fbpx


Niet gecategoriseerd
Charles Michel francophonie

State of the Union: ‘la francophonie règne et gouverne’

‘La francophonie’ bepaalt de agenda van de Kamer.De Grondwet bepaalt dat de Kamers van rechtswege bijeenkomen de tweede dinsdag van oktober. De Kamer kiest dan haar voorzitter, stelt het bureau samen en het nieuwe parlementaire jaar gaat van start. In 1995 heeft eerste minister Jean-Luc Dehaene (CD&V) voor het eerst een regeringsverklaring afgelegd waarna de regering het vertrouwen vraagt aan de parlementsleden. Deze verklaring wordt bedacht met de ietwat pompeuze titel ‘State of the Union’. De echte ‘State of the Union’ is de jaarlijkse toespraak van de Amerikaanse president voor het Congres.

Uitzonderlijk wordt de ‘State of the Union’ op een andere dag uitgesproken. Dit is het geval in 2016. Onenigheid binnen de regering-Michel maakt dat de eerste minister niet bij machte is een verklaring af te leggen de tweede dinsdag van oktober. In 2012 had ook de regering-Di Rupo de ‘State of the Union’ moeten uitstellen wegens onenigheid binnen de regering. Charles en Elio hebben veel meer gemeen dan men denkt.

Maandag en niet dinsdag

Dit jaar wordt de ‘State of the Union’ echter niet uitgesproken de tweede dinsdag van oktober, maar wel op maandag. Dit omwille van agenda-problemen van de eerste minister. Op zich is dit merkwaardig, want Charles Michel (MR) weet reeds sedert zijn aantreden in 2014 dat hij op dinsdag 9 oktober 2018 in de Kamer wordt verwacht. Woensdag volgt dan het debat en donderdag de stemming over de vertrouwensmotie ingediend door de regering.

We gaan dan maar even op zoek naar de echte reden van deze wijziging van de agenda. Neen, dit heeft niets te maken met de gemeenteraadsverkiezingen, want eerste minister Charles Michel is geen kandidaat in zijn thuishaven Waver. Evenmin staat er een EU-top of een Navo-top in de agenda van de eerste minister. Hij heeft ook geen belangrijke afspraak met Donald Trump, Theresa May of Emmanuel Macron.

De waarheid is surrealistisch. De premier is op donderdag – de dag dat de vertrouwensmotie normaal wordt gestemd – niet in het land. Hij neemt deel aan de Top van de Francophonie die in Armenië plaatsvindt op 11 en 12 oktober. De Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) bepaalt voortaan de agenda van de Kamer.

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld zien daar geen graten in. Groen en sp.a al evenmin. Al deze partijen gaan in de Conferentie van de Voorzitters – dit is het orgaan dat de werkzaamheden van de Kamer regelt – akkoord met een ‘State of the Union’ op maandag. La Chambre sera latine ou elle ne sera pas.

Wat is die Organisation Internationale de la Francophonie?

De Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) is een internationaal publiekrechtelijke rechtspersoon ter bevordering van de francofonie. 84 landen zijn aangesloten bij deze organisatie. Natuurlijk gaat het over alle Franstalige landen, maar ook over Egypte, Vietnam, Argentinië, de Verenigde Arabische Emiraten, Hongarije, Polen, Mexico…

Men is dus vrij makkelijk Franstalig. Een land is Franstalig van zodra een aantal inwoners een woordje Frans spreekt.

Zo gaat de OIF er van uit dat er in België meer dan 70% Franstaligen zijn. Elke Vlaming die enkele woordjes Frans spreekt, is volgens dit criterium Franstalig. We hebben dit reeds eerder aangekaart op Doorbraak.be. Volgens de OIF is België dus Franstalig. Dat maakt dat niet alleen de Franse Gemeenschap lid is van de OIF, maar ook de federale staat België. La Belgique sera latine ou elle ne sera pas.

