fbpx


Politiek

Christian Laporte: ‘Unitarisme van Bouchez niet bij iedereen populair ’
In tegenstellig tot de Zweedse coalitie, waar vooral de Vlaamse partijen het politieke evenwicht dicteerden, zijn het nu de Franstalige partijen die de federale regering domineren. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Christian Laporte, journalist voor La Libre, een analyse van de politiek aan Franstalige kant.

De sterke positie van PTB

Afgaand op de peilingen wint de PTB aan terrein in Franstalig België. De PS voelt de adem van PTB in haar nek en en verklaart het hanengevecht tussen MR-voorzitter Bouchez en PS-voorzitter Magnette. Om PTB op links niet nog meer kiezers te laten winnen verdedigt Magnette sterk de standpunten van zijn partij. De publieke opinie is hier niet helemaal tevreden mee aangezien dit aantoont dat de politieke situatie niet stabiel is, zegt Laporte. In La Libre stond deze week nog een artikel over een mogelijke val van de regering, wat een hypothese is die regelmatig opnieuw opduikt.

De PTB is zeer aanwezig op sociale media en stuurt bijna elke dag een persbericht uit om blijvende druk te zetten. De partij voert sterke oppositie op het thema van de overstromingen van deze zomer en kaart aan dat het beleid niet slagkrachtig weet op te treden. Het feit dat er nog heel wat mensen letterlijk in de kou staan sinds de overstromingen bezorgt de politiek een negatief imago. De politiek in Wallonië is zeer moeilijk en ook de coronacrisis zorgt voor een vijandigere sfeer, zegt Laporte.

Cordon médiatique

In het algemeen wordt PTB ook in de Franstalige pers wat aan de zijlijn gehouden maar sinds de voorzitterswissel wordt Hedebouw wel meer op de voorgrond gebracht, zegt Laporte. ‘Het was geen verrassing dat Hedebouw de enige kandidaat zou zijn voor het voorzitterschap.’ Laporte is van mening dat sommige populaire kranten soms wel te vaak het woord geven aan PTB. ‘Maar PTB komt niet naar voor wanneer ze dat niet willen.’ Als ze zichzelf voortdurend op de voorgrond zouden plaatsen zou dit betekenen dat ze kritiek moeten aanvaarden aan in debat moeten gaan, dat wil PTB duidelijk niet.

De populariteit van Bouchez in Wallonië

Door zijn scherpe uitspraken krijgt Bouchez steeds meer aanhang in Vlaanderen, is hij even populair in Wallonië? Hij heeft zeker wel aanhang in Franstalig België, zegt Laporte, al is zijn unitarisme niet bij iedereen even populair. ‘Ook binnen de MR zijn er politici die meer achter het regionalisme staan, wat moeilijk overkomt wanneer de voorzitter het tegenovergestelde verdedigt.’ Politiek is vaak op consensus gebasseerd en Bouchez brengt vooral zijn eigen standpunten op de voorgrond, zegt Laporte.

De opkomst van radicale partijen

De peilingen laten zien dat extreme partijen steeds meer stemmen winnen. In tegenstelling tot in Vlaanderen komt extreemrechts in Wallonië niet van de grond. Dit komt vooral doordat ze geen sterke leiders hebben, zegt Laporte.  Ondanks de electorale winst van extremen is de opkomst van Vlaams Belang momenteel nog geen belangrijk onderwerp in de debatten aan Franstalige kant, zegt Laporte. ‘Mensen die nieuwe ideeën voor een staatshervorming op de voorgrond brengen krijgen vaak niet het woord in de media.’ Ook zijn er nog weinig politici die debatten op gang kunnen trekken, vindt Laporte.

De vaccinatie in Franstalig België

De vaccinatiecampagne in Brussel en Wallonië blijft op een lager peil dan die in Vlaanderen. Volgens Laporte komt dit omdat de mensen  in Franstalig België meer beïnvloedbaar zijn dan in Vlaanderen. De lagere vaccinatiegraad heeft er wel voor gezorgd dat er meer coronamaatregelen behouden bleven, wat in Franstalig België niet door alle bevolkingsgroepen op applaus werd onthaald. De weerstand vanuit bepaalde bevolkingsgroepen tegen de coronamaatregelen toont misschien wel aan dat Vlaanderen meer inzet op integratie dan Wallonië en Brussel.

Redacteur artikel: Rani De Leeneer

Luister ook naar onze andere podcasts


Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

David Geens

David Geens is IT-engineer en bestuurder en investeerder in verschillende vennootschappen. Bij Doorbraak focust hij zich op de audiovisuele activiteiten zoals de podcast en video interviews.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.