fbpx


Geen categorie
Bruno Stevenheydens

‘Sluis zonder naam’ in ‘Waasland zonder inspraak’

Open brief aan Bart De Weverburgemeester,

federaal parlementslid,

partijvoorzitter,

 

De wedstrijd van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen om een nieuwe naam te bedenken voor de Deurganckdoksluis is vorige week, na de bekendmaking van de 9 overblijvende namen waarop gestemd kan worden, zijn laatste fase ingegaan. Een overbodige wedstrijd met een erg duur prijskaartje. En dit zogezegd omdat het uitspreken van de naam ‘Deurganckdoksluis’ aan de andere kant van de wereld een groter probleem zou zijn als bijvoorbeeld ‘Berendrechtsluis’. Een misplaatste wedstrijd omdat de gemeente Beveren in het verleden alle namen heeft bepaald van de dokken en sluizen in de Waaslandhaven en het Havenbedrijf in deze geen bevoegdheid heeft om autonoom op te treden.

Beter dan wie ook weet u dat het Havenbedrijf revanche neemt omdat het tien jaar geleden zijn zin niet kreeg om het Deurganckdok te herdopen in ‘Koning Albert II-dok’. Als Vlaams parlementslid heeft u dat plan destijds gekelderd. In uw vraagstelling aan toenmalig Minister-President Kris Peeters riep u niet enkel het Havenbedrijf tot de orde, maar bracht u ook de gevoeligheden van het Waasland ter sprake. U sprak zelfs over ‘de zoveelste kaakslag voor het Waasland’.

Nu, tien jaar later is uw stilzwijgendheid veelzeggend, terwijl u als burgemeester en prominent lid van het Havenbedrijf zeker iemand bent naar wie geluisterd wordt. De Vlaamse overheid kan als belangrijkste bouwheer het Havenbedrijf in elk geval tot de orde roepen. Maar in tegenstelling tot Kris Peeters, heeft huidig Vlaams minister Weyts zich door zijn steun aan de wedstrijd laten inpalmen door het Havenbedrijf.

U lijkt het Waasland vergeten te zijn, in het verleden was dit anders. Destijds heeft u mij met uw inzichten en standpunten omtrent een aantal Wase dossiers over de streep getrokken om lid van uw partij, fractiesecretaris in het Vlaams parlement en lijsttrekker in Beveren te worden.

Drie jaar geleden, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, bracht u een bezoek aan Doel en de omliggende gehuchten. Uw aanwezigheid werd gewaardeerd, uw publieke uitspraken creëerden hooggespannen verwachtingen. Nogal wat aspecten van het GRUP dienden herbekeken te worden – zei u toen.

Ook intern in uw partij had u zich het dossier aangetrokken. Ik herinner me nog uw uitspraak op een intern overleg: ‘No pasarán! de gehuchten worden niet opgegeven!’. In de gesprekken die we over dit onderwerp voerden kwam u steeds terug op het argument dat N-VA, als kleinste partner tijdens de regeringsvorming in 2009, het in dit dossier had moeten afleggen. Maar dat dit tegen de opvattingen van de partij inging. En tegen de uwe. Ook lokaal, regionaal en provinciaal werd het behoud van Doel uitgespeeld.

Sinds de verkiezingen van 2014 is N-VA de grootste partij – maar het dossier werd niet bijgestuurd. Integendeel, het is van kwaad naar erger gegaan.

Sinds oktober 2012 is er blijkbaar veel veranderd. De vertegenwoordigers van het Waasland in het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen werden verminderd van twee naar nul, en dit terwijl de uitbreiding van de haven volledig in het Waasland plaatsheeft. De dienstregeling van het populaire veer tussen Doel en Lillo werd door toedoen van Vlaams minister Weyts afgelopen zomer sterk verminderd, en het behoud staat voor de toekomst ter discussie. En dat terwijl jaarlijks tienduizenden mensen gebruik maken van het veer. De Vlaamse regering heeft de afgelopen jaren zowel het GRUP als het reparatie-GRUP goedgekeurd zonder dat er rekening werd gehouden met uw genoemde publiekelijke uitspraken, laat staan met de bezwaren van twee gemeentebesturen, van tal van instanties en honderden inwoners. Ondertussen is het GRUP geschorst maar in de maanden ervoor werden inwoners geconfronteerd met de gekende verrottingsstrategie die het laatste jaar niet enkel in Doel maar ook in de omliggende gehuchten zijn intrede heeft gedaan.

N-VA heeft tijdens de vorige legislatuur in de Vlaams regering voorstellen op tafel gelegd om het GRUP drastisch bij te sturen. Zogenaamd als kleinste partij heeft zij het destijds moeten afleggen. Wordt het geen tijd dat de grootste Vlaamse partij zich haar eigen voorstellen herinnert?

Wordt het geen tijd dat u als partijvoorzitter de juiste voorzet geeft en uw blik weer richt op het Waasland als een volwaardige gesprekspartner? Wordt het geen tijd voor een alternatief zonder Saeftinghedok, dat kansen geeft aan een evenwicht tussen tewerkstelling, ruimtegebruik en de belangen van de streek? En dat zowel het Waasland als Antwerpen behoedt voor een mobiliteitsinfarct? 

Vriendelijke groeten,

 

Bruno Stevenheydens is onafhankelijk gemeenteraadslid Beveren 

link naar de vraagstelling in 2005 https://docs.vlaamsparlement.be/website/htm-vrg/404914.html

 

Afbeelding (c) http://sluiszondernaam.be/#vote

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Bruno Stevenheydens