Politiek

Het briefje van Bleker

Dat de constituerende machten in Noordwest-Europa zich in een schizofrene situatie bevinden, weten we al sinds de twee lijvige boeken over media en politiek van onze collega Frank Thevissen (Media en journalistiek in Vlaanderen en De vierde onmacht, Van Halewyck). In Nederland, net als in België, is de verstrengeling van politiek en media zo sterk, dat je je de vraag kunt stellen wie aan wiens touwtjes danst.

Geschiedenis

Nationalisme, naties en staten

Voor me ligt een turf van 703 blz. onder de titel Nationalisme, naties en staten. Europa vanaf circa 1800 tot heden. Het is een in hoofdzaak historisch werk, dat de rol van nationalisme in de genoemde politieke geschiedenis wil belichten.

Politiek

Hun Amerika’s

De bundel Mijn Amerika verzamelt 21 Vlamingen en Nederlanders die een bijzondere band hebben met de States. Dit boek lijdt aan het euvel dat al dat soort boeken onvermijdelijk kenmerkt.

Politiek

De ware De Wever

Wat is dat toch met die obsessie voor Bart De Wever? Een boek, een heel boek, 222 pagina’s besteedde politiek journalist Kristof Windels van De Morgen aan – wat hij noemt – De ware De Wever, meteen de titel van het boek dat de N-VA-voorzitter – aldus de cover – met zichzelf confronteert.

Geschiedenis, Politiek

België-Belgique

België heeft geen nationale media, geen nationale publieke opinie en ook geen nationaal collectief geheugen. De verschillende landsdelen herinneren zich de sleutelperiodes in de geschiedenis fundamenteel anders. 

Politiek

Eén tegen allen

Dit is een vreemd boek. Het heten ‘memoires’ te zijn, maar zijn volgens de protagonist het resultaat van acht uur interview. Memoires van iemand die amper 60 is.

Politiek

Vrijheid

Voor mij ligt het nieuwe geschrift van Zijne Arrogantie, EU-Commissaris Karel De Gucht, lid van de kleine club van staatslui die aan wereldpolitiek plegen te doen en dus ver verheven staan boven het nationale politieke gekriel.

Geen categorie

Voor Vlaanderen, Volk en Führer

In Voor Vlaanderen, Volk en Führer onderzoekt de Gentse historica Aline Sax de motieven van gestrafte collaborateurs tijdens WO II. Waarom stapten ze in de collaboratie? Welke redenen hadden ze om te kiezen voor – al dan niet verregaande – samenwerking met een moorddadig regime?

Politiek

Links-liberalisme

Links-liberalisme is, zoals de gewezen fractieleider van Volksunie en Spirit opmerkt, ‘minder expliciet aanwezig’ in Vlaanderen dan in Nederland.

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans