fbpx


Economie, Multicultuur & samenleven
invloed

De Keyzer en Van Horenbeeck: ‘Macht is zilver, invloed is goud’
De stichters en bedrijfsleiders van het communicatiebedrijf ‘Growth Inc.’ schreven een boek over hun bedrijf, waar ze voor staan en hoe ze de samenleving zien. In Macht is zilver, invloed is goud nu in promotie bij Doorbraak — wilden ze hun verhaal van de afgelopen vijf jaar vertellen en bedrijfsleiders ook helpen om hun verhaal te vertellen of invloed uit te oefenen. Ze zijn daarvoor te rade gegaan bij verschillende persoonlijkheden in de bedrijfs-, pers- en politieke wereld om te zien hoe zij invloed uitoefenen. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaan Peter De Keyzer en Olivier Van Horenbeeck dieper in op de inhoud van hun boek en hun visie op het bedrijfsleven.

De tegenstelling tussen macht en invloed

In de titel wordt de tegenstelling tussen macht en invloed al benoemd. ‘Macht grijp je, invloed oefen je uit.’ Die werkwoorden zeggen al veel, zegt Van Horenbeeck. Het grote verschil is dat invloed duurzaam is. ‘Dat heb je niet bij macht, waar de impact wegvalt van zodra het verdwijnt.’ Macht heb je maar tijdelijk, zegt De Keyzer. ‘Wanneer je op een duurzame manier invloed bereikt, kan die veel langer duren dan macht.’ Bijvoorbeeld Greta Thunberg heeft geen enkele vorm van formele macht, maar ze heeft wel een enorme invloed op het klimaatdebat.

Het Romeinse rijk had ook een hele periode een enorme macht, maar die bestaat al lang niet meer. Hun invloed bleef wel nog eeuwenlang bestaan. ‘Macht zal voor velen in hun leven onbereikbaar blijven.’ Je kan eerste minister worden maar die kans is bijna voor niemand weggelegd, zegt De Keyzer. ‘Invloed kan je wel zelf bereiken en daar kan je misschien meer mee dan met die macht.’

Pour vivre heureux, vivons cachés

De schrijvers wilden bedrijven en bedrijfsleiders helpen om hun verhaal te vertellen. Dit deden ze door in het boek hun eigen verhaal en dat van Growth Inc. uit de doeken te doen. ‘Het adagium bij veel bedrijfsleiders was pour vivre heureux, vivons cachés.’ Zeer weinig bedrijfsleiders steken hun nek uit bij maatschappelijk relevante thema’s, zegt Van Horenbeeck. Daarom hebben ze het bedrijf opgericht en dit boek geschreven. Om bedrijven te helpen om ‘agents of change’ te worden.

Heel veel burgers, organisaties of het middenveld kijken nog naar de politiek om alles op te lossen. ‘Volgens ons is dat niet langer het geval.’ Je ziet dat politiek op heel wat plekken is vastgelopen, zegt De Keyzer. ‘Wij geloven heel sterk dat niet alleen bedrijven maar ook burgers, dat zij de echte “agents of change” zullen zijn de komende jaren.’ Maar daarvoor moet je eerst wegen op het debat, je verhaal kunnen vertellen, invloed hebben en op die manier verder gaan. Via sociale media zal dit nog veel makkelijker worden in de toekomst, zegt De Keyzer, daar zal het werkelijke beleid gemaakt worden.

De onderschatte impact van invloed

Er wordt te veel gekeken naar het verwerven van macht. Veel mensen die daar niet mee bezig zijn, beseffen niet welke invloed ze kunnen hebben op de maatschappij. ‘Wij zien in de coulissen al heel wat mensen klaarstaan die los van de politiek of macht invloed gaan uitoefenen.’ Veel jonge ondernemers, politici en nieuwe initiatieven die ook een beter werken land eisen, zegt Van Horenbeeck. ‘Zij weigeren te geloven dat dit land ook verloren is en gaan zelf dingen realiseren.’ Dat is het grote verschil van formele macht als organisatie of instituut, zegt Van Horenbeeck; burgers of ondernemingen die zelf invloed trachten uit te oefenen.

De invloed waarover ze spreken is breder dan louter een marketingverhaaltje om je bedrijf beter te laten worden. Het is echt een oproep om invloed uit te oefenen zodat de wereld voor iedereen beter wordt. ‘Bedrijven zijn heel belangrijk in onze maatschappij.’ Ze maken zeer veel mogelijk, zorgen voor tewerkstelling en proberen op hun manier de wereld beter te maken, zegt De Keyzer. ‘Alleen weten veel te weinig mensen dat.’ Heel veel mensen hebben een slecht of een eenzijdig beeld waar bedrijven mee bezig zijn. ‘Dan vertel je dat verhaal en ga je het debat aan, hoe jij de wereld beter gaat maken.’

Door hun gesprekken met invloedrijke persoonlijkheden kregen ze verschillende inzichten over het aspect ‘invloed’. ‘De rode draad die we vonden is dat het allemaal mensen zijn die op het snijvlak functioneren van media, diplomatie, bedrijfsleven en politiek.’ Die mensen hebben geleerd dat invloed ook een two-way street is, zegt Van Horenbeeck. ‘Ze moeten duurzame relaties opbouwen met de verschillende stakeholders.’ Dat is de weg om oprecht invloed uit te oefenen, zegt Van Horenbeeck: naar buiten durven komen en zeggen waarvoor je staat. ‘Inspiratie, communicatie, associatie, dat is de heilige drievuldigheid van invloed.’

Redacteur: Pieter-Jan Volkaert

Dit boek is te koop in de online boekenhandel van Doorbraak.

Luister ook naar onze andere podcasts


Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

David Geens

David Geens is IT-engineer en bestuurder en investeerder in verschillende vennootschappen. Bij Doorbraak focust hij zich op de audiovisuele activiteiten zoals de podcast en video interviews.