Geen categorie

Strijden om taal. De Belgische taalkwestie in historisch perspectief.

Els Witte en Harry Van Velthoven, twee uitmuntende taalstrijd-specialisten, herwerkten vorige publicaties in het pas verschenen Strijden om taal. De Belgische taalkwestie in historisch perspectief.

Ze behandelen de taalpolitiek in België, vertrekkend van de Franse en ‘Hollandse’ periode, om te eindigen in de europeaniserende context van vandaag.

Het nationaliteitenvraagstuk van België is al lang geen (pure) taalkwestie meer, maar het belang was en blijft groot. Een constante vormt de inconsequentie van de Franstaligen. Zij liggen aan de basis van het territorialiteitsbeginsel, uit vrees voor de vernederlandsing van Wallonië. Maar voor Vlaanderen blijven ze tot vandaag aandringen op het personaliteitsbeginsel. ‘De Franstaligen vroegen voor zichzelf wat ze de andere taalgemeenschap niet toestonden’, vatten Witte en Van Velthoven samen.

Het boek besteedt ook aandacht aan de nieuwe, Europese dimensie, waaruit we leren dat ‘Europa’ wel oren heeft naar de Franstalige interpretatie van de faciliteitenregeling.

We blijven op onze honger als we zoeken naar de oorzaken van de blijvende verfransing van Vlaams-Brabant. De tijd dat de Franse taal politiek, sociologisch en economisch domineerde, ligt ver achter ons. Maar de tendens tot verfransing droogde niet op. De auteurs gaan maar zijdelings in op de vraag hoe dat moet worden verklaard.

Het boek behandelt deze bloedernstige materie altijd even serieus. De auteurs gaan strikt methodologisch-wetenschappelijk te werk, zonder te vervallen in academisch jargon, maar op enig frivool taalgebruik laten ze zich evenmin betrappen.

Reacties

Boekgegevens

Titel
Strijden om taal. De Belgische taalkwestie in historisch perspectief.
Auteur
Els Witte, Harry Van Velthoven
Koop dit boek op bol.com

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans