fbpx


Communautair
robrecht bothuyne

Robrecht Bothuyne : ‘Federale arbeidsmarktbeleid afstemmen op Vlaamse noden’
Vlaanderen heeft hoge amibties wanneer het gaat over werkgelegenheid en de arbeidsmarkt. Om deze ambities waar te maken moet er echter ook op het federale niveau heel wat gebeuren. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Robrecht Bothuyne, Vlaams Parlementslid voor CD&V, meer uitleg over de uitdagingen inzake werkgelegenheid.

De werkgelegenheidsconferentie

Zoals voorzien in het regeerakkoord wordt er ieder jaar een werkgelegenheidsconferentie georganiseerd. Dit jaar vond deze plaats op 7 en 8 september met als thema de harmonieuze eindloopbanen. Vanuit Vlaanderen werd er reeds voor de zomer een pakket met eisen op tafel gelegd over wat er op federaal niveau moet gebeuren om de Vlaamse arbeidsmarkt beter te laten werken. ‘Er is geen tijd te verliezen.’ Hopelijk komt minister Dermagne dus snel met concrete antwoorden op onze vragen, zegt Bothuyne.

Vlaanderen is reeds bevoegd voor grote aspecten van het werkgelegenheidsbeleid, maar sommige belangrijke bevoegdheden zitten nog op het federale niveau. Concreet heeft Vlaanderen een dertigtal actiepunten opgelijst waarin we hopen dat het federale niveau ofwel zijn beleid aanpast ofwel assymetrische beleid toestaat, zegt Bothuyne. Het gaat hierbij vooral over de begeleiding en vorming van werkzoekenden en het einde loopbaanbeleid.

Het streefdoel van de tewerkstellingsgraad

Een belangrijk doel blijft het streven naar een tewerkstellingsgraad van 80%, benadrukt Bothuyne. Zowel de Vlaamse als de federale regering onderstrepen dit. In Vlaanderen ligt deze doelstelling binnen handbereik maar Wallonië en Brussel hinken achterop.

De werkloosheid in Vlaanderen is laag maar toch zijn er nog heel wat werkzoekenden en mensen die langdurig ziek zijn. ‘Daar zit nog heel wat potentieel.’ Onder de langdurig zieken is er een groep die aangeeft te willen terugkeren naar de werkvloer. Deze mensen moeten hun weg naar de arbeidsmarkt terugvinden, vindt Bothuyne. Vlaanderen wil in dit kader de sociale voordelen loskoppelen van het statuut en koppelen aan het inkomen. ‘Zo hebben de mensen minder angst om terug aan de slag te gaan.’

De terugkeercoaches van Vandenbroucke

De federale regering zet in op terugkeercoaches die de langdurig zieken met zachte hand opnieuw naar de arbeidsmarkt moeten begeleiden. De vraag is of dit wel een nuttige bijdrage zal leven, zegt Vandenbroucke.’ Er is vooral nood aan snelheid en de terugkeercoaches mogen geen vertraging realiseren van dit proces.’ Hier is overleg over nodig met alle betrokken actoren maar zo ver is minister Vandenbroucke nog niet gekomen.

Aanpassing volgens de Vlaamse arbeidsmarkt

Een staatshervorming zit er niet meteen aan te komen en daarom vraagt Vlaanderen aan het federale niveau om het beleid aan te passen volgens de noden van de Vlaamse arbeidsmarkt. De verwijzing naar het federale kader mag geen status quo inhouden, zegt Bothuyne. ‘Zolang we maar de resulaten boeken die nodig zijn kan dit via een assymetrisch beleid of door aanpassing van het federale kader.’

Als de federale overheid wil bewijzen dat ze in staat zijn om een arbeidsmarktbeleid te voeren volgens de noden van Vlaanderen dan is dit hun laatste kand, benadrukt Bothuyne. ‘Als ze die kans grijpen dan kan het federale niveau zijn relevantie bewijzen in het kader van het arbeidsmarktbeleid.’

Vraagtekens bij de jobbonus

Het doel van de jobbonus wordt zeker niet in vraag gesteld, benadrukt Bothuyne. ‘Werken moet inderdaad lonen en het verschil tussen werken en niet werken moet groter worden.’ Overleg tussen het Vlaamse en federale niveau is hierin cruciaal. De middelen moeten ingezet worden om dit doel te bereiken maar naast de jobbonus zijn er nog andere mogelijkheden die moeten bekeken worden. Zo kan bijvoorbeeld kinderopvang goedkoper gemaakt worden om de drempels naar werk voor alleenstaande ouders weg te werken.

auteur artikel: Rani De Leeneer

Luister ook naar onze andere podcasts


Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

David Geens

David Geens is IT-engineer en bestuurder en investeerder in verschillende vennootschappen. Bij Doorbraak focust hij zich op de audiovisuele activiteiten zoals de podcast en video interviews.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.