De inzet voor sp.a Brussel: éénvoudiger, efficiënter, transparanter bestuur

Mobiliteit is een belangrijk thema in de gemeenteraadsverkiezingen in Brussel

In onze reeks over de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is het nu de beurt aan sp.a als Brusselse partij. We hadden hiervoor een onderhoud met Willem Stevens, voorzitter van sp.a Brussels Gewest. Willem Stevens is tevens schepen in Sint-Gillis. Hij is opgegroeid in een arbeidersgezin in Willebroek maar bleef na zijn studies aan de VUB en St.-Lukas hangen in de kleurrijke mozaïek van Brussel.

Zijn eerste politieke ervaringen deed hij op bij Agalev, nadien werkte hij op de kabinetten van Robert Delathouwer en Pascal Smet. In 2001 werd hij voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid in Sint-Gillis waar hij nu schepen is van Nederlandstalige aangelegenheden, duurzame ontwikkeling, energiebeleid, informatica en gemeentelijke eigendommen. 

De afgelopen jaren kwam de Brusselse mobiliteit meermaals in het nieuws en vaak niet in de goede zin.

Dagelijks komen 350.000 pendelaars naar het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Daarvan komt de helft — vaak alleen — met de wagen. De oorzaken hiervan zijn bekend: ons land subsidieert files. Wanneer er jaarlijks meer dan 4 miljard euro in bedrijfswagens gepompt wordt, tegenover 1 miljard voor het treinvervoer, is het onevenwicht duidelijk.

Reken daar nog eens bij dat het wonen op het platteland bevorderd wordt door lage kadastrale inkomens, lagere gemeentebelastingen, gulle woon-werkverkeer vergoedingen en een voorstedelijk treinnetwerk dat nu al jaren op zich laat wachten… Zolang deze zaken niet aangepakt worden, zal het mobiliteitsprobleem in onze stad zich blijven stellen.

Er zijn niet alleen problemen van en naar Brussel, maar ook in Brussel zelf.

Als enige gewest wordt in Brussel meer in openbaar vervoer geïnvesteerd en blijft men ook inzetten op andere vervoersalternatieven en meer aangename, kwalitatieve openbare ruimten waar het aangenaam wandelen en fietsen is.

Voor sp.a is het duidelijk: de transitie van een stad voor auto’s naar een stad voor mensen is begonnen. De werken aan de verlengingen van tramlijnen 9 en 94 zitten op schema, een nieuwe vloot hybride en elektrische bussen is besteld en de voorbereidingen voor de modernisering van de metro worden getroffen.

Daarnaast worden pleinen en drukke autostraten heraangelegd met meer plaats voor fietsers en voetgangers (Spiegelplein in Jette, het Dumonplein in Sint-Pieters Woluwe, de Generaal Jacqueslaan, de Rooseveltlaan en de Elsensesteenweg). Bovendien zien we de eerste resultaten van het ambitieuze project om over de hele lengte van de kleine ring in beide richtingen fietspaden aan te leggen. De zone tussen het Zuidstation en de Ninoofse Poort is volop in ontwikkeling, de andere zones volgen.

En wat met de tunnels?

Ook de renovatie van de tunnels loopt op schema. Na Stefania en Montgomery werd de Rogiertunnel hersteld en de werf in de Hallepoorttunnel opgestart. In 2018 volgden het Reyerstunnelcomplex en de start van de renovatie van de Leopold II tunnel. Naast het meerjareninvesteringsprogramma voor de tunnels komt er een soortgelijk programma voor de bruggen en viaducten.

Het verkeer neemt niet alleen fysieke ruimte in, maar vervuilt door uitlaatgassen de luchtkwaliteit. In Antwerpen heeft men dit al begrepen, en Brussel?

Met sp.a zijn we tevreden dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dit jaar een Lage Emissiezone (LEZ) is ingesteld die vanaf oktober ook afgedwongen zal worden. Een noodzakelijke eerste stap om een meer leefbare stad te krijgen met propere lucht voor onze kinderen en bewoners. De meest vervuilende voertuigen worden stelselmatig gebannen. Elk jaar wordt de LEZ strenger tot in 2025 enkel nog de properste diesels mogen rijden.

Andere stappen vooruit om de luchtkwaliteit te verbeteren die we toejuichen zijn: 5.2 miljard investeringen in openbaar vervoer, waaronder hybride en elektrische bussen die de oude diesels zullen vervangen. Daarnaast zijn er de investeringen in fietsinfrastructuur en overstapparkings (P+R COOVI), maar de beste lage emissiezone is een zone waar geen auto’s rijden.

Zoals?

Vandaar dat we met sp.a enthousiast zijn over het feit dat recent pleinen en straten autovrij worden gemaakt: Spiegelplein, Dumonplein, Rogierplein, Flageyplein, de Centrumlanen, Elsensesteenweg, Schuman, enz…

In verschillende gemeenten in Vlaanderen en Brussel nemen bewoners deel aan luchtmetingen om zo de luchtvervuiling aan te kaarten. We steunen deze bewonersinitiatieven en ijveren mee voor de snelle invoering van meer schoolstraten, autoluwe schoolomgevingen en autovrije pleinen.

Hoe zit het met het grote werkloosheidsprobleem in Brussel?

De werkloosheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest daalt al drie jaar ononderbroken. De jeugdwerkloosheid daalt ook al voor de 53ste keer op rij, maar ligt met een werkloosheidsgraad rond de 26 procent nog altijd te hoog, maar wel lager dan bijvoorbeeld Antwerpen. Redenen voor sp.a om nog meer te investeren in onderwijs, in opleidingen en in toeleiding naar werk.

Hoe beoordeelt u het voorbije beleid in dit Brusselse Gewest?

Brussel kan beter. Met sp.a willen we meer solidariteit tussen rijk en arm, een eenvoudiger en efficiënter bestuur en een eind aan het surrealisme voor de burger. Hoe zien we dat? De Brusselse bestuursstructuur moet eenvoudig, transparant en performant zijn. Het middenveld en de burgers moeten meer en vroeger betrokken worden bij het beleid. Minder politici en uitvoerende mandatarissen, meer mandatarissen die bevoegd én verantwoordelijk zijn. Kortom: één stadsgewest, één OCMW, één politiezone, minder politici, meer democratie en participatie van de Brusselaars.

U bent zelf schepen van Vlaamse aangelegenheden, wat is volgens u de huidige positie van het Nederlands?

In het taaldiverse Brussel is een open houding naar andere talen de beste aanpak om de aantrekkingskracht, de kennis en het effectief gebruik van het Nederlands te verbeteren. Tegelijk is voor sp.a het creëren van meer en betere ruimte voor het groeiende en bloeiende Nederlandstalige verenigings-, vrije tijds- en cultuurleven een belangrijke hefboom. In die optiek werden aan het Huis van het Nederlands de voorbije jaren bijkomende opdrachten toegekend (met een extra financiering van meer dan 100.000 EUR) om zowel sportverenigingen, gemeenschapscentra, als jeugdwerkingen te begeleiden in het uitwerken van een taalvisie, het implementeren van een taalbeleidstraject, het samenstellen van vormingspakketten voor sportbegeleiders, het leiden naar leer- en oefenkansen Nederlands, enz.

Ook het blijvend investeren in culturele infrastructuur is noodzakelijk voor sp.a. Alleen al in 2018 werd in drie Brusselse gemeenten gloednieuwe infrastructuur opgetrokken voor de gemeenschapscentra (Neder-Over-Heembeek, Ukkel en Anderlecht), met meer en betere ruimte voor ontmoeting, opleidingen, cultuur…

De auteur is hoofdredacteur van 'De Brusselse Post'.