fbpx


Binnenland, Communautair

Resultaten geflopte ‘burgerbevraging’ laten nog wel even op zich wachten

Geduld is een schone zaakHoe zou het zijn met ‘Een land voor de toekomst’? Sinds we hier op 1 juli schreven dat de ‘burgerbevraging’ een nóg groter fiasco is dan tot dan toe was gezegd, viel daar niets meer over te vernemen. De Kamer van Volksvertegenwoordigers trok half juli met zomerreces en er konden geen vragen worden gesteld aan de twee bevoegde ministers. Het duo zelf, Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR), dat zich al enkele keren in acrobatische bochten had moeten wringen…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Hoe zou het zijn met ‘Een land voor de toekomst’? Sinds we hier op 1 juli schreven dat de ‘burgerbevraging’ een nóg groter fiasco is dan tot dan toe was gezegd, viel daar niets meer over te vernemen. De Kamer van Volksvertegenwoordigers trok half juli met zomerreces en er konden geen vragen worden gesteld aan de twee bevoegde ministers. Het duo zelf, Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR), dat zich al enkele keren in acrobatische bochten had moeten wringen om de mislukking te verbloemen, nam begrijpelijkerwijze niet zelf het initiatief om over de zaak te communiceren.

14.515 deelnemers

Het parlementair reces is voorbij. Gisteren vergaderde de Kamercommissie voor Grondwet en Institutionele Vernieuwing. Dankzij de vragen van Barbara Pas (Vlaams Belang), Kristof Calvo (Groen) en François De Smet (DéFi), en het antwoord van minister Clarinval, zijn we weer bij en weten we hoe het ‘land voor de toekomst’ er voor staat. Maar laten wij eerst even kort recapituleren.

Van 25 april tot 5 juni konden de ruim acht miljoen Belgen van 16 jaar en ouder op het platform ‘Een land voor de toekomst’ hun mening geven, ideeën spuien en aanbevelingen verstrekken over de structuren van de Belgische staat en over de evolutie van onze democratie.

Aanvankelijk heette het dat een recordaantal van ‘ruim 19.000’ burgers aan het volksvermaak had deelgenomen en samen zo’n 75.000 antwoorden had afgescheiden. Uiteindelijk bleek dat weliswaar 18.833 Belgen een ‘account’ hadden aangemaakt, maar slechts 14.515 van hen effectief aan de bevraging hebben deelgenomen – 0,18 procent van de ‘populatie’ zouden statistici zeggen. Samen hebben ze  71.650 antwoorden op de vragen gegeven en 3.319 voorstellen ingediend.

Semantische analyse

Omdat ervan is uitgegaan dat het lezen en verwerken van al die antwoorden en voorstellen geen mensenwerk is, wordt er ‘artificiële intelligentie’ ingezet om ze aan een ‘semantische analyse’ te onderwerpen. Begin mei hadden zich daar twee kandidaten voor aangediend, maar omdat hun offertes onregelmatig waren, werd de overheidsopdracht geannuleerd en overgedaan. Op de vervaldag, 23 juni, hadden de twee kandidaten een nieuwe offerte ingediend. Het laatste dat we daar, eind juni, van hoorden, was dat de offertes in onderzoek waren en voor de ‘semantische analyse’ een termijn van tien weken uitgetrokken was.

Sindsdien, zo bleek gisteren in de Kamercommissie, is er enig schot in de zaak gekomen. Van de twee offertes voldeed dat van Textgain niet aan de voorwaarden, zodat de analyseopdracht op 10 augustus is gegund aan Belighted, een in 2008 opgericht softwarebedrijf met zetel in Ottignies-Louvain-la-Neuve. Geraamde kostprijs van de operatie: 363.605 euro, btw inbegrepen (wat – het dient gezegd – minder is dan de 500.000 euro die de federale regering begroot had).

Januari

Belighted heeft tien weken gekregen om het licht van de ‘semantische analyse’ over de stapel antwoorden en voorstellen te laten schijnen. De opdracht loopt tot 25 oktober. Het bedrijf zal daar een samenvattend verslag van maken. Op basis daarvan zal het wetenschappelijk comité dat de ‘burgerbevraging’ begeleidt ‘een verslag opstellen waarin de aanbevelingen en de bijdragen van de burgers worden geconsolideerd’. Dat eindverslag zal in januari 2023 gepubliceerd en aan de federale regering, het parlement en de politieke partijen bezorgd worden.

