fbpx


Buitenland, Commentaar, Cultuur, Media

Slordig Nederlands en we geven er niet omOp 8 december 2015 verscheen, in Knack een, mijns inziens, bijzonder interessant en welgekomen artikel van Professor Dr. emeritus Leo Neels. Tot 2013 was hij hoofddocent Mediarecht aan de K.U. Leuven en is als emeritus met opdracht verbonden aan het Departement Communicatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij was o.m. voorzitter van de Raad van Bestuur van Belga, en directeur-generaal van de TV.-zender VTM. Sedert 2014 is hij algemeen directeur van de onafhankelijke denktank Itinera.
De titel van het artikel luidt: ‘Er wordt slordig omgesprongen met taal en we malen er niet meer om’. Helaas maar al te waar. De auteur zet ons er toe aan opnieuw aandacht te ontwikkelen voor keurig taalgebruik. Hij pleit voor een foutloze spelling en een correcte uitspraak, ook in radioreclamespots.

Professor Neels wijst er terecht op dat de vorige generaties lang voor het behoud van het Nederlands hebben moeten strijden en die harde strijd ook hebben gewonnen. Het komt ons dus niet toe, zo schrijft hij, met die taal zorgeloos om te springen want een heldere taal draagt er toe bij heldere gedachten te uiten.

Verder klaagt hij het falen van het onderwijs aan dat zelfs academici de wereld instuurt die de eigen taal niet foutloos kunnen schrijven. Voor velen maakt dat echter niets uit op grond van het foute motto: alles mag, alles kan. Slechts weinigen durven tegen die strekking ingaan.

Die onzorgvuldigheid geldt evenzeer voor de manier waarop wij zelf onze taal in het dagelijkse leven spreken. In de media is het al niet beter. Zij vervallen soms in dialect wat toch echt hun rol niet kan zijn. De schrijver wijst er terecht op dat ook radioreclamespots taalkundig verpauperen tot slonzigheid en brij met dubbelzinnigheden, lawaai, lompheid en veel banale stereotypen.

Waar ik het niet met hem eens is dat hij kennelijk geen bezwaar heeft tegen dialect in lokaal taalgebruik in kleine kring. Mijn jarenlange ervaring is echter dat als iemand thuis of met vrienden en familie, meestal dialect spreekt, hij of zij niet zo maar in staat is in het openbaar zonder meer naar een verzorgde taal en uitspraak over te schakelen

Afgezien daarvan zijn de door professor Neels vertolkte standpunten ten gunste van een keurig geschreven en gesproken Nederlands bijzonder lezenswaard.

Gelukkig treedt Doorbraak ze graag bij.

Foto (c) Reporters

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Theo Lansloot

Theo Lansloot (1931-2020) was ambassadeur op rust.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.