fbpx


Ethiek, Multicultuur & samenleven, Politiek

Rondas over Calvo, Gollem en de Zonder-Haat-Staat
Beste luisteraar, Het is simpel, zei Kristof Calvo. Wat in het Capitool te Washington gebeurde is hier allang bezig. Met ‘hier’ bedoelde hij het Belgisch parlement. Volgens hem werd de bestorming van het Capitool gedreven door haat, meer zelfs, door het virus van de haat. Als een ware Cicero oreerde hij dat dit haatvirus het halfrond al had bereikt, en hij keek naar de banken van Vlaams Belang en N-VA. Maar er is hoop, zei hij, want wij – en…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Beste luisteraar,

Het is simpel, zei Kristof Calvo. Wat in het Capitool te Washington gebeurde is hier allang bezig. Met ‘hier’ bedoelde hij het Belgisch parlement. Volgens hem werd de bestorming van het Capitool gedreven door haat, meer zelfs, door het virus van de haat. Als een ware Cicero oreerde hij dat dit haatvirus het halfrond al had bereikt, en hij keek naar de banken van Vlaams Belang en N-VA. Maar er is hoop, zei hij, want wij – en met dat wij bedoelde hij alle andere partijen – allemaal samen zijn wij het vaccin tegen de haat. Het vaccin Calvo tegen de haatvirussen Peter De Roover en Van Grieken. Een wij-zij-doordenkertje.

Met die haat is Kristof Calvo al een hele tijd bezig. Vier jaar geleden, in 2016 bij het aantreden van Donald Trump als president vertelde hij hetzelfde, maar dan zonder de peper van virus en vaccin. Toen moest het resultaat van de Amerikaanse verkiezingen een wake-up call zijn tegen de haat en de angst die door nationalisme en populisme worden uitgezaaid. Niet dat hij daarin origineel was; bestrijding van angst en haat behoort allang tot het discours van politiek correct links en liberaal.

In 2006 kregen de Antwerpenaren de campagne Zonder Haat Straat aan hun gevels gesmeerd als een stigma dat hen voor altijd aan hun diep racisme moest herinneren: waren zij niet allen gezamenlijk schuldig aan de moord op de tweejarige Luna en haar oppas Oulemata? ‘Een positieve campagne’ noemden de initiatiefnemers van ABVV dit. Maar doordat een straat – meestal ongevraagd – zich tot ‘zonder haatstraat’ kon uitroepen, werden de straten die dat niet deden gereduceerd tot haatdragende, racistische plekken waarvan de bewoners voor verkeerde partijen hadden gestemd.

Van angstmars tot haatmars

U weet dat er een reusachtige assisenzaak op komst is om de aanslagplegers van 2016 (Zaventem en het Brusselse metrostation Maalbeek) te berechten. Ook toen reageerden de politiek correcte verenigingen, weliswaar niet met straatnaambordjes maar met een heuse mars. Deze manifestatie heeft een merkwaardige geschiedenis. De aanslagen gebeurden op 22 maart 2016. De regering gelastte een oorspronkelijk geplande mars op 27 maart af omdat ze aanslagen met camions vreesde, zodat de organisatoren naar 18 april moesten uitwijken.

Met 7000 betogers werd deze optocht, nochtans gesteund door tweehonderd organisaties, een totale flop. Dat kwam omdat de bedoeling ervan nooit duidelijk werd. Potentiële deelnemers zouden uiteraard tegen islamistisch geweld komen betogen, maar dat was allerminst de bedoeling van mensen als Eric Corijn en Wouter Hillaert van Hart boven Hard. Tegen jihadisten betogen zou maar verdeeldheid teweegbrengen en zij stonden voor eenheid van het land, waarmee vooral bedoeld werd dat de islam met de aanslagen niets te maken had.

Onder welke vlag moest er nu gemarcheerd worden? Tegen de angst, was het eerste idee. Hillaert, toen redacteur van het tijdschrift rekto:verso, maakte alvast een themanummer over de angst. Wiens angst? Uiteraard de angst van wie vreest in zo’n aanslag om te komen. Was dat volgens deze organisatoren een terechte angst? Neen, want volgens de correcte mening toen en nu was de kans om door een bijensteek om te komen veel groter dan door een islamist vermoord te worden. Dus luidde het consigne – die gasten hanteren nog altijd een militair-communistische terminologie – het consigne luidde dus, mars tegen de angst. Tegen onze onterechte angst.

Iemand van het comité moet al snel ingezien hebben dat tegen de angst marcheren tot misverstanden leidt. Tegen angst valt er niet te marcheren. Kortom, dit was geen wervende slogan. Ergens tussen 27 maart (de afgelaste angstmars) en 18 april werd de angst vervangen door wat er volgens deze denkers het dichtste bij lag: de haat. Mars tegen de haat. Niet tegen de haat van de aanslagplegers, maar tegen de wederhaat van de potentiële slachtoffers. Tegen onze haat. Merkwaardig hoe men de haat heeft doen verhuizen van de oorspronkelijke haatdragers en haatzaaiers naar hun slachtoffers. Haat werd toegeschreven aan de reactie op de haatideologie die onze samenlevingen verwoest.

Yoda, Macron, Somers en Van Rompuy

De werkelijke boosdoener is weliswaar angst die haat opwekt, maar de politiek correcte scene vindt het nuttiger om het afgeleide, namelijk de haat te viseren. Wie is de bedenker van dit mechanisme?

Ik zal het u zeggen: het is de muppet-achtige pop uit Star Wars (eind jaren zeventig), de wijze maar onooglijke Yoda, een soort Gollem met flaporen. Hij is het die in de eerste aflevering The Phantom Menace de onsterfelijke woorden spreekt: Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Vrees is de weg naar de duisternis. Vrees leidt tot woede. Woede leidt tot haat. Haat leidt tot lijden.

Dit is het wat Bart De Wever, die meer voor de figuur van Darth Vader te vinden is, het ‘geneuzel van die Yoda’ noemt. Maar waar had George Lucas, de bedenker en maker van Star Wars, dit dan vandaan? Van de twaalfde-eeuwse Spaanse moslimfilosoof Averroës zeggen de Fransen. L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Voilà l’équation. Onlangs nog besloot president Emmanuel Macron zijn redevoering tegen het islamitisch separatisme met dit citaat. Staat altijd goed, citaat van een verlichte moslim. Jammer genoeg lijkt Averroës dit van George Lucas te hebben afgeschreven… die het zelf wellicht had van een Amerikaanse Anglicaanse bisschop die met deze wijze zin in 1947 een mogelijke atoomoorlog wou afwenden.

Wat politiek verlichte denkers niet belette om te doen alsof ze het angst-haatmechanisme zelf hadden uitgevonden. Calvo staat hier niet alleen. In zijn boekje De strijd om de stad weet Bart Somers te melden dat de populisten ‘de angst oppoken en haar omsmeden tot haat tegen medemensen en politieke tegenstanders’. Of de Nederlandse beroepswaarschuwer Geert Mak, die de inspanningen van de Nederlandse regering na de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh als volgt karakteriseert: ‘Hier wordt bovenal een vijandbeeld geschapen. En een vijand schept angst. En angst schept macht’.

U ziet, er zijn varianten, maar alle komen ze neer op een verwerping van het nationalisme. Zoals onze Vlaamse liefhebber van misplaatste diepzinnigheden Herman Van Rompuy ten overvloede stelt: ‘Angst is de grootste vijand van Europa. Angst leidt tot egoïsme, egoïsme leidt tot nationalisme, en nationalisme leidt tot oorlog.’ Bijna zo goed als Calvo! Samenvattend zou men kunnen stellen dat vooral de keuze voor partijen buiten de christelijk-socialistisch-liberale consensus door haat geïnspireerd is. Het haatverwijt is een doodknuppel.

In staat van haat

Het lijken me vooral de politiek correcte linkse en woke wereldverbeteraars te zijn die, door haat bezeten, met de haatknuppel slingeren. Het is dan ook bij hen dat de haat als motor fungeert; zij zijn het die zich, indien niet in staat van oorlog, dan toch in staat van haat bevinden, en état de haine (André Glucksmann). Hun wereldwijd ongeziene haat is vergelijkbaar met die van de enragés tijdens de Franse Revolutie.

Zij zijn het die in zichzelf ‘We hates it, we hates it, we hates it forever’ lopen te sissen. Gollum komt er tenminste voor uit, voor zijn haat tegen de ‘hobbitses’.

J’ai la haine, luidt een relatief jonge uitdrukking in het Frans. Een voorwerpsloze haat, net zoals de angst zonder voorwerp is. Des te gemakkelijker te vervolgen. Onze vermeende haat is inderdaad voorwerp van juridische vervolging geworden. De haatwetgeving van vandaag bestaat in feite uit gecodificeerde politieke correctheid, die geen haat bij zichzelf herkent maar slechts haat bij de politieke tegenstrevers veronderstelt. En Quick zal er zich eens mee bemoeien.

Quick, Calvo, Gollem en de Yoda: vier ruitertjes van de apocalyps.

Luister ook naar onze andere podcasts


[ARForms id=103]

Jean-Pierre Rondas

De auteur is voorzitter van Stem in 't Kapittel vzw, de uitgever van Doorbraak

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.