fbpx


Multicultuur & samenleven, Politiek

Sam van Rooy: ‘Waarom mogen we niet weten wat migratie kost?’
De economische impact van migratie op alle aspecten van onze samenleving blijft een taboe. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Sam van Rooy, Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang, meer uitleg over de reden waarom hij dit taboe wil laten sneuvelen.

Kosten migratie, nog steeds een taboe

Men weet goed dat de migratiestromen sinds de jaren zestig vooral geld kosten en amper iets opbrengen, zegt van Rooy. ‘Er is een besef dat veel Vlamingen het niet zouden pikken moest er meer bekend gemaakt worden over hoeveel aan belastinggeld de migratiestromen kosten.’ van Rooy benadrukt dat hij hiermee niet bedoelt dat iedere individuele migrant ons geld kost, er komen immers ook mensen België binnen die geld opbrengen. Maar de kosten en baten bij elkaar opgeteld staat het volgens van Rooy vast dat migratie een grote kost inhoudt.

In Nederland is het taboe rond de migratiekost al veel langer gesneuveld dan in België. Uit Nederlandse studies blijkt dat de kost van migratie van de afgelopen decennia over meer dan 100 miljard euro gaat. In België zal dit bedrag ongeveer even hoog uitvallen. Het taboe rond de migratiekost ligt in lijn met andere taboes die te maken hebben met migratie zoals veiligheid en cultuur, zegt van Rooy. ‘Met het Vlaams Belang proberen wij deze taboes te doen sneuvelen.’

Nood aan een correctie studie

De studie rond de economische impact van immigratie uitgevoerd door de Nationale Bank verliep volgens van Rooy niet helemaal correct. Deze studie werd in 2018 besteld op vraag van toenmalig minister van financiën Johan Van Overtveldt en staatsecretaris voor asiel en migratie Theo Francken en moest de impact van immigratie op de arbeidsmarkt en overheidsfinanciën in kaart brengen. De resultaten lieten lang op zich wachten en kwamen er pas in 2020. Het werd al snel duidelijk dat deze studie zeer misleidend was en slecht werd uitgevoerd, zegt van Rooy. ‘De conclusie was een vorm van fake news.’ De Nationale bank had enkele kostenposten niet meegerekend en bovendien werd er geen generatierekening toegepast. ‘De volledige levensloop van een migrant moet in rekening genomen worden.’ De conclusie was zelfs dat een tweede generatie allochtone Belg meer opbrengt dan een autochtone Vlaming. Volgens van Rooy klopt deze conclusie niet omdat de generatierekening niet in de studie werd meegenomen.

Van Rooy heeft samen met enkele collega’s een resolutie ingediend om op Vlaams niveau een nieuwe studie te laten uitvoeren. ‘Het is duidelijk dat het taboe nog niet is gesneuveld want deze resolutie werd weggestemd door de meerderheidspartijen.’ N-VA stemt op Vlaams niveau dus een resolutie weg die ze op federaal niveau zelf indient, benadrukt van Rooy. Het is nochtans nuttig om deze berekening ook op Vlaams niveau te doen. De Vlaamse arbeidsmarkt verschilt immers fundamenteel met de Waalse.

Een onafhankelijke studie, maar door wie?

Los van bij wie deze studie besteld wordt, de Nationale bank of de universiteiten, moet er door de overheid een aantal modaliteiten worden meegegeven, vindt van Rooy. Er moet uitdrukkelijk worden gezegd dat alle kostenposten in rekening moeten gebracht worden. Bovendien is het wenselijk om de studie te laten uitvoeren door een buitenlandse instantie. Er zijn opties genoeg om dit op een degelijke en onafhankelijke manier te laten uitvoeren, zegt van Rooy.

Volgens van Rooy staat het als een paal boven water dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen de verschillende nationaliteiten van migranten. Uit buitenlandse studies blijkt immers dat bepaalde nationaliteiten ons systematisch verarmen, zegt van Rooy. ‘We moeten hieruit leren en zo naar een migratiemodel evolueren waarbij we kiezen wie we hier binnenlaten.’ Van Rooy wil ook af van de idee dat we migratie nodig hebben om de vergrijzing op te vangen. ‘Dat is een pleister op een houten been.’ Wel is het zo dat we in bepaalde sectoren moeten openstaan voor mensen uit het buitenland die hier komen werken.

Redacteur artikel: Rani De Leeneer

Luister ook naar onze andere podcasts


Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

David Geens

David Geens is IT-engineer en bestuurder en investeerder in verschillende vennootschappen. Bij Doorbraak focust hij zich op de audiovisuele activiteiten zoals de podcast en video interviews.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.