Wat valt er dan allemaal te bespreken op deze Top van de Francophonie? Bekijken we de agenda van 11 en 12 oktober, dan is het niet veel soeps. De spoeling is wel heel dun. Het thema van de bijeenkomst is heel typisch Franstalig: ‘Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité: source de paix et de prospérité pour l’espace francophone’. Franstalige grootspraak die men niet kan vertalen in het Nederlands zonder een absurd klinkende zin te produceren.

Maar waarom moet de Belgische eerste minister dan zo nodig aanwezig zijn op deze Top van de Francophonie?

Er zit een addertje in het gras, zelfs een boa

De echte reden waarom de eerste minister op deze Top van de Francophonie wil aanwezig zijn, valt makkelijk te achterhalen. De Franstaligen hebben een groots plan met de OIF. Ze willen in 2022 de tweejaarlijkse top organiseren in Brussel.

Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft hierover in juni eenparig een resolutie gestemd. In de resolutie staat letterlijk te lezen dat de organisatie van de top van de francofonie de gelegenheid is om Brussel internationaal te promoten als een Franstalige stad. We citeren uit de resolutie: ‘la visibilité significative de Bruxelles en tant que ville francophone’. We hebben er deze zomer een column aan besteed op Doorbraak.be. Brussel als Franstalige stad? Bruxelles sera latine ou elle ne sera pas.

Er is echter een groot probleem. Aan de organisatie van zo’n top hangt een prijskaartje: 75 miljoen euro. De kostprijs wordt betaald door het organiserende land. De vraag is dus: wie gaat dit betalen? Wie moet die 75 miljoen euro ophoesten?

De Belgische uier

De Franstaligen kijken naar de Belgische uier en trachten de rekening door te schuiven naar de federale regering. Minister-president Rudy Demotte (PS) van de Franse Gemeenschap heeft de resolutie van het Parlement van de Franse Gemeenschap overgemaakt aan eerste minister Charles Michel. De V&W-fractie heeft hierover vragen gesteld aan de eerste minister. Het wordt ons niet echt in dank afgenomen door Le Vif. Dit hyperfrancophone weekblad heeft het over ‘la deputée Veerle Wouters (ultranationaliste)’ en onze drie vragen worden omschreven als ‘colère multiple de la députée’. Men schrijft wat men wil, wij blijven waken over de belangen van Vlaanderen.

Begin juli ontvingen we volgend antwoord van Charles Michel: ‘Op 19 juni 2018 heb ik een brief ontvangen van de minister-president van de Franse Gemeenschap, de heer Rudy Demotte, waarin hij mij ervan in kennis stelt dat het Parlement van de Franse Gemeenschap op 13 juni jongstleden unaniem de ontwerpresolutie over de organisatie van de XIXe top van de Francophonie in Brussel in 2022 heeft goedgekeurd. Ik heb de minister-president van de Franse Gemeenschap geïnformeerd over mijn beschikbaarheid om hierover overleg te plegen indien hij dat wenst’.

Het antwoord is weinig zeggend, maar het leert wel dat Charles Michel niet afkerig staat tegenover de organisatie van een Top van de Francophonie in Brussel in 2022. Dit verklaart meteen ook waarom hij volgende donderdag niet in de Kamer aanwezig kan zijn, maar wel aanwezig zal zijn in Armenië op de ‘XVIIème Sommet de la Francophonie’.

Vlaamse boer let op uw ganzen. En let beter op uw ganzen dan N-VA, CD&V, Open Vld, sp.a en Groen dit doen in de Conferentie van de Voorzitters. We zijn al zover gekomen dat de Organisation Internationale de la Francophonie de agenda van de Kamer bepaalt. Gaan we nu ook nog eens betalen voor een Franstalige top in Brussel die dan nog tot doel heeft om Brussel te promoten als Franstalige stad?

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Veerle Wouters en Hendrik Vuye