JavaScript is required for this website to work.

Michael Verstraeten: ‘Partij vrijheid wil opnieuw de waarden van de Verlichting centraal stellen’

David Geens22/11/2021

foto ©

In het politieke landschap is een nieuwe partij geboren die opnieuw de mens centraal wil zetten. Verstraeten geeft meer uitleg in deze podcast.

De coronacrisis legt een brede onvrede met het beleid in onze maatschappij bloot. Naast de burgerbeweging Viruswaanzin zet Michael Verstraeten nu ook door met een nieuwe politieke partij met de naam Vrijheid. Met deze partij wil hij de basisprincipes van het humanisme opnieuw in de verf zetten. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Verstraeten meer uitleg over de nieuwe partij.

Meer dan een burgerbeweging

De oprichting is een samenloop van omstandigheden, zegt Verstraeten. Heel wat mensen die zich hebben aangesloten voelden zich reeds voor de coronacrisis niet meer vertegenwoordigd door een bestaande partij. ‘Kiezers die kritisch zijn over de aanpak van de coronacrisis hebben geen voeling meer met de traditionele partijen.’ Er is gebrek aan staatsmanschap en de idealen worden vaak opzij geschoven. De partij Vrijheid wil in eerste instantie naambekendheid krijgen bij het grote publiek en reeds wegen op het beleid nog voor er nieuwe verkiezingen zijn. ‘Het is gegroeid uit de burgerbeweging Viruswaanzin maar de partij is meer dan een burgerbeweging.’

Die nieuwe partij wordt geen partij van ontevredenen maar van mensen die iets anders willen, benadrukt Verstraeten. De mensen die zich aansloten zijn van mening dat de waarden van de verlichting verloren zijn gegaan door het politiek correct denken en moeten hersteld worden. ‘De coronacrisis is een hoogmis in het opzijzetten van de traditionele waarden van het humanisme.’

Een positief verschil maken

De nieuwe partij is grotendeels gegroeid uit ontevredenheid met het huidige beleid maar wil ook een positief verschil maken. Het partijprogramma is gericht op de herontdekking van de humanistische waarden en het centraal zetten van de mens in het beleid, zegt Verstraeten. ‘De staat is een agressieve en harde overheid geworden die veel druk zet op de mensen.’ Heel wat mensen kampen met angst over wat de toekomst zal brengen terwijl het doel van de overheid juist zou moeten zijn om mensen naar een hoger niveau te tillen, benadrukt Verstraeten.

Als voorbeeld haalt Verstraeten het afschaffen van de werkloosheidsuitkering aan. Nu lijkt het soms alsof niet werken een positief verhaal is, terwijl dit volgens de partij Vrijheid juist negatief is. ‘Mensen willen ingeschakeld worden in de maatschappij en zich belangrijk voelen.’ De mens moet centraal staan en ondersteund worden door de overheid om opnieuw aan de slag te gaan.

Vrijheid in het politieke spectrum

Situeert de nieuwe partij zich aan de linker -of rechterzijde van het politieke spectrum? Verstraeten vindt dit moeilijk eenduidig te bepalen. ‘Vrijheid is geen harde partij en is gewonnen voor de idee van zorg voor de mens.’ Daarnaast is het ook geen nationalistische partij, benadrukt Verstraeten. Economisch is de partij sterk gericht op het kapitalisme en een kleine overheid die privé-initiatieven zo vrij mogelijk laat. Verder vindt Vrijheid dat de overheid moet afgeslankt worden en dat er werk moet gemaakt worden van een eenheidsstatuut tussen bedienden en arbeiders.

Klimaatbeleid en Vrijheid

Voor Vrijheid zijn er drie belangrijke aspecten aan het beleidsthema klimaat. Eerst en vooral moeten we ons de vraag stellen of we als mens in staat zijn het wereldwijde klimaat te beheersen, zegt Verstraeten. ‘Dat is geen evidentie en er wordt te sterk de indruk gewekt dat de mens dit fenomeen kan beheersen.’ De maatregelen die genomen worden om een omschakeling van ons energiebeleid te bekomen zijn goede maatregelen, vindt Verstraeten, maar dit mag niet leiden tot een pestbeleid. Daarnaast gaat Vrijheid niet mee in het verhaal van het consuminderen, wat haaks staat op het beleid van ecologisten. ‘We moeten de kans geven aan realisme, ook in het klimaatbeleid.’ Ten slotte is de regionale productie belangrijk voor Vrijheid. De massaproductie die zich nu in China bevindt moet opnieuw naar Europa gebracht worden. ‘Dit heeft zowel voordelen op vlak van transport als op vlak van het verminderen van afhankelijkheid.’

Realisme met oog op verkiezingen

Vrijheid heeft de stevige ambitie om 15% van de kiezers te overtuigen. Er ligt opportuniteit in de mensen die blanco en ongeldig stemmen, zegt Verstraeten. ‘Daarnaast moeten kiezers niet vluchten naar de extremen om hun onvrede met het huidige beleid te tonen.’ Veel mensen zijn op zoek en wij bieden antwoord, benadrukt Verstraeten.

Verstraeten denkt niet dat de partij zal afgerekend worden op het feit dat hij de advocaat is van enkele zogenaamde virusontkenners. ‘Als advocaat sta je niet noodzakelijk achter het volledige gedachtengoed van de persoon die je verdedigt.’ Wel moet de vrije meningsuiting breed worden toegelaten.

Redacteur artikel: Rani De Leeneer

Categorieën
Tags

David Geens is IT-engineer en bestuurder en investeerder in verschillende vennootschappen. Bij Doorbraak focust hij zich op de audiovisuele activiteiten zoals de podcast en video interviews.

Commentaren en reacties