fbpx

Archieven: Recensies

Drang nach Westen. De fundamenten van de Duitse Flamenpolitik (1870-1914)

Het voorliggende boek is de uitgegeven versie van een doctoraal proefschrift. Hierin bestudeert Bruno Yammine op gedetailleerde wijze de Duitse invloed op de Vlaamse Beweging tussen vooral 1880 en het einde van 1914. Vooral het lobbyen van de drukkingsgroep Alldeutscher Verband weerhield zijn aandacht. Onder meer aan het tijdschrift Germania (1898-1905) wijdde hij een minutieus onderzoek. In zijn gedegen studie maakt Yammine de stelling hard dat er vóór 1914 nog geen anti-Belgische trend binnen de Vlaamse Beweging bestond, ook niet bij de radicalen rond het maandblad Bestuurlijke Scheiding (1914).

Het is maar een peiling. Opiniepeilingen in de media: van wetenschap tot wichelarij?

Wie gelooft die peilers nog? En de peilingenduiders? Als je het jongste boek van Frank Thevissen mag geloven, moet je in de toekomst wel met een wijde boog om opiniepeilingen heen lopen, en meteen ook alle verslaggeving hierrond in krant en op tv links laten liggen. Onbetrouwbaar, zo niet de peilingen, dan toch de peilers, de interpretaties of de verslaggevers.

Het gespleten geweten

Een nogal Suske-en-Wiske-achtige allitererende titel. Voor een nogal ongemakkelijk pamflet. Gantman mag dan een vriend zijn van de Vlaamse emancipatiebeweging, wie te veel sympathie heeft voor de Palestijnse emancipatiebeweging – en dus kritiek heeft voor Israël, steekt hij met neo-, post en andere nazi’s in dezelfde antisemitische zak als holocaustontkenners en ander tuig. Genuanceerd is hij niet!

Eigen volk eerst?

Selahattin Koçak, Eigen volk eerst? Borgerhoff & Lamberigts, 256 blz., € 22,50, isbn 978 90 8931 212 9
besproken door: Peter De Roover

Waarheen met België?

Harry Van Velthoven, Waarheen met België? Van taalstrijd tot communautaire conflicten. Een selectie uit 35 jaar wetenschappelijk onderzoek. ASP, 368 blz., € 25,00, 978 90 5487 875 9 recensent: Karl Drabbe

Turbulent Turkije

Dirk Rochtus, Turbulent Turkije. Europese of Aziatische tijger? Pelckmans, 184 blz.,€18,50, isbn 978 90 2896 492 1 Author review: Katleen Van den Heuvel

De val van het Westen

De val van het Westen is een magistraal meesterwerk. Hoewel dat een tautologische zin is, waarmee ik een recensie van een 879 pagina’s tellend historisch werk dreig te bagatelliseren, is het een feit. Ik zou de recensie tot die zin kunnen beperken.

Bloedgetuigen

Het is ambitieus om een boek te schrijven waarin een eeuw (of een oorlog) het hoofdpersonage is. Dat is de bedoeling van Bloedgetuigen van Johan de Boose.

Koning zonder land

Steven Samyn en Martin Buxant, Koning zonder land. De toekomst van de Belgische monarchie in woelige tijden. De Bezige Bij, 175 blz., €17,90, isbn 978 90 234 5874 6
Author review: KDr

De jacht op de flaminganten

Jos Monballyu, De jacht op de flaminganten. Strafrechterlijke repressie van de Vlaamsgezinde militairen aan het IJzerfront. De Klaproos, 237 blz., €34,50, isbn 90 5508 109 7 Author review: PB

Over het kanaal

Annelies Beck, Over het kanaal. De Geus, 320 blz., €19,90, isbn 978 90 4451 728 6 Author review: PDR

Atlas des Nations sans État en Europe

Mikael Bodlore-Penlaez (red.), Atlas des Nations sans État en Europe; Peuples minoritaires en quête de reconnaissance Editions Yoran Embanner, 159 blz, €25,00, isbn 978 2 914855 71 6

Author review: PB

Student in het verzet. Mijn herinneringen

Karel Poma, Student in het verzet. Mijn herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Liberaal Archief, 111 blz., € 15,00 (incl. verzendkosten), tel. 09 221 75 05, www.liberaalarchief.be Author review: KDr.