Wie wil weten hoe ‘de burger’ de toekomst van zijn land en zijn ‘land voor de toekomst’ ziet, moet dus nog vier maanden geduld hebben.

Kristof Calvo herinnerde er gisteren aan dat het vervolgens aan de Kamer is om aan het werk te gaan. Het was immers van meet af aan de bedoeling de resultaten van de ‘burgerbevraging’ te bespreken in ‘gemengde commissies’ van parlementsleden en bij lottrekking geselecteerde burgers. Daarvoor moet nog een wet uitgevaardigd en het Kamerreglement gewijzigd worden. Calvo betreurde ‘de totale stilstand en stilte’ op dat vlak.

Splitsing gezondheidszorg

Tijdens dezelfde commissievergadering polste Barbara Pas minister Verlinden over de stand van de zaken in de splitsing van de gezondheidszorg.

Ter herinnering: de toezegging dat gezondheidszorg nog ‘tijdens deze legislatuur’ – dus vóór de verkiezingen van 2024 – volledig naar de gemeenschappen gaat, is een van de prijzen die toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Coens zich liet betalen om in de herfst van 2020 tot de Vivaldi-coalitie toe te treden. Natuurlijk werd dat niet met zoveel en in die woorden in het regeerakkoord gezet. Daar luidt het omfloerst: ‘De regering wenst in ieder geval tijdens deze legislatuur wetteksten te integreren betreffende een meer homogene bevoegdheidsverdeling op het vlak van gezondheidszorg. De bedoeling is een zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt (gefedereerde entiteiten) zonder dat aan de solidaire financiering wordt geraakt.’

Consultatieronde

In haar antwoord op de vraag van Pas hoe ver het met de uitvoering van die toezegging staat, kwam Verlinden niet verder dan de bekentenis dat het niet vooruitgaat. Samen met Clarinval heeft ze de voorbije maanden de vicepremiers van de regeringspartijen geraadpleegd ‘over de implementatie en de uitvoering van de passages over de staatshervorming in het regeerakkoord’, in het bijzonder de gezondheidszorg. Met de ene vicepremier is het gesprek  diepgaander geweest dan met de andere, zei Verlinden.

Nu de consultatieronde is afgelopen, is het aan de federale regering om af te spreken hoe met de uitkomst ervan verder wordt gegaan. Dat is in elk geval niet voor morgen, want het zal gebeuren samen met de verslagen van de ambtelijke werkgroepen die de bevoegdheidsverdeling onder de loep nemen – en drie van die werkgroepen zijn nog niet klaar.

Rode lijn?

‘Persoonlijk had ik liever verder gestaan’, zei Verlinden. Ze bevestigde ‘uitdrukkelijk dat het nog altijd mijn ambitie is, alsook die van mijn partij, om het regeerakkoord op dit punt uit te voeren’.

Le président de mon parti s’exprimera sans doute à un moment donné’, zei Verlinden hierover al op 14 februari in Le Soir (De voorzitter van mij partij zal zich hier op een bepaald moment ongetwijfeld over uitspreken, red.) Coens is intussen vervangen en opgevolgd door Sammy Mahdi. Nu die zich  op het Vlaamse beleidsniveau ‘geëxprimeerd’ heeft over de indexering van de kinderbijslag en een naar eigen zeggen ‘rode lijn’ getrokken heeft, nadert ongetwijfeld het ‘moment donné’ waarop Mahdi zich op het federale beleidsniveau zal ‘exprimeren’ over de splitsing van de gezondheidszorg. Trekt hij dan ook een rode lijn?

Mark Deweerdt

Mark Deweerdt (1952) was journalist bij De Standaard en De Financieel-Ekonomische Tijd/De Tijd, en schreef als kabinetsmedewerker toespraken en teksten voor Yves Leterme, Kris Peeters, Herman Van Rompuy en Geert Bourgeois.