fbpx


Binnenland
Aime Schrauwen en Gilles Mbiye-Beya van BYAR

Belgian Youth Against Racism: ‘Het moment om structureel racisme aan te pakken’
De dood van George Flyod in de Amerikaanse staat Minnesota zorgt wereldwijd voor verontwaardiging en opend opnieuw het racismedebat. In eigen land was het de aanzet voor de oprichting van een nieuwe organisatie, Belgian Youth Against Racism (BYAR).

Aime Schrauwen en Gilles Mbiye-Beya van BYAR leggen uit waarom er ook in België nood is aan een dergelijke organisatie. ‘Veel Black Lives Matter-protesten brengen geweld en rellen met zich mee. Met BYAR willen wij ervoor zorgen dat deze rellen de boodschap achter de  protesten niet wegnemen.’ Racisme is niet enkel aanwezig in de VS maar ook in Europa. De dood van Georges Flyod heeft het momentum gecreëerd om hier iets aan te doen.

Structureel racisme

Schrauwen en Mbiye-Beya spreken over structureel racisme. Dit soort racisme is niet direct zichtbaar op straat en uit zich in wetmatigheden en regels waarbij er etnische profilering opduikt in allerlei sectoren van de maatschappij. Schrauwen en Mbiye-Beya benadrukken wel dat dit zeker niet overal in dezelfde mate aanwezig is. ‘Het is belangrijk om vooral te focussen op het globale plaatje en niet op zozeer op specifieke gevallen. Er is wel degelijk verborgen racisme aanwezig in ons onderwijs, huizen-en arbeidsmarkt.’

Ze benadrukken wel dat het te zwart-wit is om de Vlaming als een racist te bestempelen. ‘Wat wel eigen is aan de Vlaamse cultuur zijn de tegenstellingen tussen wij en zij.’ Om dit aan te pakken kunnen rolmodellen een belangrijke invulling krijgen. ‘We moeten evolueren naar een maatschappij waarin iedereen naar iemand kan opkijken die niet noodzakelijk op die persoon lijkt. In België is er nog een hoge nood aan dit soort rolmodellen.’

Een organisatie met een plan

BYAR houdt bepaalde doelstellingen voor ogen om racisme aan te pakken en wil daar iedereen in betrekken. ‘Het eerste doel was om de aandacht van de media op dit probleem te vestigen. Ook het afschaffen van gasboetes en de becijfering van justitie zijn voor ons belangrijk.’ Er is nood aan een controle-instituut en cijfers die kunnen aantonen hoe er systematisch wordt gehandeld ten opzichte van een bepaalde etnisch groep. Het problematische aan gastboetes is volgens BYAR dat er geen scheiding is tussen de uitvoerende en de rechterlijke macht. ‘Dit komt neer op het feit dat wie beslist dat er een straf in de vorm van een gasboete moet komen ook beslist hoe groot die moet zijn. Dit is vooral een probleem wanneer hier verborgen racisme aan te pas komt en er geen externe controle is in de vorm van bijvoorbeeld een rechter,’ zeggen Schrauwen en Mbiye-Beya.

Het invoeren van quota is iets waar de organisatie niet voor te vinden is. ‘Het opleggen van quota leidt niet tot een duurzame oplossing. Via het onderwijs zouden mensen zelf de kans moeten kunnen krijgen om ergens te komen.’

Oorzaak-gevolg

Schrauwen en Mbiye-Beya benadrukken dat hun organisatie zich afzet tegen de rellen zoals die wel vaker plaatsvinden in bijvoorbeeld Anderlecht. Maar ze wijzen er wel op dat er moet gekeken worden naar het oorzaak-gevolg verband. ‘De oorzaak wordt te vaak gezocht bij het feit dat die mensen uit minderheidsgroepen komen terwijl dit net een gevolg is.’

Volgens Schrauwen en Mbiye-Beya is het te kort door de bocht om het feit dat deze rellen altijd in dezelfde buurten plaatsvinden te steken op de minderheden die daar leven. ‘Er heerst totale wetteloosheid en de politiediensten worden er ingezet als een politiek middel in plaats van als een middel voor ordehandhaving. Verder zijn ook de gesplitste Brusselse politiezones problematisch, aldus Schrauwen en Mbiye-Beya.’

BYAR is zich ervan bewust dat er ook kritisch moet worden gekeken naar de eigen kant. ‘Maar er zijn al veel initiatieven geweest van de eigen kant die geen gehoor hebben gekregen,’ aldus Schrauwen en Mbiye-Beya.

De rol van de overheid

BYAR geeft de overheid nu een maand de tijd om de eerste stappen te zetten. ‘Gebeurt dit niet dan komen er nieuwe acties. In een maand tijd kan er veel gebeuren maar indien dit niet het geval is wil dit zeggen dat we nog niet gehoord zijn,’ aldus Schrauwen en Mbiye-Beya.

De kritiek op het organiseren van straatprotesten in tijden van corona willen Schrauwen en Mbiye-Beya weerleggen. ‘Is het vreemd om ook in deze tijden op te komen voor onze grondrechten?’, stellen ze. De protesten die georganiseerd werden in Vlaanderen door BYAR waren volledig conform de huidige voorzorgsmaatregelen.


Beluister ook onze andere podcasts:

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

David Geens

David Geens is IT-engineer en bestuurder en investeerder in verschillende vennootschappen. Bij Doorbraak focust hij zich op de audiovisuele activiteiten zoals de podcast en video interviews.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.