Actualiteit

Taisez-vous!

de Kamervoorzitter moet nog oefenen

‘Hysterisch gehuil’, zo omschreef kersvers kamerlid Peter De Roover (N-VA) de interventies van de oppositie een goeie week geleden. Zijn collega Hendrik Vuye sprak van een ‘kleuterschool’. Indien dat zo was, dan rijst de vraag: ‘Waar was de juf?’

Twee nullen

In deze gaat het om een meester. Meester Siegfried is nieuw en zo oogde hij ook duidelijk in de voorbije parlementaire debatten. Hij moet kennelijk zuur leergeld betalen en wittebroodsweken zijn hem niet gegund. Siegfried Bracke is in politieke termen eigenlijk een jonge politicus. Hij zit nog maar een dikke vier jaar in het wereldje. Maar het is niet meteen excuus voor het zwakke optreden van de ervaren Weststraatjournalist. De man zat er de hele tijd bij en keek doodgemoedereerd en overdonderd naar de wiekende armen van Laurette ‘Mitraillette’ Onkelinx. De nieuwe voorzitter van de Kamer gaat misschien beter eens te rade bij zijn illustere voorgangers zoals Herman De Croo, u weet wel met twee nullen, of bij zijn collega en partijgenoot in het Vlaamse parlement.

Een meisje uit de revue

Misschien is het klungelige optreden van Bracke vooral de schuld van die wild om zich heen slaande oppositie? Maar heeft u al eens debatten gezien aan de overkant van het Kanaal? In de – naar eigen zeggen – moeder aller parlementen is een pittig debat een gewone gang van zaken. Geschreeuw, driftig schudden met papieren en minutenlang de premier uitlachen – wat Gordon Brown ooit overkwam -zijn er een deel van het politieke theater van Westminster. Het Britse Lagerhuis kende enkele markante figuren als ‘Mister Speaker’. De bekendste in de recente geschiedenis was een vrouw: Betty Boothroyd. Tussen 1992 en 2000 was ze heer en meester van de Commons. ‘Het is je taak om ervoor te zorgen dat verschillende meningen, hoe onpopulair ze ook zijn, aan bod kunnen komen’, luidde het advies van barones Boothroyd. ‘Ik wrijf met veel deugd in mijn handen als ik impopulair ben bij de beide zijden van het huis.’ Zonder verpinken heerste er order in haar House. Premier John Major, oppositieleider en premier Tony Blair, etc. luisterden braafjes naar het voormalige varieté-meisje. Haar voorganger Bernard ‘Jack’ Weatherill, die bijna tien jaar gepruikt het Lagerhuis voorzat, draaide zijn hand er niet voor om om Margaret Thatcher in de hoffelijkste en toch strengste bewoordingen tot de orde te roepen. ‘Sit down, Prime Minister’. Er geldt aan het Londense Parliament Square een gouden regel voor de voorzitters van het parlement: ‘Stand up, speak up and shut up.’ Eentje om in te kaderen.

Siegfried Bracke wordt al eens vaker schoolmeesterig gedrag verweten. Vorige week leek hij het type schoolmeester dat zijn les niet goed voorbereidde en bovendien niet in staat was enig theater te spelen. Iedere leraar weet wat dat betekent wanneer je voor de klas staat: leerlingen ruiken het zweet van de onzekerheid en er komt geheid amok van.

Hij kan beginnen oefenen: ‘Taisezvous, Laurette!’

(c) Reporters

Harry De Paepe

steun doorbraak

Wil u graag meer lezen van Harry De Paepe?

Doorbraak is een onafhankelijk medium zonder subsidies. We kunnen dit enkel doen dankzij uw financiële steun. Uw steun geeft onze auteurs de motivatie om meer en regelmatiger te schrijven. Steun ons met een kleine bijdrage of word vandaag nog Vriend van Doorbraak.

Ik help Doorbraak groeien.
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans