fbpx


Binnenland

‘Telewerk zorgt voor stijging burn out en uitputting’

Hoge Raad voor Werkgelegenheid bevestigt negatieve effectenOp donderdag 8 juli gaf Steven Vanackere (CD&V), ondervoorzitter van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid (HRW), toelichting bij het verslag van dit orgaan. Vanackere besprak uitvoerig de impact van de sanitaire crisis op de werkgelegenheid. De conclusies kon u al vinden in de Vlaamse pers. Maar één onderdeel bleef onderbelicht. Tijdens de crisis heeft het mentale welzijn van de werknemers een deuk gekregen. Dat uit zich onder andere in de toename van  burn outs, blijkt uit cijfers van het planbureau.…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Op donderdag 8 juli gaf Steven Vanackere (CD&V), ondervoorzitter van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid (HRW), toelichting bij het verslag van dit orgaan. Vanackere besprak uitvoerig de impact van de sanitaire crisis op de werkgelegenheid. De conclusies kon u al vinden in de Vlaamse pers. Maar één onderdeel bleef onderbelicht. Tijdens de crisis heeft het mentale welzijn van de werknemers een deuk gekregen. Dat uit zich onder andere in de toename van  burn outs, blijkt uit cijfers van het planbureau.

 

Vanackere wijt dit niet zozeer aan de angst voor het verlies van de job, maar eerder aan de druk die telewerk op de werknemers heeft gelegd. ‘Het gevoel altijd beschikbaar te moeten zijn en het vervagen van de grenzen tussen werk en privé hebben een vorm van uitputting veroorzaakt.’

 

Telewerk heeft ook schaduwkant

Dat telewerk een positieve bijdrage heeft geleverd aan n de economie en de werkgelegenheid valt niet te ontkennen. De nieuwe communicatietechnologie heeft er voor gezorgd dat werknemers van thuis uit konden werken. Zo konden velen ondanks de lockdown actief blijven. Maar er is een schaduwzijde. Vanackere verduidelijkt waarom dit expliciet werd opgenomen in het verslag van de HRW.

 

‘We hebben dit opgenomen in het rapport als compensatie voor de algemene hoera-stemming met betrekking tot telewerk. Iedereen voelt aan dat telewerk een positieve impact heeft gehad op het behoud van de werkgelegenheid. Daar bestaat geen twijfel over. Maar tegelijkertijd creëert telewerk een gevoel van altijd beschikbaar te moeten zijn. De impact van de combinatie van een aantal zaken uit het privéleven -zoals kinderen in huis- met de job, verhogen het risico op verschillende vormen van uitputting.’

 

‘Het toenemen van burn out en andere verschijnselen die wijzen op psychische overbelasting is volgens de redenering van de HRW niet zozeer te wijten aan de vrees om het werk te verliezen. Ik noteer in dit kader dat wat dat betreft de vertrouwensindicator van de Nationale Bank (Vanackere is vice-gouverneur van de NBB, WM) ook peilt naar de vrees op jobverlies. We stellen daar vast dat na een grote piek in het begin van de crisis, de grote stress in dat verband terug is afgenomen.’

 

Geen voltijds alternatief

Dat telewerk een oplossing is voor mensen die om welke reden dan de verplaatsing naar kantoor niet kunnen maken, bewees de coronacrisis duidelijk. Dat telewerk geen permanent en voltijds alternatief kan zijn voor kantoorwerk, blijkt nu eveneens. De lockdown zorgde voor een plotse en extreme vorm van inzet van telewerk om zonder fysieke verplaatsing toch actief te blijven. Dat gebeurde onvoorbereid en de impact op het welzijn van de werknemers werd toch wel onderschat.

 

‘De combinatieproblematiek rond privé en werk, samen met het gevoel niet meer te kunnen afhaken, heeft dus volgens de HRW een grotere impact gehad op het mentale welzijn van de werknemers dan de angst voor jobverlies. Het is volgens ons belangrijk dat dat mee in overweging wordt genomen bij een evaluatie van telewerk. Vandaar dat we dit ook expliciet in ons rapport hebben opgenomen.’

 

Dat telewerk een middel is om in normale tijden te zorgen voor een betere privé-werkbalans, is voor velen onder ons duidelijk. Telewerk zal in de toekomst ook zeker kunnen bijdragen aan de oplossing van het mobiliteitsprobleem. Aan de andere kant heeft dit plotse experiment aan: de impact van de coronamaatregelen heeft ook via de oplossingen voor een zware psychische belasting gezorgd.

 

Voorspellingen Sam Brokken komen uit

We moeten dit meenemen in de evaluatie van de aanpak van de coronacrisis. Dat de maatregelen in verband met sociale isolatie een negatieve impact hebben gehad op de volksgezondheid, blijkt nu ook uit de analyse van de HRW. Zij vonden het in elk geval belangrijk genoeg om er aandacht aan te besteden. Stilaan stapelen de negatieve gevolgen van de lockdowns zich op, verspreid over verschillende domeinen. Sam Brokken, de verguisde lector die ontslagen werd aan de PXL-hogeschool Hasselt en die recent ook zijn lesopdracht aan de VUB in rook zag opgaan, voorspelt al sinds vorige zomer dat de weerslag van de maatregelen op de volksgezondheid nefast zal zijn.

 

Brokken wijst op zijn website op de gevolgen van toegenomen stress en psychische belasting voor de volksgezondheid. Hij waarschuwt ook al lang voor het ondermijnende effect van hyper-hygiënische maatregelen voor het immuunsysteem. Zijn voorspellingen blijken uit te komen. In Nieuw-Zeeland, het grote voorbeeld voor de zero-covidaanhangers, hebben ze prijs en worden er steeds meer kinderen opgenomen in het ziekenhuis omdat ze een ‘immuniteitsschuld’ hebben opgebouwd. Ook bij ons komt dit effect aan de oppervlakte, al houdt men het in de Zuid-Limburgse ziekenhuizen op een ‘onverklaarbaar’ fenomeen.

 

Geen nieuwe lockdowns zonder degelijke evaluatie

Graag hadden we een rationele en degelijke evaluatie gezien van de impact van het gevoerde beleid. De paniekzaaierij van de laatste dagen rond het toenemen van besmettingen bij jongeren doet vermoeden dat bepaalde groepen binnen de overheid zich klaarmaken om weer ‘den blok erop‘ te zetten. Laat het duidelijk zijn dat de bevolking niet meer bereid is dit zo maar te ondergaan. Niet zonder goed onderbouwde argumenten en een degelijk wetenschappelijk debat. Met deelname van àlle experten, zeker die die nu stilaan gelijk krijgen.

[ARForms id=103]

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.