanciering maar dat niet altijd via de traditionele kanalen kunnen vinden. The Harbour begeleidt deze bedrijven in het optimaliseren van hun dossier zodat ze het zo goed mogelijk kunnen voorstellen aan de juiste financieringskanalen.

The Harbour ondersteunt voornamelijk jonge bedrijven en KMO’s in het aantrekken van de ideale financieringsmix, aangezien er meer opties zijn dan aankloppen bij de banken voor het verkrijgen van een lening. Ondanks de focus op jonge bedrijven gaat het meestal wel over bedrijven die al een tijdje bezig zijn, zegt Van Damme. ‘We kijken naar de cijfers van de bedrijven die bij ons komen aankloppen en begeleiden zij die reeds bewezen hebben dat hun product of dienst een zeker marktpotentieel heeft.’

Tools voor groeifinanciering

Volgens Van Damme zijn er tal van mechanismen voor het aantrekken van groeifinanciering maar zijn bedrijven vaak afhankelijk van hun maturiteit. ‘Dit zorgt ervoor dat het vaak jonge bedrijven zijn die uit de boot vallen voor het verkrijgen van een lening bij de traditionele kanalen, namelijk de banken.’ Afhankelijk van de fase waarin het bedrijf zich bevindt en de wensen van de zaakvoerders kan een bedrijf dan opteren voor alternatieve bronnen van financiering zoals subsidies, kapitaalsinvesteringen of een winwinlening.

Een andere interessante bron van alternatieve financiering is het aantrekken van smart capital, zegt Van Damme. Dit houdt in dat bedrijven op zoek gaan naar investeerders die zowel kapitaal als expertise kunnen brengen.

De huidige economische crisis

Als gevolg van de coronapandemie ontstond er zware financiële druk op de economie. Vooral bedrijven die sterk afhankelijk zijn van hun maandelijkse omzet gaan nu op zoek naar extra financiering om het hoofd boven water te houden, zegt Van Damme. ‘Ondanks de steun van de regering aan de bankensector zijn banken in deze huidige crisis toch minder snel bereid om risicokapitaal te verschaffen.’ In tijden van crisis is er minder zekerheid op terugbetaling en daarom zijn de banken eerder terughoudend wanneer een jong bedrijf komt aankloppen voor kapitaal. ‘Een alternatieve financieringsmix kan voor jonge bedrijven dan een oplossing bieden.’

Volgens Van Damme heeft de Vlaamse regering goed begrepen dat enkel steunmaatregelen aan de traditionele kanalen niet zullen volstaan en dat er moet worden gekeken naar alternatieven. ‘Het voordeel is dat in Vlaanderen het concept van winwinleningen reeds bestond voor de crisis.’ De Vlaamse regering heeft er zeker goed aan gedaan om de voorwaarden voor dit soort leningen te versoepelen. Al vindt Van Damme het wel jammer dat de rentevoet ongewijzigd bleef.

Het relanceplan van de overheid

Kan de overheid nog meer doen om zeker te zijn dat bedrijven deze crisis overleven? Volgens Van Damme zijn er twee aspecten aan het relanceplan en zijn er zeker nog bijkomende maatregelen nodig. Enerzijds zijn er de traditionele kanalen en is het de taak van de overheid om banken te stimuleren om de middelen die ze ter beschikking hebben uit te lenen aan bedrijven. Anderzijds moet de overheid het aantrekkelijker maken om te investeren in Belgische bedrijven die financiering nodig hebben. ‘Een voorbeeld is de winwinlening die het interessanter maakt voor particulieren om een lening te geven aan een bedrijf.’ Belgen moeten een stimulans krijgen om geld dat op hun spaarrekening staat te investeren in onze economie.

Het grootste probleem is niet het gebrek aan maatregelen maar het feit dat deze niet voldoende worden bekendgemaakt onder de bevolking, benadrukt Van Damme. Er wordt door de overheid te weinig gecommuniceerd over de genomen maatregelen. ‘Met the Harbour proberen wij hieraan tegemoet te komen door het creëren van bijvoorbeeld blogs om deze informatie te delen.’

De zin om te ondernemen

Ondanks de crisis is de zin om te ondernemen zeker niet verdwenen. ‘Veel bedrijven willen zeker nog groeien en niet meteen de handdoek in de ring werpen.’ Al heerst er wel angst in de sector over de eventuele gevolgen van een tweede coronagolf.

Heel veel bedrijven hebben zich door die eerste golf geworsteld en kwamen net op het punt om te heropstarten wanneer de maatregelen weer strenger werden. ‘Dat kan nadelige gevolgen hebben.’

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

David Geens

David Geens is IT-engineer en bestuurder en investeerder in verschillende vennootschappen. Bij Doorbraak focust hij zich op de audiovisuele activiteiten zoals de podcast en video interviews.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.