fbpx


Multicultuur & samenleven

Het seculiere fundamentalisme van de N-VA

N-VA is illiberaler dan ooit


fundamentalisme

De laatste jaren is de N-VA resoluut opgeschoven naar het illliberale anti-islamitische kamp, aangemoedigd door de influx van een hele reeks luidruchtige, activistische seculiere fundamentalisten in de partij die hun levenswijze en opvattingen aan iedereen willen opdringen. Een recente campagnevideo van Fons Duchateau illustreert dit op perfecte wijze.

Daarin pakt Duchateau uit met zijn weigering om boerkini’s toe te laten in Antwerpse zwembaden en zo het precedent van Gent te volgen, dat hier in een gerechtelijk besluit toe verplicht werd. De reden? Hetzelfde vermoeide liedje over ‘gelijke rechten’ en ‘islamisering’ dat we sinds jaar en dag gewend zijn bij het Belang. Geen wonder dat ze het cordon willen handhaven: het scheelt niet veel of men zou het verschil de twee partijen niet meer kunnen zien.

Gelovigen bestaan echt

Dit gaat een vermoeiend stuk worden. Niet alleen voor U, beste lezer, maar ook voor mij. Want ik ga gewoon weer herhalen wat ik al talloze malen heb geschreven, maar waar men blijkbaar nooit naar wenst te luisteren. Bij politici is de reden hiervoor niet bijzonder moeilijk te achterhalen: ze moeten stemmen ronselen en de achterban tevreden stellen, zelfs ten koste van consistentie en logica. In zijn op Doorbraak gepubliceerde toespraak naar aanleiding van de publicatie het nieuwe boek van Darya Safai (de aanvoerder van de anti-islammeute bij de NVA) geeft Theo Francken hier ook blijk van.

In weerwil van zijn goedkope slogan dat hij vindt dat er ‘een probleem is in de islam en niet met de islam’ slaagt hij er toch telkens weer in de fundamenten van de religie aan te vallen. Zo veroordeelt hij sharia omdat het de dood van homoseksuelen zou voorschrijven (een onwaarheid waarmee ik hier afreken), niet-wetend dat islam zonder sharia even onmogelijk is als jodendom zonder halacha of boeddhisme zonder de edele achtvoudige weg.

Tevens herhaalt hij de mythe, populair in extreemrechtse kringen, dat het Iraanse religieuze politieke systeem ‘opgelegd’ geweest zou zijn door de kwade ayatollahs, in weerwil van het feit dat meer dan 99% van de kiezers voor de huidige grondwet gestemd heeft in de nasleep van de Iraanse Revolutie in een referendum dat algemeen erkend wordt als democratisch. Tevens stelde het  Center for International and Security Studies in een onderzoek in 2009 vast dat ‘Iraniërs over het algemeen steun betuigen voor hun huidige staatsvorm. Negen van de tien zeggen tevreden te zijn met het systeem, en zes van de tien [om precies te zijn 62%, nvda] geven hun goedkeuring voor het hebben van een orgaan van religieuze geleerden met het vermogen om wetten te blokkeren.’ Slechts 24% zegt er expliciet tegen te zijn. Duchateau begaat dezelfde misstap: zijn campagnevideo stelt dat niemand gelooft dat de boerkini een vrije keuze kan zijn.

Promiscuïteit

Dit lijkt zeer sterk op de argumenten die religieuze fanatici gebruikten tijdens de godsdienstoorlogen van de 16de en 17de eeuwen: dat de waarheid zo duidelijk is, dat elke afwijking ervan een teken is van verborgen kwaadaardigheid. De seculiere fanatici, die bij ons zeer goed vertegenwoordigd zijn bij de N-VA, kunnen zich niet voorstellen dat er mensen zijn die werkelijk geloven in God en de profeten en de engelen en de heilige boeken, en die wensen te leven op een traditionele manier waarbij kuisheid, huwelijk, familieleven, preutsheid, seksuele terughoudendheid, enz. hoog in het vaandel worden gedragen. Daarom moet dat alles wel veroorzaakt zijn door onderdrukking en geweld.

