fbpx


Binnenland, Politiek
kindergeld

Katrien Schryvers en Peter Van Rompuy: ‘Investeren in kinderbijslag én kinderopvang’
Voor CD&V is het afschaffen van de kinderbijslag geen optie. Voor de partij is het vanzelfsprekend dat we als samenleving bijdragen aan de opvoedingskosten van kinderen, we plukken er ook allemaal de vruchten van. Kinderbijslag en kinderopvang zijn in die zin complementair voor CD&V. In deze aflevering van Doorbraak Radio geven Katrien Schryvers en Peter Van Rompuy, beide Vlaams parlementslid voor CD&V, meer uitleg over hun visie op de investeringen in het groeipakket en de kinderopvang.

Investeren in kinderbijslag én kinderopvang

Enkele weken geleden werd bij de lancering van Vooruit het kindergeld als remedie tegen kinderarmoede op tafel gelegd. Partijvoorzitter Conner Rousseau riep op om na te denken over het afschaffen van de kinderbijslag in de strijd tegen kinderarmoede. Voor CD&V is dit geen optie. De partij wil niet kiezen tussen kinderbijslag of kinderopvang, maar investeren in kinderbijslag én kinderopvang.

Er moet nagedacht worden over de doelstellingen van het groeipakket en de kinderopvang, benadrukt Schryvers: ‘Die doelstellingen staan niet los van elkaar en als maatschappij moeten we sterk investeren in onze kinderen en de gezinnen ondersteunen.’

Het aanpakken van de kinderarmoede

De kans op kinderarmoede is het voorbije decennia verdubbeld, zegt Van Rompuy. Om die problematiek aan te pakken is de kinderbijslag in 2014 overgebracht naar het Vlaamse niveau. ‘Sinds die overheveling is er een sterker herverdelingsmechanisme in de kinderbijslag en wetenschappers hebben berekend dat dit de kinderarmoede met 10% zou kunnen laten dalen.’ In de hervorming van het groeipakket is er expliciet gekozen voor een versterking van de sociale toeslagen en worden deze voortaan automatisch toegekend, benadrukt Van Rompuy. ‘De effecten van dit nieuwe systeem nemen jaar na jaar toe. Het groeipakket is ons antwoord op de stijgende kinderarmoede.’

Bovendien laat CD&V de kinderopvang niet los. Zo komen er ruim 3000 plaatsen bij. Door de saneringen aan het begin van de legislatuur zijn we in staat om te blijven investeren in het grootste sociale probleem in Vlaanderen, benadrukt Van Rompuy. Het groeipakket is niet het enige middel in de strijd tegen kinderarmoede. Ook vanuit andere beleidsdomeinen moet er sterk worden ingezet op de aanpak van kinderarmoede, vindt Schryvers. ‘We moeten meer investeren in sociale huurwoningen en mensen begeleiden naar een job.’ Armoede bestrijden is een strijd op alle fronten en een job blijft de beste bescherming tegen armoede.

Begeleiding naar werk

Een grote verandering in het groeipakket is de inkomensafhankelijke berekening van de extra toeslagen. Die inkomensafhankelijke bedragen liggen relatief hoog, zegt Van Rompuy. ‘De lagere middenklasse zal dus geen nadeel ondervinden wanneer de ouders een job vinden. Het systeem zet mensen dus aan om een job te vinden waardoor de werkloosheidsval kleiner is.’

In de investering in de kinderopvang wordt er ook sterk ingezet op flexibiliteit. Door het stijgende aantal eenoudergezinnen is er meer nood aan flexibiliteit vanuit de kinderopvang om het gezinsleven met een job te combineren, zegt Schryvers.

Kwetsbare gezinnen in de relance

Een belangrijk aandachtspunt in de economische relance na de coronacrisis zijn de kwetsbare gezinnen. Zij staan immers als eerste in de rij om een job te verliezen en dus sneller in de armoede terecht te komen. Sectoren met het grootste aantal laaggeschoolden zijn het zwaarst getroffen door de coronacrisis. Mensen die in tijdelijke werkloosheid zitten moeten dus indien nodig begeleid worden naar sectoren die wel nog groeien, zegt Van Rompuy. ‘Het is belangrijk om als overheid mensen actief te ondersteunen en in te zetten op opleiding.’

Auteur artikel: Rani De Leeneer

Luister ook naar onze andere podcasts


Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

David Geens

David Geens is IT-engineer en bestuurder en investeerder in verschillende vennootschappen. Bij Doorbraak focust hij zich op de audiovisuele activiteiten zoals de podcast en video interviews.