fbpx


Actualiteit, Europa

Teleurgestelde reacties op actie-plan uitkeringsmigratie

maandag - Europadag


Het debat over intra-Europese immigratie gaat. Twee onderwerpen lopen door elkaar: uitkeringstoerisme en de toevloed van immigranten uit Oost-Europa.

  1. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Nederland, vinden dat sommige EU-burgers onterecht sociale uitkeringen ontvangen en zo het financiële en maatschappelijke draagvlak voor de sociale zekerheid wegnemen. Ze willen de toegang van Europese nieuwkomers tot de sociale zekerheid beperken. Vandaag kan dat niet omdat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen ‘eigen’ burgers en andere EU-burgers.
  2. Het VK wil bovendien het vrij verkeer uit Oost-Europa wat afremmen. Zoals we vorige week schreven, zijn sinds de grote uitbreiding van de EU tien jaar geleden, anderhalf miljoen Oost-Europeanen naar het VK getrokken en dat zorgt voor ergernis bij de bevolking. Het probleem is erg acuut omdat op 1 januari de beperkingen op immigratie vanuit Roemenië en Bulgarije worden opgegeven.

Op donderdag vijf december stond het onderwerp op de agenda van de Raad van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ). De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Hans-Peter Friedrich zei er dat Roemenië en Bulgarije onvoldoende zijn voorbereid op toetreding tot Schengen. (Deze opmerking was naast de kwestie, want in Schengen of niet, vanaf 1 januari krijgen Bulgaren en Roemenen onvoorwaardelijk toegang tot de Europese arbeidsmarkt.) Therese May, zijn Britse homoloog, vond dat vrije toegang tot de arbeidsmarkt niet mag leiden tot massa-immigratie.

Plan Reding ‘niet voldoende’

In Brussel werden dergelijke verzuchtingen tot voor kort afgedaan als xenofobisch of populistisch. De verantwoordelijke Europese commissaris Viviane Reding beweerde donderdag het probleem wel ernstig te nemen: ‘Vrij verkeer is een recht om vrij te bewegen, het is niet een recht om te migreren in de sociale zekerheid van de lidstaten’, verzekerde ze. Maar vervolgens kaatste ze de bal terug naar de lidstaten:

‘Het lijkt erop dat de nationale [sociale] systemen te genereus zijn. Niet de Europese Commissie of de EU-regels zijn de schuldige, maar de nationale regelgeving. Als lidstaten sociale voordelen voor EU-burgers willen beperken dan kunnen ze twee dingen doen. Ten eerste kunnen ze hun nationale systemen minder genereus maken [voor iedereen, SR]. Ten tweede kunnen ze de bestaande EU-regels, die misbruik moeten tegen gaan, beter toepassen.’

Reding stelde vijf actiepunten voor om de huidige Europese regels beter af te dwingen. De commissie komt onder andere met een handboek over schijnhuwelijken, wil meer geld reserveren voor sociale integratie vanuit het Europees Sociaal Fonds en wil de uitwisseling van best practices tussen overheden bevorderen.

Friedrich vindt het plan van Reding ‘niet voldoende om de problemen op te lossen.’ Ook May was teleurgesteld over de schaal en de ambitie van het plan: ‘We moeten in staat zijn om volledige toegang tot het vrije verkeer te vertragen totdat we zeker weten dat er geen massale migratie zal plaatsvinden. Dat kan door te eisen dat nieuwe lidstaten eerst een bepaald welvaartsniveau bereiken,’ zei ze tegen verslaggevers in Brussel.

‘Laat het sociaal beleid aan de lidstaten’

Pieter Cleppe van de denktank Open Europe, schrijft op De Dagelijkse Standaard dat vrij verkeer fundamenteel een goede zaak is, maar ‘als het nu eenmaal niet mogelijk blijkt om oneerlijke concurrentie voldoende uit te schakelen of om uitkeringstoerisme een halt toe te roepen, zouden lidstaten de mogelijkheid moeten hebben om het vrij verkeer van werknemers te beperken.’

Cleppe vindt de beperkingen die de Commissie oplegt aan lidstaten om die open grenzen in goede banen te leiden problematisch: ‘Kort gezegd zou de EU zich ver moeten houden van welke inmenging in sociaal beleid dan ook. Het is te gek voor woorden dat bijvoorbeeld het al dan niet ontvangen van kinderbijslag door EU-regels wordt beïnvloed, onder het voorwendsel dat men anders niet echt vrij zou kunnen gaan werken in een andere lidstaat.’

Los van bovenstaande is er trouwens ook een derde debat over detachering en zogenaamde ‘sociale dumping’. De Europese ministers van Werk buigen zich vandaag over nieuwe wetgeving om de regels beter te controleren.

Wordt vervolgd…

<Vindt u dit artikel informatief? Misschien is het dan ook een goed idee om ons te steunen. Klik hier.>

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Sander Roelandt

Sander Roelandt (1989) is medewerker in het Europees Parlement en volgt er verschillende economische commissies.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.