fbpx


Wetenschap

Voorstelling boek Tegenwind: ‘Stop nu eindelijk met massaal te testen’
Brasschaat, BARN64, zondagmiddag 12/6, de lancering van het boek Tegenwind. Tot spijt van wie het benijdt spreekt het boek - evenals de bekroonde documentairereeks - heel wat mensen aan. Meer dan 500 aanwezigen kwamen opdagen voor het debat met zes wetenschappers, die met hun kritiek op het coronabeleid heel wat gehoor vinden bij de bevolking. Aansluitend volgde een signeersessie en een optreden van de steeds geweldige Stef Kamil Carlens, auteur van de openingsmuziek van Tegenwind. De zes wetenschappers hebben daar…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Brasschaat, BARN64, zondagmiddag 12/6, de lancering van het boek Tegenwind. Tot spijt van wie het benijdt spreekt het boek – evenals de bekroonde documentairereeks – heel wat mensen aan.

Meer dan 500 aanwezigen kwamen opdagen voor het debat met zes wetenschappers, die met hun kritiek op het coronabeleid heel wat gehoor vinden bij de bevolking. Aansluitend volgde een signeersessie en een optreden van de steeds geweldige Stef Kamil Carlens, auteur van de openingsmuziek van Tegenwind. De zes wetenschappers hebben daar niet echt van kunnen genieten. De signeersessie bleef doorlopen, aan de rij wachtenden kwam geen einde. De eerste druk van het boek is ondertussen uitverkocht.

Verrassingsgasten

De voorstelling begon met een introductie door Vincent Vandeputte, een internetfenomeen dat met zijn kritische en goed onderbouwde boodschappen een enorm bereik heeft. Deze consultant, coach en businesspodcaster vertelde hoe de eerste aflevering van Tegenwind – die met Sam Brokken – hem aan het denken zette.

Alain Grootaers las daarop kort een passage uit het boek voor om vervolgens de gasten op het podium te roepen: de statisticus drs. Maurice de Hond, rechtsgeleerde prof. dr. Paul De Hert, vaccinoloog prof. dr. Theo Schetters, psycholoog prof. dr. Mattias Desmet, gezondheidseconoom prof. dr. Lieven Annemans en – tot ieders verrassing – drs. Sam Brokken. Die laatste was op het laatste moment uit Indië overgevlogen. Later in het gesprek sloot ook dr. Geert Vanden Bossche, die in de tweede en engelstalige reeks een rol speelt, aan.

Onbetrouwbare en gemanipuleerde cijfers

Sam Brokken mocht de spits afbijten en ging wat dieper in op zijn verhuis naar en ervaringen in Indië. Daar mocht hij constateren dat er ook een andere manier van omgaan met de pandemie bestaat. In Indië, een land in opkomst, was er geen sprake van grote lockdowns of vaccinatiedwang. Het land blijkt niet volgzaam mee te lopen aan het handje van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) en betwist ook de cijfers die door de internationale organisatie gehanteerd worden.

Maurice de Hond pikte daar op in. Hij kon als statisticus vaststellen dat het onmogelijk is om de ruwe data vast te krijgen. Dat stelt hem in de onmogelijkheid om zelf met de cijfers aan de slag te gaan. Wanneer dat toch in een zeldzaam geval lukt, blijkt dat de datasets door allerlei vooroordelen gecompromitteerd zijn en meestal dienen om het eigen narratief te bevestigen. Hij roept op om onafhankelijk aan de slag te gaan met de ruwe data. Volgens hem kan je momenteel gemakkelijk aantonen dat de gevolgen van de pandemie, evenals de resultaten van massavaccinatie, sterk overdreven werden.

Vaccinatieplicht

Naar de toekomst toe is De Hond vooral benieuwd hoe Duitsland de herfst in zal gaan. Hij heeft geen vertrouwen in en gruwt van de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach (SPD). Deze man is volgens hem een radicaal, die bij een volgende stijging van de besmettingscijfers opnieuw een poging zal doen een algehele vaccinatieplicht af te kondigen. Hij werd hiervoor al tweemaal in de Bondsdag teruggefloten. Ook door leden van de eigen meerderheid. Volgens De Hond zal de reactie in Duitsland bepalend zijn voor welke weg Europa in gaat slaan.

Over die vaccinatieplicht maakte Paul De Hert enkele interessante opmerkingen. Volgens de rechtsgeleerde is de vaccinatiedwang, uitgeoefend door middel van het CST, een perversie die discriminatie tracht te legitimeren. Beter ware het dat de overheid de moed zou hebben om een echte verplichting in te voeren. Volgens hem moeten ze dan een uitzondering opnemen voor gewetensbezwaarden. Die moeten dan ook een groen vinkje krijgen.

