fbpx


Binnenland, Brussel
raamprostitutie Brussel

Mathias Vanden Borre: ‘N-VA wil prostitutie in Brussel uit illegaliteit halen’
De N-VA in Brussel heeft een eigen prostitutieplan klaar. Naar Antwerps model wil ze de raamprostitutie beter reguleren en straatprostitutie verbieden. Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre geeft in deze aflevering van Doorbraak Radio meer uitleg over het voorstel van de Brusselse N-VA.

De prostitutieproblematiek in Brussel

De problematiek in Brussel is zeer divers, maar het voornaamste probleem is de straatprostitutie, zegt Vanden Borre. ‘In bepaalde wijken sluimert deze problematiek al jaren verder en wordt het soms zelfs onleefbaar.’ De overlast in de Alhambrawijk is gekend. Naast straatprostitutie zijn ook mensenhandel, uitbuiting en drugshandel er sterk aanwezig. De huidige situatie is dus zowel voor sekswerkers als buurtbewoners uiterst onveilig. Ook de wijk rond het station Brussel-Noord, waar vooral raamprostitutie te vinden is, is zeer onveilig en onaangenaam. ‘Vooral ’s avonds is dit een plek die je beter vermijdt.’

Door prostitutie in de illegaliteit te duwen, krijg je andere problemen zoals drugscriminaliteit, zegt Vanden Borre. ‘Doordat de prostitutie in een hoek van de samenleving belandt, komt ze in handen van criminele figuren.’ Het probleem is ook dat er weinig actuele cijfers zijn. De meeste gegevens waarover we beschikken zijn gebaseerd op internationale studies en niet op de specifieke Brusselse situatie. ‘De prostitutieproblematiek blijft in Brussel onder de radar en de politiek houdt zich hier ver van weg.’

Gebrek aan een gecoördineerde aanpak

Volgens Vanden Borre bestaat een groot deel van het probleem uit het feit dat iedere Brusselse gemeente haar eigen aanpak heeft en er amper samenwerking is. ‘Iedere burgemeester heeft een eigen visie op de problematiek en duwt het probleem van zich af.’

Er is nood aan een gecoördineerde aanpak en daarom legt N-VA een gewestelijk prostitutieplan op tafel waarmee ze de regering-Vervoort voorstellen aanreikt die op korte termijn de situatie in de door prostitutie getroffen buurten moet verbeteren. ‘De verschillende diensten moeten samenwerken om de zaak aan te pakken.’ Anders blijft de kern van het probleem bestaan.

Wat moet de gewestregering doen?

Het eerste wat de regering-Vervoort moet doen is een gebied afbakenen waar raamprostitutie gecontroleerd kan plaatsvinden, zegt Vanden Borre. De N-VA legt hiervoor het Antwerpse model op tafel waarbij raamprostitutie in een geconcentreerde wijk gedoogd wordt in combinatie met een algemeen verbod op straatprostitutie. De hulp- en veiligheidsdiensten zijn sterk aanwezig in dit gebied met een controle op de hygiëne en werkomstandigheden. ‘Zo kan je ook beter nagaan of de eigenaars van de panden niet aan mensensmokkel doen en is er minder negatieve impact op de wijk.’ Daarnaast moet er ook een gecoördineerd beleid komen inzake sancties.

Volgens het federale kader is prostitutie niet illegaal, maar de criminele zaken die er gepaard mee kunnen gaan zoals uitbuiting en mensensmokkel zijn dat wel. Het federale kader bevat nog te veel grijze zones, zegt Vanden Borre. Er bestaat geen specifiek statuut voor sekswerkers waardoor ze weinig sociale rechten opbouwen. ‘Met de juiste omkadering zou dit wel mogelijk moeten kunnen zijn.’

Betere omstandigheden voor de sekswerkers

Door de regelgeving duidelijker te maken en in te zetten op het afbakenen van een geconcentreerd gebied voor sekswerk zullen ook de leef-en werkomstandigheden van de sekswerkers verbeteren. ‘Op dit moment vinden er schrijnende toestanden plaats en dat moet aangepakt worden.’ Door sekswerk beter te kaderen en uit de illegaliteit te halen zullen de omstandigheden beteren.

Het is absoluut niet de bedoeling om een repressief beleid te voeren, benadrukt Vanden Borre. ‘Wel moet er strenger opgetreden worden tegen straatprostitutie.’ Brussel zou het voorbeeld van Antwerpen moeten volgen.

Auteur artikel: Rani De Leeneer

Luister ook naar onze andere podcasts


Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

David Geens

David Geens is IT-engineer en bestuurder en investeerder in verschillende vennootschappen. Bij Doorbraak focust hij zich op de audiovisuele activiteiten zoals de podcast en video interviews.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.