Dit is echter gewoonweg onwaar. Zo stelde een studie van Gallup die gerapporteerd werd door de New York Times vast dat vrouwen in de moslimwereld helemaal niet vinden dat ze onderdrukt zijn, en dat hun voornaamste kritiekpunt tegenover het Westen gaat over de pornografische en promiscue Hollywood-cultuur die vrouwen in hun ogen verlaagt.

De hoofddoek en de boerkini, maar ook de regels aangaande contacten tussen mannen en vrouwen, gaan helemaal niet over ongelijkheid, integendeel. Ze zijn de uitdrukking van een bepaalde morele opvattingen. Dit wordt aangetoond door het feit dat steun voor gelijke rechten in de moslimwereld zeer hoog is: een onderzoek (pdf) van de Council on Foreign Relations (die het kwalitatieve tijdschrift Foreign Policy publiceren) constateerde het volgende:

‘Support for equal rights is also robust in all Muslim counties. Large majorities said it is important in Iran (78 percent), Jordan (83 percent), Azerbaijan (85 percent), Egypt (90 percent), Indonesia (91 percent), Turkey (91 percent), and the Palestinian Territories (83 percent).’

Moslims zien naaktheid, promiscuïteit, voor-en buitenhuwelijkse gemeenschap, enz. gewoon niet als een uitdrukking van gelijkheid, integendeel. Een pornografische naaktheidscultuur betekent juist de onderwerping van de vrouw aan mannelijke verlangens en lusten, waardoor ze verwordt tot een seksobject. De hoofddoek is in die optiek juist een teken van rebellie: een vrouw hoeft geen mannen te plezieren om een waarde te hebben, ze hoeft helemaal niet mooi te zijn. Ze is gelijkwaardig menselijk wezen, begiftigd met rede en intellect. Het interesseert me niet hoe een vrouw eruitziet, maar wat er in haar hoofd zit.

Vrijheid

We constateren dus dat er twee tegengestelde morele visies bestaan in de samenleving, waarvoor een wordt gedeeld door alle traditionele religies, en de ander door meer wereldse, seculiere mensen. Wat doen we dan in een liberale samenleving?

De Verlichting heeft ons de weg gewezen: de staat trachten te kapen om de eigen visie aan iedereen op te leggen leidt tot nodeloos conflict en miserie, en betekent het einde van alle vrijheid. Daarom houden we de overheid hierbuiten, en laten we iedereen zelfstandig beslissen waar hij in gelooft en hoe hij wenst te leven. Ouders kunnen hun levenswijze en opvattingen doorgeven aan hun kinderen, maar deze zijn na hun 18de vrij om te beslissen wat ze doen en laten. De staat moet die vrijheid garanderen, en wanneer er in bepaalde gemeenschappen of gebieden structurele problemen bestaan, moet ze daar extra hard optreden.

Maar het voornaamste is dat de vrijheid zoveel mogelijk gemaximaliseerd moet worden. Dat de boerkini toegelaten wordt in zwembaden is dus geen speciale religieuze eis: alle kleren of accesoires die hygiënisch en veiligheidstechnisch in orde zijn moeten toegelaten worden. Wil je in een clownskostuum zwemmen? God zegen je!

Natuurlijk mag iedereen vinden dat deze of gene levensstijl slecht is of oneerlijk; in feite zouden er geen verschillende wereldvisies bestaan ware het niet dat iedereen dacht dat de zijne toch in zekere opzichten wat beter was dan alle anderen. Dus de N-VA en Duchateau mogen sociaal conservatisme afkeuren. Ik keur promiscuïteit en vrije liefde af en vind dat ze verlagend zijn voor de vrouw en ongelijkheid in de hand werken. Ieder zijn mening.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Othman El Hammouchi

Othman El Hammouchi is een jonge, conservatieve opiniemaker.