De vraag rijst dan of de overheid, met Frank Vandenbroucke (Vooruit) aan het stuur, wel vatbaar is voor argumenten, hoe goed deze ook wetenschappelijk onderbouwd zijn. Tot op dit moment weigert de minister van Volksgezondheid rekening te houden met natuurlijk verworven immuniteit. Of hij openstaat voor gewetensbezwaren lijkt ons twijfelachtig.

Meer nadruk op bestaande therapieën

Theo Schetters had het over mogelijke therapieën, die massavaccinatie overbodig zou maken. Hij vond het noodzakelijk om in dat kader ook Ivermectine ter sprake te brengen. Volgens hem bestaat er voldoende onderzoek om de inzet van dit anti-parasitair middel, dat ook antivirale eigenschappen lijkt te hebben, te verantwoorden.

Lieven Annemans pikt daarop in en had het over Paxlovid en Molnupiravir, twee anti-virale middelen van respectievelijk Pfizer en Merc. Het bestaan van deze werkende therapieën maken vaccinatiedwang ethisch en medisch onverantwoord volgens de leden van het panel. Annemans haalde ook nog aan dat onder andere het op peil houden van vitamine D een duidelijk effect heeft op het risico op ziekenhuisopname. Al deze aspecten dienen in aanmerking te komen bij het uitteken van een beleid. De fixatie op één oplossing – massavaccinatie – komt volgens geen van de wetenschappers de volksgezondheid ten goede.

Brokken voegde daar nog aan toe dat het tijd wordt om te stoppen met massaal te testen. Door dat testen legt de overheid steeds de focus op het aantal positieve gevallen. Enkel het aantal ziekenhuis- en ICU-opnames en overlijdens zouden een parameter mogen zijn bij een virus dat ondertussen endemisch is geworden. Massaal testen dient enkel om de angst in leven te houden en maatschappelijk schadelijke maatregelen door te duwen die op de lange termijn geen positieve gevolgen hebben op de volksgezondheid.

Mogelijke negatieve gevolgen massavaccinatie

De ondertussen aangeschoven Geert Vanden Bossche hield eveneens een pleidooi tegen doorgedreven massavaccinatie. Hij legt de nadruk op de mogelijk negatieve gevolgen van die aanpak op de evolutionaire ontwikkeling van het virus. Vanden Bossche is overigens – evenmin als de andere panelleden – geen antivaxer.

Wel heeft hij ernstige bedenkingen bij het zonder onderscheid massaal vaccineren van een bevolking tijdens een epidemie. Vaccinatie dient nog steeds vooral voor individuele bescherming tegen ernstige ziekte en overlijden. Bevolkingsgroepen die geen of weinig risico lopen laat je beter ongemoeid. Dat om de evolutionaire druk op het virus niet onnodig op te drijven. Eens een variant die het vaccin weet te omzeilen te bovenhand haalt, verdwijnt ook de bescherming voor kwetsbare groepen.

Blijven spreken

Mattias Desmet kwam nog even terug op de angst die de bevolking wordt aangepraat. Hij wijst er op dat angst een machtig wapen is om een bevolking mee te krijgen in een bepaalde marsrichting. Desmet wil vooral benadrukken dat het belangrijk is voor critici om zich te blijven uitspreken en zich niet te laten ontmoedigen door de soms bijzonder vileine aanvallen. De tegenstem blijft een belangrijk tegengewicht en heeft wel degelijk impact.

Voorts waarschuwt hij voor het gevaar om als criticus vast te lopen in tunnelvisie en de eigen bubbel. Net daar dien je het verschil te maken met de verdedigers van het heersende narratief: openstaan voor iedereen, luisteren naar en praten met voor- en tegenstanders. Enkel die open blik en luisterbereidheid kan leiden naar een uitweg uit de crisis die we nu meemaken. Want Desmet blijft waarschuwen voor het opkomen van een technocratisch autoritair overheidsmodel.

Einde verhaal?

Brokken besluit het panelgesprek door samen te vatten wat ons te doen staat. Stoppen met massavaccinatie, vooral wanneer die gericht is op kinderen. Gezonde kinderen lopen nauwelijks tot geen risico. Maar vooral: stoppen met massaal te testen. Dat leidt enkel tot het kunstmatig creëren van nieuwe golven en de bijhorende angst. Besmettingen zijn niet de juiste parameter om een beleid op te baseren.

Tot slot vraagt Brokken de bevolking niet meer mee te doen met het CST. Wanneer we ons niet meer laten testen en ons geen CST meer laten opdringen, is volgens hem het verhaal voorbij. Dan kunnen we terug verder met ons leven en ons focussen op de uitdagingen die in het verschiet liggen.

Het boek Tegenwind kan u hier bestellen.

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.